Artalk.cz

TS: Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič

Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič / Schemnitz gallery,  Banská Štiavnica / 8. 4. 2016 o 19:00 h

Procesia so zlatým zubom, 75 x 65 cm, pyrografia na preglejke, plátkové zlato, kolorované lazúrami na drevo, 2015

Jarmila Mitríková (1986) a Dávid Demjanovič (1985) je autorská dvojica, ktorá na výtvarnej scéne spoločne funguje od roku 2009. Jarmila Mitríková začala štúdium na VŠVU v ateliéri keramiky doc. Ivice Vidrovej a pokračovala v ateliéri maľby u prof. Ivana Csudaia, kde ho v roku 2011 aj úspešne ukončila. Dávid Demjanovič je absolventom ateliéru intermédií u doc. Antona Čierneho na VŠVU, kde  aktuálne dokončuje doktorandské štúdium.

Spojivom pre vznik ich výtvarnej spolupráce sa stala technika pyrografie. Jedná sa o starú ľudovú techniku vypaľovania pajkovačkou do preglejky, ktorá v ich prípade aj príznačne korešponduje s tematickým zameraním ich tvorby. S jedným z obrazov tohto spoločného projektu uspeli v súťaži VÚB Maľba roka, v ktorej sa pre rok 2011 stali víťazmi.

Výjavy z tajnej histórie Československa. Verejné kremácie zaslúžilých členov spoločnosti, štátom riadená podpora špiritizmu a uctievania pohanských bohov ako metóda potlačenia katolicizmu, pokrok s využitím tradície, okultistické krúžky v rámci Svazarmu pripravujúce mládež na boj s triednym nepriateľom pomocou zariekania a tradičných okultných praktík. Stavanie májov, zriaďovanie posvätných hájov, pálenie kostolov. Procesie, zhromaždenia, manifestácie. Hĺbenie objektov civilnej obrany v tatranských štítoch. Prízraky, zjavenia, halucinácie. Hyperbolizovanie, mystifikovanie a voľné spájanie pohanských a kresťanských rituálov, ľudových zvykov, povier a mýtov. Tento široký tematický záber napomáha zahmlievať históriu a zároveň vytvára fiktívne príbehy, ktoré na pozadí reálnej slovenskej krajiny posúvajú vnímanie ich obrazov do nových kontextov.

Na výstave Zlatý zub predstavia okrem ich najnovších kolorovaných pyrografií, aj keramické sochy a objekty vytvorené v priestoroch fabriky na žiaruvzdorné materiály v Kalinove pri Lučenci v lete minulého roka. Tematicky ostávajú v intenciách folklóru, religionistiky, mystiky a vôbec vizuálnej kultúry 19. a 20.storočia. Jarmila a Dávid v nich (nepriamo) nadväzujú na slovenskú tradíciu figurálnej modelovanej plastiky z Modry a na tvorbu hlavných predstaviteľov tohto štýlu Ignáca Bizmayera, Imricha Kóňu a ďalších.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *