Artalk.cz

TZ: Závěrečná zpráva dotačního projektu Galerie města Ostravy / PLATO

Závěrečná zpráva dotačního projektu Galerie města Ostravy / PLATO / Ostrava / 19. 12. 2016

PLATO

Galerie města Ostravy

2013–2016

Galerie města Ostravy jako víceletý grantový projekt, jehož administrativním garantem se v roce 2013 stalo zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina, končí dle smlouvy uzavřené se statutárním městem Ostrava k 31. 12. 2016.

35 výstav, 71 145 návštěvníků

Během tří let se z Galerie města Ostravy působící pod výmluvnějším názvem „PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava“ stala respektovaná instituce s jasnou pozicí na mapě současné české umělecké scény. Její aktivity sledují a reflektují kritici, kurátoři a umělci zejména v Polsku a na Slovensku a spolupracují s ní analogické instituce i jinde v Evropě. V rámci ostravské kulturní nabídky přinesl projekt možnost setkání se současným uměním na nejvyšší úrovni, a to nejen z hlediska kvality umění a vystavujících umělců, ale především z hlediska nároků kladených na způsob prezentace a zprostředkování jejich tvorby stejně jako záměrů spolupracujících kurátorů. K tomu je nutné přičíst snahu o invenční a inovativní přístup ke zprostředkování souvislostí, v nichž současné umění působí, a oborů či oblastí, s nimiž vede dialog.

GMO/PLATO od listopadu 2013 do prosince 2016 připravila celkem 35 výstav, vydala 13 katalogů a 2 další publikace, vedle vlastních webových stránek spustila webové stránky projektu Výstava a mezinárodního festivalu autorského divadla a současného umění Norma, dále uskutečnila dva ročníky výše zmíněného festivalu a uspořádala na 169 doprovodných a 248 edukačních programů pro žáky základních a středních škol. Výstavy a doprovodné programy představily tvorbu a myšlení umělců, kurátorů a odborníků z České republiky i z Polska, Slovenska, Německa, Rakouska, Ruska, Ukrajiny, Francie, Velké Británie, Nizozemska, Chorvatska, Slovinska, Finska, USA, Egypta a dalších zemí.

Celkový zájem o aktivity platformy dosáhl k 11. 12. 2016 počtu 71 145 návštěv. Výstavy v prostorách Multifunkční auly Gong z toho zaujaly celkem 39 965 diváků, prezentace umění v prostorách zrekonstruovaného Trojhalí Karolina vidělo na 13 250 návštěvníků, doprovodných programů se zúčastnilo 10 231 zájemců a naše edukační aktivity zasáhly celkem 6 259 žáků, studentů a pedagogů.

Celkové náklady projektu činily 36,6 milionů korun (z toho 34,5 milionů pokryla dotace statutárního města Ostrava). Aktivity projektu finančně podpořily také Moravskoslezský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Česko-německý fond budoucnosti, Goethe-Institut Tschechien a J&T Banka.

Zprostředkování nejzajímavějších podob současného umění

Záměrem koncepce výstavního programu bylo nejen zpevnit a postupně učinit samozřejmostí přítomnost těch nejzajímavějších podob současného umění v Ostravě, a to z organizačního a koncepčního hlediska na evropské úrovni, ale také budovat a rozšiřovat publikum pro jeho kritické přijímání.

Vůbec poprvé uvedla GMO/PLATO do českého kontextu dva mezinárodně Největším interdisciplinárním projektem GMO/PLATO byl festival Norma, akcentující syntézu divadla a vizuálního umění, z jehož dvou ročníků vyzdvihujeme především produkce polských umělců jako například představení Mše jednoho z nejvýznamnějších současných polských umělců Arthura Żmijewského, performance Magdaleny Ptasznik, taneční vystoupení Tomasze Wygody a projekt konceptuální polské performerky Izy Szostak Bagrový balet.

Intenzivní zájem byl také o naše programy pro rodiny s dětmi, celodenní víkendové programy pro děti a letní tábory s uměleckým zaměřením. Naše personální kapacity mohly jen stěží naplnit poptávku. V těchto programech jsme se pečlivě soustředili na specifický výběr lektorů, a to především z řad aktivních umělců. Obdobně důsledně jsme se soustředili na práci se základními a středními školami – podařilo se nám vybudovat síť pravidelně spolupracujících škol, a to prostřednictvím edukativních programů pořádaných v galerii a workshopů přímo ve školách.

Kromě svých výstavních prostor v ostravském obvodu Vítkovice se GMO/PLATO snažila teritoriálně pronikat i do centra města (performance Martina Zeta v Bezručově sadu, výstava V úrovni očí na Havlíčkově nábřeží, akce Jana Šnébergera u kostela sv. Václava, festival Norma v bývalém Bauhausu), do Poruby (workshopy pro veřejnost) nebo intervencemi v pobočkách Knihovny města Ostravy na území celého města.

Síťování

GMO/PLATO úzce spolupracuje s Fakultou umění Ostravské univerzity, při realizaci výstav a doprovodných programů vstoupila do partnerství se Společností Jindřicha Chalupeckého, Českým centrem v Kyjevě, Slovenskou národní galerií, nakladatelstvím Divus / Národní galerií Perla, Galerií výtvarného umění v Ostravě (Ostravská muzejní noc), Galerií Wurst, organizací Bludný kámen, Studiem Hrdinů, s Knihovnou města Ostravy, Českým rozhlasem Ostrava, Ostravským centrem nové hudby, Colours of Ostrava, pražskou organizací Are a dalšími.

Jako důležitý nástroj pro komunikaci s publikem rozvíjel a aktualizoval projekt GMO/PLATO průběžně webové stránky www.plato-ostrava.cz. Působil také na sociálních sítích: k 7. 12. 2016 sledovalo facebookový profil PLATO Ostrava 1 865 uživatelů. Vytvořili jsme také archiv záznamů akcí pořádaných GMO/ PLATO, které jsou dostupné na YouTube kanále PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava. Celkově jsme pořídili záznamy 60 přednášek, diskusí a dalších akcí. Tento nástroj umožňuje především v případě náročnějších aktivit a prezentací opakovaný vjem, ale také jejich zprostředkování širšímu publiku mimo Ostravu, jak o tom svědčí více než 500 zhlédnutí záznamu náročné přednášky Václava Magida z roku 2015. Ke dni 7. 12. 2016 měly záznamy na YouTube kanále celkově více 9 000 zhlédnutí.

Recenze výstav, informace o programu a reportáže o aktivitách projektu přinášela Česká televize (na kanálech ČT1, ČT24 a ČT art), Český rozhlas (na kanálech ČRo Ostrava, ČRo Vltava a ČRo Radio Wave), deníky (Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Moravskoslezský deník, Právo), časopisy (A2, Echo24, Nový prostor, Týden), odborná periodika zaměřená na umění (Art + Antiques, Flash Art, polský SZUM), kulturní weby (Artalk.cz, Ostravan.cz) i regionální média (TV Polar).

Grafický design GMO/PLATO

Pro komunikaci projektu bylo významné i budování vizuální identity: grafická designérka Adéla Svobodová byla za vizuální styl GMO/PLATO nominovaná na cenu Czech Grand Design 2014 v kategorii Grafický designér roku. Vizuální styl byl v tomto roce také vybrán na bienále grafického designu v Budapešti. Na graficképodobě našich tiskovin se rovněž významně podílel Jakub Kovařík.

Končíme a začínáme

Od 1. 1. 2017 přebírá funkce a aktivity projektu GMO/PLATO nová příspěvková organizace města PLATO Ostrava, jejímž konečným sídlem se v horizontu několika let stanou zrekonstruovaná městská jatka z konce 19. století. Záměr zřídit příspěvkovou organizaci schválili zastupitelé statutárního města Ostravy dne 25. 11. 2015. Příspěvková organizace své funkce a aktivity začne naplňovat nejprve v podobě „kanceláře pro umění“ v prostorách vstřícně pronajatých od městské části Moravská Ostrava a Přívoz na ulici Českobratrská 1888/14, poté coby experimentální a komunitní prostor zaujímající plochu půl hektaru v bývalém hobby-marketu Bauhaus a nakonec v rekonstruovaném areálu památkově cenných bývalých městských jatek, jejichž podobu bude definovat architektonická soutěž.

Marek Pokorný & tým GMO/PLATO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *