Artalk.cz

TS: Mestské zásahy

Mestské zásahy / Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia / Halenárska 2, Trnava / 7. 6. – 3. 7. 2016T

mz-tt-gjk

Mestské zásahy

Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia,

Halenárska 2, Trnava

Kurátor: Filip Krutek

Trvanie výstavy: 7.6. – 3.7. 2016

 

Prioritnou myšlienkou pôvodného projektu „mestských zásahov“ z roku 2007 bola výzva jeho autorov, architektov Matúša Valla a Olivera Sadovského, nasmerovaná kolegom – architektom, aby si vybrali a následne bez nároku na honorár navrhli architektonické riešenie problematického miesta verejného priestoru v rámci širšieho centra Bratislavy. Týmto spôsobom nastavená platforma, ktorá poskytuje architektom navrhovať projekty bez často kontraproduktívneho vplyvu investorov, predznamenala projektu úspech jednak u samotných autorov, ale aj u verejnosti a postupne bol realizovaný v ďalších mestách. Zvlášť v súčasnej dobe, pre ktorú je tak príznačný problém nedostatku demokracie, ktorým trpí navrhovanie miest, teda verejného priestoru a architektúry a ktorého formulácia je dnes možná žiaľ iba v náznakoch, je zrealizovanie projektu pre Trnavu pozitívnym signálom.

Päťdesiat prihlásených projektov pre Mestské zásahy Trnava 2016 by však nemali nadobudnúť charakter estetických korektúr verejného priestoru. Aj pre rámec verejnej diskusie, ktorej podnietenie je jedným z cieľov projektu, je jednou z primárnych úloh predovšetkým identifikácia problematického miesta vo verejnom priestore. Následná artikulácia, resp. formulácia tohto problému by mala poslúžiť ako podklad pre vytvorenie samotného návrhu riešenia, ktoré sú na výstave v Galérii Jána Koniarka v Trnave, Synagóge – Centre súčasného umenia, prezentované ako vizualizácie v podobe posterov. V rámci dramaturgie Galérie Jána Koniarka v Trnave je výstava špecifickým projektom, ktorý má ambíciu vytvoriť miesto stretu viacerých záujmov: od mestských odborníkov, obyvateľov mesta ale aj odborníkov z oblasti architektúry a umenia. Zároveň je spoločne s katalógom projektov spôsobom, ako ukázať mestským odborníkom, aké by mohli byť ďalšie možnosti pri tvorbe a rozvoji verejného priestoru.

Filip Krutek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *