Artalk.cz

TZ: Materiálový experiment

Materiálový experiment / Topičův salon / Praha / 4. 2. – 3. 3. 2016

mail pozvanka MATERIALOVY EX 2 m

Materiálový experiment

Anna Musilová, Markéta Oplištilová, Veronika Palmová, Jaroslav Prášil, Jana Skalová, Vojtěch Starosta, Anna Symonová, Jan Vítek, Robert Vlasák, Romana Zborovjanová

Kurátorka výstavy: Adéla Machová

Místo: Topičův salon, Národní 9, Praha 1, www.topicuvsalon.cz

Termín: 5. 2. – 3. 3. 2016

Vernisáž: čtvrtek 4. 2. 2015 v 18 hodin

Výstavu pořádá Společnost Topičova salonu

Kontakty: info@topicuvsalon.cz

Výstava Materiálový experiment zohledňuje aktuální procesuální a technologické přístupy v tvorbě ateliéru Přírodní materiály Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ateliér se přes zdánlivě jednoznačné určení neorientuje jen na zpracování přírodních materiálů, ale využívá také širší materiálovou a technologickou základnu. Výstavní projekt zároveň poukazuje na specifickou pozici současné prostorové tvorby, jejíž autoři se nevěnují pouze soše, objektu nebo instalaci. Často pracují i s dalšími médii jako jsou fotografie (Anna Musilová – Otisky, Romana Zborovjanová – Nežádoucí zabarvení), video (Jan Vítek – Limity) nebo nejrůznější elektronická a jiná mechanická zařízení.

Ve vybraných dílech můžeme spatřit celou řadu společných prvků. Vychází z motivace autorů ověřovat tvůrčí přístupy, experimentovat s materiály a ze snahy vyvíjet specifické postupy ve vlastní umělecké tvorbě. Princip bádání na pomezí možností materiálů a tvůrčích postupů charakterizuje už samotný název výstavy, jenž odkazuje k Materiálovému experimentu Romany Zborovjanové. Autorka vybízí diváka k zamyšlení nad vztahem k přírodě. V tvorbě využívá konzumní plodiny (pomeranč, ananas ad.), z nichž vytvořila nové objekty zakonzervováním prázdných plodů. Objekty připomínají na první pohled vzácné užitné nádoby.

Různorodý materiál, jeho možnosti a určitá výzva k překonání tradice, nebo stálých forem, jsou viditelné i v pracích Veroniky Palmové (Trofejní galerie) a Markéty Oplištilové (Systém/Chyba). Vztah k přírodě, hledání její paměti, pak najdeme v projektu Záznam od Markéty Oplištilové. Přírodní zdroje užívané k tradičnímu řemeslu motivují i práci profesora Jaroslava Prášila, jehož textilní šperky (Na ruku) jsou výsledkem zkušeností s tvarem a barvou a zájmem o opuštěné nástroje na úpravu lnu.

Robert Vlasák (Řeči), Anna Symonová (Uvadeč) i Vojtěch Starosta (Plachá mechanika) využívají při tvorbě uměleckých objektů a instalací znalosti z oblasti fyziky, mechaniky a elektroniky. Často pracují s vtipem a prvkem hry, kdy skrze interaktivní formu díla předkládají divákovi nezapomenutelný zážitek. Pozorného diváka vyžadují i instalace Veroniky Palmové (Nemožnost v okamžiku) nebo objekty Jany Skalové (Úhel pohledu).

Spojení se současnými technologickými prostředky, experimentální postupy, interdisciplinární přesahy a často i aktivní hra s divákem a jeho představivostí jsou základní charakteristiky vystihující tvorbu tohoto ateliéru i aktuální výstavu.

Adéla Machová