Artalk.cz

TZ: Cena F. X. Šaldy 2015

Cena F. X. Šaldy 2015 / Praha / 29. 4. 2016

Cena F. X. Šaldy za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní, hudební atd.), za mimořádné ediční počiny a práce uměleckohistorické.

Záhy po smrti nejvýznamnějšího českého kritika F. X. Šaldy vznikla společnost, která si dala za cíl uchovat jeho odkaz a to nejen odkaz materiální, ale hlavně duchovní. Zakladateli této společnosti v roce 1937 byli takové osobnosti jako například Jan Mukařovský, Václav Černý, Bedřich Fučík. Díky této společnosti se podařilo vydat téměř celé sebrané spisy F. X. Šaldy. Po roce 1989 byla společnost obnovena Emanuelem Mackem a pokračovala ve svých aktivitách. V polovině devadesátých let uvnitř společnosti se zrodila idea udělování ceny F. X. Šaldy mimořádnému literárnímu kritikovi. Cena se uděluje od roku 1995 nejen za mimořádný počin v oblasti literární kritiky, ale také ve všech oblastech umělecké kritiky a historie. Držiteli ceny jsou doposud významné osobnosti české kultury, jako například Jiří Černý, Karel Kraus, Jiří Cieslar, Jarmila Vacková, Jan Štolba, Miloslav Topinka, Věra Linhartová, Jiří Brabec, Hana Rousová, Milena Bartlová, Martina Pachmanová, Petr Rezek a další.

Odborné grémium pod patronátem předsedkyně Libuše Heczkové, a to ve složení Petra Ježková (divadelní historie a kritika), Matěj Kratochvíl (hudební historie a kritika), Zdenka Kalnická (filosofie), Martina Mašínová (literatura a nakladatelská praxe), Jana Pelouchová (hostitelské Muzeum Kampa), Kateřina Svatoňová (filmová teorie), Miloslav Topinka (básník a esejista) a Tomáš Winter (výtvarná kritika a kunsthistorie) za rok 2015 nominovalo na cenu F. X. Šaldy tyto knihy:

  • Lukáš Jiřička: Dobyvatelé akustických scén: Od radioartu k hudebnímu divadlu. NAMU 2015.
  • Terezie Pokorná: Kritické chvíle. Revolver Revue 2015.
  • Sylvie Richterová: Eseje o české literatuře. Pulchra 2015.
  • Michael Špirit: edice Růžena Grebeníčková: O literatuře výpravné + Michael Špirit: Růžena Grebeníčková a její rukopis. Studie – Komentář – Bibliografie. IPSL – Torst 2015.
  • Jindřich Vybíral: Leopold Bauer: Heretik moderní architektury. Academia – Vysoká škole uměleckoprůmyslová v Praze 2015.

Udělování ceny proběhne ve čtvrtek 30. června 2016 od 17:00 v prostorách Sovových mlýnů, v Museu Kampa za podpory Nadace Jana a Medy Mládkových a Magistrátu hlavního města Praha.

Aktuální informace o ceně naleznete na stránkách https://www.facebook.com/cenafxsaldy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *