Artalk.cz

TS: Newrope

Newrope / Marcin Berdyszak, Martinka Bobríková & Oscar de Carmen, Anton Čierny, ex-artists‘ collective (Tamás Kaszás & Anikó Loránt, Guma Guar, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Kulturdrogerie (Markus Hiesleitner & Franz Tišek, AT), Oto Hudec, Pravdoliub Ivanov, Jan Kostaa, Patrik Kovačovský, Nicolas Malclès-Sanuy, Jana Mináriková, Vlad Nancă, Ilona Németh, Andrea Palamarčuková, Anna Romanenko & Björn Kühn, Tomáš Roubal, Erik Sikora, Marek Schovánek, Juliana Irene Smith & Claudia Berg / kurátor: Omar Mirza/ Reprezentačné sály Nitrianskej galérie / Nitra / 22. 9. – 13. 11. 2016 / vernisáž: 22. 9. 2016 o 18h

baner-940x399

Newrope

22. 9. – 13. 11. 2016

Medzinárodná výstava súčasného umenia Newrope sa koná v spolupráci s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra, ktorý si pre svoj jubilejný 25. ročník vybral tému „Óda na radosť? (minulosť – prítomnosť – budúcnosť)“.

Súčasná Európa čelí mnohým výzvam, akými sú pretrvávajúca utečenecká kríza, Brexit, hrozba terorizmu, oslabujúca ekonomika, silnejúca krajná pravica a ďalšie. Slovensko sa s týmito problémami musí vyrovnávať nielen vnútorne, ale najmä navonok a v spolupráci so všetkými krajinami spoločenstva, keďže práve v období trvania výstavy je predsedajúcou krajinou v Rade Európskej únie. Ako však na tieto témy, ktoré sa týkajú každého z nás, reagujú slovenskí a zahraniční umelci?

Kurátor Omar Mirza oslovil takmer tridsiatku umelcov a umeleckých skupín z rôznych krajín Európy, aby sa k aktuálnemu dianiu vyjadrili. Na výstave sa nachádzajú staršie diela, prípadne diela adaptované na výstavu, no najviac priestoru dostali nové práce vytvorené špeciálne pri tejto príležitosti. Celý projekt je postavený na otvorenej koncepcii vznikajúcej priebežne v čase a priestore a najmä na slobodnej prezentácii názorov a myšlienok.

Zastúpenie tu našli snáď všetky výtvarné médiá: kresba, maľba, fotografia, sound art, video, socha, objekt, inštalácia, happening, performancia, participatívne umenie, intervencie do verejného priestoru. Okrem samotnej výstavy v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie budú mať diváci možnosť zhliadnuť diela umiestnené na pešej zóne v centre Nitry a počas festivalu Divadelná Nitra budú môcť zažiť aj rôzne akcie, performancie, premietania a inštalácie.

Projekt Newrope prezentuje široké spektrum umeleckých prístupov a stratégií; sú tu diela vážne, humorné, kritické, ironické i politické. Viacerí umelci pracovali s Európskou hymnou – „Ódou na radosť“ a jej možným znením v nových súvislostiach v súčasnosti či v budúcnosti. Je dnes vôbec ešte možné spievať ódy na čokoľvek? Iných umelcov zaujímali európske symboly a vlajka, naša spoločná história, alebo hľadanie vlastného miesta v prítomnosti. Ďalšie témy, ktoré nájdete na výstave, zahŕňajú terorizmus, stret kultúr, utečeneckú problematiku a migráciu, pojem domova, jazykové bariéry, politiku, protesty, alebo rôzne utopické predstavy o živote po kolapse nášho spoločenského zriadenia založené na ekológii, udržateľnosti, samostatnosti a nezávislosti od byrokratického a mocenského aparátu.

Cieľom projektu Newrope je ponúknuť iný pohľad na aktuálne európske témy než ako ich prezentujú politici či médiá. Umelecký pohľad je predsa len pestrejší obsahom i formou. Koniec koncov, aj Európa je pestrým spoločenstvom národov, ktoré sa rozhodli žiť spolu. Aká je však naša budúcnosť? Čaká nás nová Európa – Newrope?

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
> 22. 9., 19:00–20:00: Erik Sikora: „Mimozemské záhradkárstvo“, agitačná prednáška s prvkami performancie a koncertu
(Koncertná sála Župného domu)
> 23. – 25. 9.: Marek Schovánek: „Anarchist Cookie Shop“, obchodík s anarchistickými sušienkami v lodnom kontajneri (Svätoplukovo námestie)
> 23. 9., 17:30–18:00: Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová: „Keď nie my, kto? Keď nie teraz, kedy?“, živá socha (Svätoplukovo námestie)
> 24. 9., 18:30–19:00: Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová: „Keď nie my, kto? Keď nie teraz, kedy?“, živá socha (Svätoplukovo námestie)
> 24. 9., 18:30–19:00: Andrea Palamarčuková: „Mimo slovnej zásoby (Or Maybe I’m from Newrope)“, performancia (Nitrianska galéria, Krídlo „D“)
> 24. 9., 19:00–19:30: Výstavou Newrope sprevádza kurátor Omar Mirza (Reprezentačné sály Nitrianskej galérie)
> 24. 9., 20:00–22:30, Anton Čierny: „Jedného dňa som sa rozhodol urobiť si výlet (Zahrajže mi Európa!), premietanie videofilmu (Areál býv. projektu Bunka – DrogerieOase)
> 24. 9., 21:00–21:45: Erik Sikora: „Mimozemské záhradkárstvo“, agitačná prednáška s prvkami performancie a koncertu (Koncertná sála Ponitrianskeho múzea)

FINISÁŽ: 10. 11. 2016
Program:
18:00 – Andrea Palamarčuková: „Mimo slovnej zásoby (Or Maybe I’m from Newrope)“, performancia (Nitrianska galéria)
19:00 – Slávnostný koncert projektu „Nová hymna“, autor: Oto Hudec, hudba: Cluster Ensemble, spev: deti zo ZUŠ Tralaškola (Koncertná sála Župného domu)