Artalk.cz

TZ: Cold-Pressed, Low-Heat. virginorganicvegankosher

Daniela a Linda Dostálkovy, Milan Houser, Stéphanie Lagarde, Kateřina Šimáčková, Nora Turato, Dan Walwin / Cold-Pressed, Low-Heat. virginorganicvegankosher / Dům umění města Brna: Dům pánů z Kunštátu / Brno / 14. 9. – 30. 10. 2016

danielalinda_dostalkova_kvalita_flexibility

Cold-Pressed, Low-Heat

virginorganicvegankosher

Daniela a Linda Dostálkovy (CZ/NL), Milan Houser (CZ), Stéphanie Lagarde (FR), Kateřina Šimáčková (CZ), Nora Turato (HR/NL), Dan Walwin (UK/NL)

14. 9. – 30. 10. 2016

Vernisáž v úterý 13. 9. 2016 v 18 h, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Fenomén kvality a jejího vnímání v kontextu současného umění jsou hlavními tématy mezinárodní skupinové výstavy, která v polovině září startuje v Domě pánů z Kunštátu. Daniela a Linda Dostálkovy výstavní koncepci sestavily v úzké spolupráci s pěti oslovenými umělci. Svoje díla vystaví mimo jiné Milan Houser a Nora Turato.

Výstavou provází ilustrativní produkt – kokosový olej. Titul Cold-Pressed, Low-Heat (za studena lisovaný, balený při nízkých teplotách) pak odkazuje na specifickou jakost této superpotraviny. Tuk, který se pro své unikátní vlastnosti řadí k produktům se širokým spektrem vnitřního i vnějšího použití, se stal synonymem zdravého životního stylu. Je panenský, organický, veganský a košer. „Kokosový olej je pro nás typickým příkladem toho, jak se mění náš pohled na hodnocení kvality. Vystavená díla nazýváme komoditami a tím jim především přisuzujeme funkci nositele kvality. Běžný spotřebitel má totiž obtíže vyjádřit, co pro něj znamená, ale je schopen kvalitu vnímat, když ji vidí,“ popisují sestry Dostálkovy. Ve srovnání s jinými běžně používanými tuky se kokosový olej v současnosti jeví jako kvalitnější. Hodnocení lipidů se v čase a místě paralelně vyvíjí, stejně jako posuzování kvality v umění.

„V galerijním prostředí jsme se rozhodly spojit dva světy: spotřebu a kulturu,“ vysvětlují autorky koncepci výstavy. Vycházejí přitom z předpokladu, že spotřeba je kulturní proces. „Spotřeba a kultura jsou na sobě vzájemně závislé. Prostřednictvím spotřeby nejen zajišťujeme svou fyzickou existenci, ale také udržujeme v chodu určité kulturní procesy, především ty, jež souvisejí s vyjadřováním individuální identity,“ citují filozofa Pavla Zahrádku, který se vedle filozofie umění zabývá také teorií spotřební kultury.

Daniela a Linda Dostálkovy nezastávají jen roli kurátorek, jako spíše spoluautorek a zároveň zadavatelek. Oslovení umělci potom téma výstavy pojednávají v šestici přístupů: prostředí, civilizace, komunikace, flexibilita, materialita a interpretace. Sestry Dostálkovy ve svých dílech prozkoumávají pohyblivé hranice mezi světem umění a jeho institucionálními strukturami. Stéphanie Lagarde za využití vyjadřovacích prostředků, jako je znaková řeč nebo pískání, prozkoumává naše snahy o uchování znalostí a kulturního dědictví. Tvorba Dana Walwina se odráží od pozorování detailů, které potom reflektují nestálost forem. Přístup Milana Housera, jenž se věnuje abstraktní malbě prolínající se s objektovou tvorbou, připomíná spíše výrobu než jedinečný tvůrčí proces. V tvorbě Nory Turato, využívající všestrannosti jazyka, se stírá hranice mezi soudobou hudbou a performancí. Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková potom pro výstavu připravila text s názvem Kvalita interpretace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *