Artalk.cz

Cenu kritiky za mladou malbu získal Martin Lukáč

Udílení Ceny kritiky za mladou malbu se uskutečnilo v rámci vernisáže výstavy finalistů v pražské Galerii kritiků v Paláci Adria 20. ledna 2016. Laureátem 9. ročníku ceny (a také Ceny Českých center) se stal Martin Lukáč, jako druhý se umístil Tomáš Absolon a třetí cenu získal Pavel Příkaský. Na základě sympatií diváků byla oceněna rovněž Markéta Jáchimová.

lukac
Martin Lukáč

V porotě zasedli Petr Dub, Lenka Lindaurová, Petr Malina, Radek Wohlmuth a za pořadatele (tedy za Sdružení výtvarných kritiků / Českou sekci AICA a za Česká centra) Vlasta Čiháková-Noshiro a František Zachoval. Své rozhodnutí porota okomentovala následovně:

„Z letošních více než 60 uchazečů 9. ročníku Ceny kritiky za mladou porota vybrala 7 finalistů. Společným jmenovatelem jejich tvorby – patrným na první pohled – je zájem o abstrakci. Autory spojuje soustředěné koncentrované malířské hledání a zájem o osvobozený až expresivní rukopis. Postmoderně rozkročený výrazový rejstřík používají jak ve formálně podané abstrakci, tak v abstrahované realistické malbě.

Společná je většině finalistů tendence podřízenosti jednotlivých obrazů/artefaktů většímu celku, často podpořeného dalšími výstupy jako podmalba stanovující novou prostorovou kompozici, dávající jednotlivé formálně i nesourodé obrazy do jednotícího celku, 3D instalace s videem, světlem a koláží. Zdánlivě formální hru bez hlubšího obsahu u většiny vystavujících přesvědčivě nahrazuje dlouhodobý zájem o překračování limitů běžné malířské instalace, jdoucí mimo jiné i za hranice možností aktuální výstavy. Touhu vykročit z dvourozměrného obrazu, či klasického rámu či formátu finalistky a finalisté doplňují o tendence pracovat v prostoru a kontextu konkrétních galerijních prostorů.

Po dlouhé diskuzi poroty se letošním laureátem stal Martin Lukáč. V jeho obrazech se nejživěji a možná také nejsilněji znovuobjevuje trend po nespoutané malířské živelnosti, nehledící příliš na techniku, nicméně hledající expresivní gesto s vtipnou až antagonistickou touhou o figurální výstup v abstraktním výrazu. Lukáč porotu přesvědčil svoji kontinuální tvorbou za posledních několik let, v níž je patrná odvaha riskovat a hledat vizuálně nečekané a stále se měnící formy. Porota v Lukáčově díle vidí velký malířský potenciál výrazně vybočující z harmonické představy očekávatelné estetiky současné malby. Lukáčův výraz zároveň vnímáme jako úzce provázaný s výrazem nejmladší domácí generace umělců, vymezující se nejen vůči lokálnímu umělecko-historickému kontextu, ale i k vlastnímu generačnímu postavení v dnešním globalizovaném světě.

Porota považuje za zásadní vyzdvihnout i klasičtější malířský přístup Tomáše Absolona. Ve svých abstraktních kompozicích dosahuje koncentrovaným hledáním a precizně kontrolovaným přístupem pomíjejícím veškeré zbytečnosti – malířsky formální harmonie – výjimečné pro autora svého věku. Jako jeden z mála se neopírá o celkový kontext instalace a jeho obrazy zůstávají nezastupitelnými i samostatně. Za další dva výrazné malíře považujeme – Pavla Příkaského a Tomáše Predku, kteří porotce zaujali svým soustředěným přístupem. Příkaský vládne ztišeným, nicméně výrazově osobitým výrazem hledajícím intimní souvislosti mezi tvarem a barvou prostřednictvím abstrahování reálných předmětů, zatímco Predka svými cykly vytváří autonomní mentální mapu usilující o vytvoření vyššího tematického celku.

V souvislosti s nadcházejícím desátým výročím Ceny kritiky za mladou malbu a v návaznosti na organizační zkušenosti letošního ročníku nemůže porota závěrem opomenout organizační limity spojené s realizací Ceny. Považujeme za nezbytné, aby společná energie organizátorů a poroty přispěla k větší profesionalitě soutěže a transparentnosti jejího statutu. Pro budoucnost Ceny je nezbytné jasně vymezit přijmout nové systémové kroky –zpřesnit pravidla přihlášení, nominací a výběru umělců, za účelem zkvalitnění celkového zázemí Ceny a jejího kvalitativního dosahu. Za nejdůležitější považuje porota finanční ohodnocení vítěze a poskytnutí možnosti jeho další prezentace ve výstavní činnosti doma i v zahraničí.“

Cena je udělována Sdružením výtvarných kritiků / Českou sekcí AICA, a to umělcům do 30 let. Jejím účelem je usnadnit mladým umělcům vstup na profesionální výtvarnou scénu. Oceněním je výstava finalistů v Galerii kritiků, samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku 2016 a studijní stáž v některém ze zahraničních Českých center. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků.

Tématem soutěže je (stejně jako v předchozích letech) „malba a její přesahy“. V rámci prezentace se připouští koncepce malby v konfrontaci s jiným médiem, technologií či atypickým materiálem, např. malba-objekt v prostorové instalaci či jiné intermediální vyjádření. Hodnocení je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za své dílo ve výstavě, ale s přihlédnutím ke své tvorbě zhruba za poslední dva roky.

_______________________________________________________

Výstava finalistů je v Galerii kritiků v Paláci Adria v Praze k vidění do 14. 2. 2016.

Foto: Radek Brousil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *