Artalk.cz

TS: Ako spraviť výstavu Stana Filka, keď už nežije?

Ako spraviť výstavu Stana Filka, keď už nežije?/ sympózium, workshop, inštalovanie výstavy / Nová synagóga, Žilina / 7. – 11. 12. 2016

stano-filko

Kurátori, teoretičky, pamätníci, historičky umenia a umelci prídu na naše pozvanie diskutovať na tému ako robiť retrospektívnu výstavu umelcom, ktorí po sebe zanechali dielo vo forme „individuálnej mytológie“. A súčasne s tým budeme inštalovať výstavu Stana Filka a niekoľkých mladých umelcov, ktorí by mohli byť jeho žiakmi. To všetko verejne, takže sa môžete “zúčastniť”.

Sľúbili sme, že na konci roka 2016 urobíme v Novej synagóge samostatnú výstavu Stana Filka (1937 – 2015), jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov, avangardistu z povolania. Ale komplikuje sa to a komplikuje to okrem naťahujúcej sa rekonštrukcie Novej synagógy, najmä sám Stano Filko. Najviac tým, že nežije a každý, kto ho poznal, vie, že určite by tú výstavu urobil inak, ako ju urobíme my bez neho. A tak celý rok spomaľujeme čas a chceme byť čo najviac pripravení. Najprv sériou diskusií a prednášok, neformálnych stretnutí, na ktorých prišli do Žiliny predstaviť jeho život a dielo ľudia, ktorí ho osobne poznali a mali radi. A potom malo prísť koncom novembra sympózium, ktoré sa prekladá na december kvôli kolízii s Júliusom Kollerom v Mumoku vo Viedni. A tak takmer na konci roka, skombinujeme všetko jedného týždňa: sympózium, stretnutie tých istých a niektorých nových ľudí, aj zo zahraničia, s konkrétnou otázkou – Ako robiť výstavu Stana Filka bez neho, keď už nežije? – s inštalovaním výstavy a workshopom s mladými umelcami. Všetko sa udeje počas piatich dní a otvoríme to v stredu 7. 12. 2016 performatívnym rituálom – čítaním z listu Stana Filka, ktorý napísal priateľom na Slovensko z New Yorku v roku 1983.

Na sympóziu budú kurátori, umelci a priatelia Stana Filka hovoriť o rôznych aspektoch jeho tvorby, ktorá ho už začiatkom 60-tych rokov prekročila hranice Československa a neskôr ho zaradila do prvej ligy svetovej neo-avantgardy, ale súčasne o tom, koľko komplikácií spôsobila jeho smrť ľuďom (ako sme my), ktorí chcú urobiť jednu dobrú výstavu Stana Filka. Pozvaní účastníci sympózia:
Vít Havránek
Aurel Hrabušický
Daniel Grúň
Mira Keratová
Ondřej Chrobák
Jessica Morgan
Boris Ondreička
François Piron
Tomáš Pospiszyl
Elizabeth Sussman
Jan Verwoert

Súčasne so sympóziom budeme robiť workshop a inštalovať Filkovu výstavu, aj keď z ústrednej otázky nie je vôbec isté, či sa to dá. Individuálna mytológia je aj vo Filkovom prípade výsledkom veľmi špecifického umeleckého programu, založenom na nerozlíšiteľnosti medzi životom a dielom. Ak je život dielom a dielo životom, ako robiť výstavu takýmto umelcom, ak už nežijú? To je naša základná otázka, na ktorú budeme hľadať odpovede a nielen teoreticky, ale aj prakticky.

Výstava, ktorá bude počas týchto dní vznikať, nemôže a ani nechce byť kompaktným kurátorským projektom. Budeme vystavovať solitérne objekty, fotografie aj maľby zo súkromých zbierok, ktoré tvoria malý výsek Filkovej mytológie. Výstava bude výsledkom spoločného úsilia všetkých účastníkov stretnutia. Na výstave budú odprezentované aj niekoľko diel, ktoré ešte nikto nikdy nevidel (maľby z Filkovho amerického obdobia). Okrem diel Stana Filka budú na výstave zastupené aj diela prizvaných mladších umelcov (Martin Vongrej, András Csefalvay, František Demeter, Ján Gašparovič a ďalší).

Kurátormi a organizátormi sympózia, workshopu aj výstavy sú Fedor Blaščák a Christian Kobald.

Otvorenie výstavy sa udeje v nedeľu 11. 12. 2016 o 17.00. Výstava určite potrvá do Vianoc a možno aj dlhšie. Uvidíme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *