Artalk.cz

Mystérium paměti Woodyho Vašulky

Na hradě Špilberk v Brně je možné navštívit výstavu videoartových děl původem brněnského umělce Woodyho Vašulky, jehož celoživotní práce a experimenty v oblasti manipulace video obrazu a zvuku dosáhly světového významu. Pavlína Míčová oceňuje rozhodnutí muzea retrospektivu v Brně (konečně) uspořádat a současně shrnuje dosavadní projekty, jež byly u nás tvorbě manželů Vašulkových věnovány.

expvasulka-001r-1060x704

Muzeum města Brna ve spolupráci s iniciativou Vašulka Kitchen Brno, FaVU v Brně, FAMU v Praze a National Gallery of Iceland připravily výstavu, o níž je možné tvrdit, že je událostí. A také splacením dluhu. Ze dvou důvodů. Jednak výstavy koncepčně zaměřené na prezentaci éry klasického videoartu vznikajícího s využitím analogové videopásky a klasické videosestavy jsou u nás ojedinělé. A jednak kompletní retrospektiva díla zakladatele videoartu Bohuslava Woodyho Vašulky (*1937, Brno) je to v českém prostředí dokonce první.

Skutečností je, že souhrnný projekt – příznačně nazvaný Mystery of Memory – vznikl až nyní, tedy v době, kdy se Bohuslav Woody Vašulka z aktivní tvorby stáhl a na umělecké scéně působí se svou ženou a uměleckou spolupracovnicí Steinou Vašulkovou (*1940, Reykjavík, Island) již pouze jako správce jejich digitalizovaného videoarchivu, který společně vedou ve svém současném americkém bydlišti v Santa Fe. Dosavadní absenci ucelené prezentace jeho/jejich práce lze tak snad vysvětlit jedině tím, že Vašulka pravidelně (a to i v období socialismu) české umělce navštěvoval a osobně se u nás zúčastnil několika projektů představujících videoartovou tvorbu. Od poloviny 90. let hostoval jako pedagog například na FAMU a AVU v Praze a FaVU v Brně. Z posledních významných tematicky zaměřených přehlídek se prezentoval na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (2011) a Copy it right! v Galerii NoD v Praze (2015). O průkopnickém díle Vašulkových u nás vznikly odborné studie publikované ve sborníku Iluminace (NFA, 2006). K této příležitosti byla vydána také výběrová DVD video kolekce s názvem Woody Vasulka – Virtuální houbaření (NFA, 2006). Přehledná monografie Lenky Dolanové nese název Steina a Woody Vasulkovi: Dialog s démony nástrojů (AMU, 2011). Seznámit se s Vašulkovými pracemi v kontextu doby je možné nakonec i v rámci pravidelného cyklu přednášek pořádaných oborem Teorie interaktivních médií na FF MU, Brno.

expvasulka-013r-1060x704

Vašulka tedy rozhodně nepatří k umělcům čekajícím na svoje znovuobjevení, což potvrzuje i získaný titul doktor honoris causa, čestný doktorát za celoživotní dílo, udělený na VUT v Brně (2004) a na FAMU v Praze (2011). V roce 2015 získal rovněž od primátora Cenu města Brna za celoživotní dílo. V podstatě se už jen čekalo na osvícené kurátory, kteří svoje úsilí napřou k uskutečnění uceleného reprezentativního výstavního projektu reflektujícího Vašulkovy videoartové práce, experimenty s manipulovaným obrazem a zvukem a multimediální instalace.

Vašulkova tvorba se zařazuje do oblasti image processingu (zpracování obrazu) využívajícího experimentování s parametry elektronického signálu. Vašulka však v Československu původně studoval dokumentární film a až po emigraci přes Island do Ameriky v polovině 60. let začal tvořit svoje první videa. Newyorská scéna The Kitchen, kterou tehdy se Steinou založil, patřila k místům, kde vznikala historie nového umění – videoartu. Zpočátku zde mapovali nezávislou uměleckou scénu newyorského downtownu, později se stali průzkumníky elektronického audiovizuálního umění. Průkopnicky prostřednictvím videokamery Portapak a podomácku zkonstruovaných ná/strojů prováděli svoje první slavné obrazové performance, v nichž Vašulka uplatnil analytický přístup mechanika, vášnivého sběratele a kutila. Vašulkovi se na mezinárodní scéně prosadili tedy nejdříve jako režiséři prostého analogového videozáznamu, poté jako kreativní destruktoři elektronické obrazu, od 70. let jako etablující se umělci zpracovávající nově objevený digitální kód. V 80. letech Vašulkovi objevují kouzlo narativní struktury a nakonec přichází fascinace rozměrnými multimediálními instalacemi.

exp-vasulka-076r-foto-milos-strnad

Na výstavě Mystery of Memory, kde je zastoupena výhradně tvorba Woodyho Vašulky, jsou k vidění například velkoplošné digitální tisky z počítačových studií (Lucifer´s Commission, 1977–2002), videoprojekce (Triads, 2003), narativní videa (Art of Memory, 1987; The Commission, 1983) a multimediální interaktivní robotické instalace (Light Revisited – Noisefields, 1974). Dočasnou výstavu doplňuje ještě stálá expozice Muzea města Brna, kam byla v roce 2014 zakoupena díla Vocabulary (1973), Time/Energy Objects (1975–1976), Artifacts (1980) a PC Studies (1992–1996). Tyto exponáty doplňují soubornou výstavu a představují tak dohromady komplexní přehled Vašulkova díla. Dočasná výstava je koncipována jako prezentace jednotlivých médií, v nichž Vašulka tvořil. V příchozí chodbě jsou naistalovány printy z počítačových studií, v dalších čtyřech místnostech jsou postupně představena videa, následují dvě multimediální instalace a nakonec je pro návštěvníka připraven improvizovaný kinosál, kde může zhlédnout dvě narativní videa – tvůrčí vyvrcholení Vašulkovy práce experimentů s videoobrazem. Na poněkud překvapivé umístění audiovizuálního projektu do středověkých prostorů brněnského hradu je koncepce instalace promyšlená a efektní. Snad jedině označení jednotlivých prací popiskami mohlo být důslednější a kurátoři projektu neměli tolik spoléhat na návštěvníkovu poučenost.

Jediné, co tedy zbývá k završení zasloužené pocty tohoto našeho snad nejvýznamnějšího inspirátora umění videoartu, je vytvoření stálé expozice, kde by se návštěvník mohl seznámit s vývojem a specifiky tvorby Bohuslava Woodyho Vašulky (resp. Vašulkových). A je jedno, zda by k tomuto záměru adekvátní prostor poskytla instituce zřizovaná krajem, nebo státem. Vašulkův vliv a význam po několik desetiletí dalece prokazatelně překračuje naše hranice. Prozatím se nechme nadchnout výstavním projektem Mystery of Memory, který do 6. listopadu v prostorách Muzea města Brna připomíná umělcovo brzké 80. výročí narození.

exp-vasulka-029r-foto-milos-strnad-1060x704

Bohuslav Woody Vašulka / Mystery of Memory / Mystérium paměti / kurátoři výstavy: Tomáš Ruller, Ilona Víchová / Muzeum města Brna / Špilberk / Brno / 15. 9. 2016 – 6. 11. 2016

Foto: Miloš Strnad

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *