Artalk.cz

29. 6. 2016 / Kruhy a Cloudy. Bytové výstavy a iné aktivity v privátnom priestore

Kruhy a Cloudy. Bytové výstavy a iné aktivity v privátnom priestore / účastníci: Peter Barényi, Mira Gáberová, Rudolf Sikora, Dezider Tóth / moderátori: Ján Kralovič, Eliška Mazalanová / tranzit.sk / Bratislava / 29. 6. 2016 o 18:00

Kruhy a Cloudy. Bytové výstavy a iné aktivity v privátnom priestore

Výstavy a prezentácie v privátnych priestoroch ako individuálne iniciatívy umelcov spoluutvárajú štruktúru bratislavskej umeleckej scény. Sú produktom a zároveň producentom väzieb medzi jej jednotlivými aktérmi, väzieb, ktoré sú prestupovaním profesionálneho vzťahu a priateľstva. Ako výsledok seba organizácie, vytvárajú podmienky a priestor pre zdieľanie a spoločnú činnosť istej viac či menej uzavretej skupiny ľudí vystupujúcej na verejnosť v rôznych formách a súvislostiach. Môžu byť napríklad postupne sa odhaľujúcimi „autonómnymi zónami“, impulzom k tvorbe ďalších členov spoločenstva či autorským umeleckým projektom.
Stretnutie a diskusia s vybranými iniciátormi a aktérmi týchto aktivít v rámci projektu Malý/veľký svet má byť začiatkom ich systematickejšej reflexie. S pohľadom zo súčasnosti do minulosti bude spoločným pýtaním sa okrem iného po motivácii, ktorá za týmito iniciatívami stojí. Nakoľko a v akom zmysle odzrkadľujú súdobý stav umeleckej scény a prevádzky? Pôsobia predovšetkým ako náhrada absentujúceho verejného priestoru potrebného na seba-vyjadrenie a prezentáciu? Či ako suplovanie funkcií z dôvodu nedostatočnej umeleckej infraštruktúry? Zohráva tu naopak dôležitejšiu rolu ich komunitný rozmer, vzájomné stretávanie sa v inom, neinštitucionálnom prostredí a smerovanie k utváraniu nového vzťahu s publikom? Alebo sú viac dôsledkom novej praxe umelca?
Stretnutie usiluje o medzigeneračný prístup a s ním o pluralitu pohľadov, pričom sa jedná o prvú časť zo série podobných podujatí.

Realizované ako súčasť projektu Malý/veľký svet
www.smallbigworld.net

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom tranzit

Projekt Malý/veľký svet bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Projekt tiež vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja a Nórskeho úradu pre súčasné umenie.

K ďalším partnerom patria Slovenská národná galéria, Dom umenia/Kunsthalle Bratislava, Amnesty International, Free Food, Nomadic Arts Festival, Divadlo z pasáže.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *