Artalk.cz

TZ: Křest knihy Děti z Absurdlandu

Křest knihy Děti z Absurdlandu Magdaleny N. Kwiatkowské / Galerie Školská 28 / 6. 4. 2016 od 18 hodin

1

V Galerii Školská 28 bude 6. 4. 2016 pokřtěna kniha Magdaleny N. Kwiatkowské Děti z Absurdlandu.

O knize Děti z Absurdlandu:

Děti z Absurdlandu vtáhnou čtenáře do dobrodružství hlavní hrdinky a jejích spolužáků. Zdánlivě fiktivní příběhy děti z krajiny Absurdna plné překvapení a nečekaných zvratů jsou založené na reálných dílech umělců nového milénia převážně z bývalého východního bloku. Autorka rekonstruovala výrazné kulturní tendence a skutečné počiny umělců své generace do formy krátkých příběhů. Zaměřila se hlavně na lokální uměleckou komunitu, události, jichž byla svědkem, a umělecké osobnosti, které ji ovlivnily. Místy jde spíše o aluze na diskurzivní témata či jejich volné interpretace. Krátké epizody spojuje dětský způsob vyprávění hrdinky Magdy. Ambicí knížky není kompletní a vyčerpávající reprodukce fenoménů soudobého dění, ale spíše jejich volně pojatá ilustrace. Obraz jednoho modelu reality a jejího mýtotvorného kontinua.

Do zvláštního světa Absurdlandu mnoho cizinců nejezdí, a když už se zde objeví, pozastavují se nad vším, co zde vidí. Také svět umění je světem pro zasvěcené, který chce navenek udivovat tím, že pokaždé přináší něco, co tu ještě nebylo. Identifikace tohoto dětským způsobem podaného univerza plného nepředvídatelných extrémů, podivností a excesů s praxí profesionálního umění dává smysl nejen jako programový rys přítomný v umění od modernity, ale i jako popis mechanismů vyhraněné komunity, jejímž tmelem je sdílení individuálních počinů i skupinových vystoupení, oscilujících mezi soutěžením a spoluprací, a jejíž životní potřebou je sebepotvrzování prostřednictvím vlastní mytologie. Všichni uvažují podobně, protože nakupují v jednom obchodě a chodí do stejné školy. Pupeční šňůru absurdlandské děti nemají proto, že ztratily spojení s přirozeností civilního světa, ale protože se odcizují stereotypům utilitárního světa a cíleně se vymezují vůči produkci předchozích generací.

(Text: Mariana Serranová)

V rámci křtu proběhne prezentace knihy a cross-reading s protagonisty příběhu.
Moderují: Mariana Serranová a Magdalena N. Kwiatkowska
Knihu v grafickém návrhu Jakuba Kovaříka pokřtí Jana a Jiří Ševčíkovi.

2A

Magdalena Kwiatkowska (*1978, Koszalin, Polsko) v omezení předlohy a dětského způsobu vyprávění nachází komfort i výzvu pro bilanci formativního období na výtvarné scéně přelomu milénia i příslušnosti k umělcům své generace a akademickému prostředí AVU v Praze, ze kterého vzešla. Tím, že na prvním místě využívá spontaneitu vlastní paměti a nikoli chladnokrevné historiografické rešerše, rozšiřuje rozpínavé univerzum současného diskurzu o další možné interpretace. Autorka už ve své předchozí práci vycházela z předloh, například projekt Jak na to (2007) byl založen na dětských návodech. Přepisem vizuálních obsahů děl do dialogického narativu v Dětech z Absurdlandu obnažuje dynamiku tvůrčích procesů v jejich autonomii i omezeních.

Ukázka z knihy ZDE.

Více informací ZDE a ZDE.


Děti z Absurdlandu
Text: Magdalena Natalia Kwiatkowska
Redakce: Mariana Serranová
Grafický návrh a sazba: Jakub Kovařík
Jazyková redakce: Klára Ambrůzová, Alice Hekrdlová, Mariana Serranová
Vydala Akademie výtvarných umění v Praze, 2016, v nákladu 100 kusů, jako součást disertační práce „Děti z Absurdlandu. Zkušenost a umění“ pod vedením Tomáše Vaňka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *