Artalk.cz

TZ: Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková

Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková / Nový svět / Galerie ARTWALL / Praha / 8. 12. – 31. 1. 2016

eng

Dávid Demjanovič, Jarmila Mitríková: Nový svět

Výstava proběhne od 8. 12. 2016 do 31. 1. 2017 v galerii Artwall na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše.

Vernisáž a výstava originálních pyrografií se uskuteční 8. prosince od 19:00 v galerii Berlinskej model, ulice Pplk. Sochora 9, Praha.

Galerie Artwall představuje výstavu Dávida Demjanoviče a Jarmily Mitríkové nazvanou Nový svět. Výstava slovenské dvojice vznikla přímo pro prostor opěrné zdi Letenských sadů a reaguje na téma normalizace v historii, současnosti i v dystopické vizi budoucnosti. Ukazuje fiktivní svět, v němž dominuje uniformita a rituální, iracionální chování. Výjevy plné podivných symbolů mají mytickou a zároveň znepokojivou povahu, vyvolávají zájem i odpor. Ve výjevech jsou zobrazeni mladíci ve stejnokrojích připomínající klony. Věnují se různým činnostem jako je lov divočáka, vzdávání úcty bizarním modlám, nástup stráže s pochodněmi, účast na alegorickém pochodu nebo prezentace kultických modelů.

„Zobrazujeme vizi světa inspirovanou reálnými nebo fiktivními událostmi napříč staletími a odehrávajících se v scenériích inspirovaných pražskými reáliemi. Na obrazech se objevují mladí muži v situacích spojených s atributy síly a mládí a zároveň podřízenosti něčemu nebo někomu vyššímu,“ komentují výstavu umělci.

Prostor, kde se nachází galerie Artwall, tvoří výklenky v opěrné zdi, vybudované v 50. letech 20. století zároveň se stavbou Stalinova pomníku. Výklenky byly původně určené k prezentaci režimní propagandy a právě tuto skutečnost výstava Nový svět připomíná. Název výstavy odkazuje ke knize Aldouse Huxleyho Krásný nový svět varující před nebezpečím podřízení člověka a přírody systémem.

„Výstava evokuje otázky týkající se svobody a kontroly společnosti,“ zdůrazňuje Lenka Kukurová, jedna z kurátorek projektu.

Umělci svou tvorbu popisují následovně: „Tematika, se kterou pracujeme není tak fiktivní, jak by se mohlo zdát. Je možná přehnaná, ale využíváme stejné metody, jako se využívaly v ilustracích v minulosti, to znamená, že některé věci zveličujeme. Jsou to však témata, se kterými se každý setkává, a nějakým způsobem je má uložené v podvědomí.“

Umělci používají techniku pyrografie, neboli vypalovaní námětu do dřevěné desky. Tato technika je hojně využívaná k dekorativním účelům a v rámci lidové tvořivosti. Umělecká dvojice pracuje s kolorovanou pyrografií dlouhodobě a tato technika se stala poznávacím znakem jejich děl. V galerii Artwall jsou vystaveny reprodukce vypalovaných originálů. Tyto originály budou vystaveny po dobu vernisáže v holešovické galerii Berlinskej model.

O umělcích:

Jarmila Mitríková (1986) a Dávid Demjanovič (1985) tvoří jako autorská dvojice od roku 2009. Jarmila Mitríková začala studium na VŠVU v Bratislavě v ateliéru keramiky doc. Ivice Vidrové a pokračovala v ateliéru malby u prof. Ivana Csudaie. Dávid Demjanovič je absolventem ateliéru intermédií u doc. Antona Čierného na VŠVU, kde absolvoval i doktorandské studium. Dvojice se věnuje tématům autorské mytologie inspirované historií, dizajnem a architekturou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *