Artalk.cz

TZ: RESPOND

Eva Eisler, Kurt Gebauer, Ivana Junková, Stanislava Konvalinková, David Kraček, Jan Mladovský, Karolína Neprašová, Marek Rejent, Jan Stolín, Dagmar Šubrtová, Petra Vlachynská / RESPOND / Galerie Státní zámek Třeboň / Třeboň / 1. 10. – 12. 10. 2016  

respond

RESPOND

Eva Eisler, Kurt Gebauer, Ivana Junková, Stanislava Konvalinková, David Kraček, Jan Mladovský, Karolína Neprašová, Marek Rejent, Jan Stolín, Dagmar Šubrtová, Petra Vlachynská

Výstavu pořádá spolek jsmetady z.s. http://www.whyrwehere.info v rámci projektu CSUMT (Centrum současného umění Mistra Třeboňského) s finanční podporou Jihočeského kraje.

Galerie Státní zámek Třeboň, 379 01 Třeboň

Otevřeno denně: 13.30 – 17.00

Kurátoři: Kurt Gebauer, Jan Mladovský

Vernisáž: Pátek 30. 9. 2016 v 18.00

V areálu Státního zámku Třeboň vzniká postupně nové centrum současného umění CSUMT (Centrum současného uměni Mistra Třeboňského). Výstava RESPOND je zatím poslední akce v této souvislosti. V minulých letech ji předcházela řada mezinárodních výstav, workshopů, symposií a přednášek. RESPOND se soustřeďuje na historické prostředí zámku a jeho odkaz pro současnost. Součástí východního křídla je nejen galerie kde se výstava koná ale i depozitář Národního památkového ústavu (NPÚ). Depozitář je fascinující sbírka starožitností z různých dob od nábytku a interiérových doplňků, přes sochy a obrazy, až po menší předměty jako nádobí a šperky.

Vznikající centrum má fungovat v kontextu současného umění a zároveň reagovat a pracovat s jedinečností třeboňské kulturně historické identity a dále ji utvářet a rozvíjet.

Záměr výstavy RESOND je zaměřit se na tuto strategii a NPÚ k tomuto účelu dalo vstřícně svolení pracovat s depozitářem. Bylo dohodnuto, že každý zúčastněný umělec bude mít možnost vypůjčit si z depozitáře předměty své volby aby na ně reagoval nebo je použil při realizaci svého díla. Po ukončení výstavy budou předměty navráceny zpět do depozitáře. Diváku se tak nabízí nejen zážitek nových uměleckých děl vzniklých v místních kulturně historických souvislostech, ale také zároveň letmý pohled na část pokladů dřímajících pod střechou třeboňského zámku a veřejnosti normálně dosud nepřístupných.