Artalk.cz

TZ: Místo Monumentu

Tomáš Džadoň, Václav Havlíček, Anna Hulačová, Pavel Karous, Matouš Lipus, Jaroslav Róna, Rudolf Samohejl, Erik Sikora / Místo Monumentu / Galerie VIPER / Praha / 18. 3. – 7. 5. 2016

Místo Monumentu

18. 3. – 7. 5. 2016

Vernisáž 17. 3. 2016, 19.00

Vystavující: Tomáš Džadoň, Václav Havlíček, Anna Hulačová, Pavel Karous, Matouš Lipus, Jaroslav Róna, Rudolf Samohejl, Erik Sikora

Kurátorka: Anežka Bartlová

Instalace: Rudolf Samohejl

Výstava Místo Monumentu se soustředí na reflexi pomníkové tvorby v rámci současného umění. Vztah mezi volnou tvorbou a memoriálním zadáním není jednoznačný. Diskusi lze vést od otázky, zda pomník vůbec může mít podobu aktuálního uměleckého díla, přes zdařilé důkazy o tom, že to možné je, až k názoru, že se jedná o dvě naprosto nesouvisející polohy. Nejčastěji je jako dělicí linie označována „političnost“, kterou umění nemá mít, kdežto každému pomníku je vlastní. Je ale (současné) umění nepolitické?

Přemýšlení umělců nad tématem pomníku – ať už jako tvůrců, či komentátorů, iniciátorů a nebo pozorovatelů – můžeme strukturovat několika slovy: KONTEXT, SENTIMENT a HRDIN/K/A. Vystavená díla pak nejsou jednoduše jejich ilustracemi, ale rozvíjí – každé po svém – některou z poloh ve vztahu současnosti k pomníkům a pomníků k současnosti. Dohromady tak črtají souřadnice místa monumentu dnes.

Výstava Místo Monumentu je zahajovací výstavou Galerie VIPER v pražském Karlíně.

Galerie VIPER

Galerie VIPER je zaměřena na architekturu v nejširším slova smyslu a její vazby a průsečíky k současnému umění, urbanismu, designu, médiím, politickým, právním, sociálním, ekonomickým či ekologickým kontextům, jež pomáhají architekturu a architektonické prostředí utvářet. Témata výstav se dotýkají širších společenských problémů a jejich vztahu k architektuře a umění. Chceme svým programem poukázat na velký potenciál architektury a umění ve společnosti, témata, jež představí nové souvislosti a podněty.

Výstavy vždy doprovodí diskuse s architekty, umělci a dalšími odborníky z ostatních sfér s různorodými ideologickými hledisky a východisky, semináře, workshopy – vše za účelem otevření a rozvíjení kritických, avšak konstruktivních pozic a názorů, oživení a kultivování veřejné debaty a snahy zapojit širší veřejnost. Galerie VIPER tak otvírá prostor pro mezioborový výzkum a diskusi.

Součástí galerie je také knihkupectví zaměřené na architekturu.

Celoroční výstavní program finančně podporuje Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo kultury ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *