Artalk.cz

TS: Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič

Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič / GÉPHÁZ – STROJOVŇA / zvukový a svetelný site-specific event a vianočný žúr / zvuková kompozícia a technická spolupráca: Daniel Kozlík
kurátorka: Eliška Mazalanová / Ciachovňa – Považská galéria umenia v Žiline, Štefánikova 2, 010 01 Žilina /

22. 12. 2015 o 18h

Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič_Strojovňa

Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič sú vizuálny umelci a súrodenci a aj napriek tomu, že bežne nespolupracujú na spoločných projektoch, na ich prácach cítiť zhodný rodokmeň. Pre oboch je spoločné konceptuálne uvažovanie o materiále a (i)materialite a o rôznych fyzických a fyzikálnych procesoch. To možno plynie aj z ich rovnakého východiska vo sfére užitého umenia a dizajnu – Lucia sa venuje šperku a Ján študoval sklo. Ich spôsob práce je často krát podobný exaktným vedeckým postupom, narábajú s istým ustanoveným systémom, či už vlastným alebo prevzatým poväčšine z oblasti prírodných vied a ich výsledné práce bývajú veľmi jasným a konkrétnym konštatovaním o danom jave.

Spoločná miestne špecifická inštalácia, ktorú do Ciachovne pripravili na jeden večer, vznikla na základe ich vzájomných rozhovorov, no každý z nich tu napokon má svoj samostatný príspevok. Zameriavajú sa tu na rekonštrukciu istej fyzickej situácie spojenej s pôvodnou funkciou budovy, parnej elektrárne produkujúcej energiu využívanú okrem iného na verejné osvetlenie Žiliny. Zvuková inštalácia Jána Gašparoviča sa zaoberá samotným výrobným procesom. V priestore bývalej strojovne prenáša z pôvodných architektonických plánov nákresy dnes už nezachovaných strojov a ich technické pôdorysy umiestňuje na presné miesta, kde sa pôvodne nachádzali. Tie ďalej dopĺňa zvukovou kompozíciou výrobného procesu narábajúcou so zvukmi konkrétnych strojov v činnosti (parný stroj, turbína), vytvorenej v spolupráci s Danielom Kozlíkom. Na druhej strane Lucia vo svojej svetelnej inštalácii s názvom 143 300 lúmenov odkazuje na produkt, respektíve verejnú službu, ktorá tu bola generovaná. Vytvára svetelný tok, ktorý do jedného bodu sústreďuje svietivosť ekvivalentnú celkovému osvetleniu verejných priestorov mesta v období, kedy ho napájala parná elektráreň (1908 – 1926). Obaja tak svojimi inštaláciami ponúkajú skúsenosť istej špecifickej historickej situácie.
Udalosť je súčasťou projektu Umenie v ciachovni realizovaného s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *