Artalk.cz

TZ: Jako obraz

Jako obraz / vystavující umělci: Alžběta Bačíková, Nina Grůňová, Michal Kříž, Mariek Lukáčová, Ondřej Homola, Katarína Hládeková & kolektiv ateliéru Malba II. FaVU Brno / kurátoři výstavy: Luděk Rathouský, Jiří Franta / Galerie NoD / Praha / 15. 12. 2015 – 10. 1. 2016 / vernisáž: 14. 12. 2015 v 19h

Galerie_NoD_pozvanka_Jako_obraz

Luděk Rathouský s Jiřím Frantou představují svůj brněnský ateliér Malba II v Galerii NoD.

Galerie NoD ve spolupráci s ateliérem Luďka Rathouského a Jiřího Franty Malba II brněnské FaVU připravují výstavu tři absolventů a jejich hostů z řad studentů a blízkých spolupracovníků ateliéru, která tematizuje samotnou povahu a hranice média malby, respektive koncept závěsného obrazu. Kolektiv ateliéru Malba II s kurátory Luďkem Rathouským a Jiřím Frantou pojímají celý prostor Galerie NoD a přilehlé Video NoD v duchu site-specific instalací, které obrací či vyzívají tradiční funkce a role prostoru a obrazu ve klasickém galerijním provozu. Vernisáž výstavy proběhne 14. 12. 2015 v 19:00, výstava potrvá od 15. 12. 2015 do 10. 1. 2016.

Mottem výstavy se stal citát „Vyzvedni mě z plochy, velkého obrazu v těžkém zlatém rámu,“ úryvek současného lotyšského básníka Karlise Verdinše. „Tento motiv jsme si vypůjčili jako metaforu vnímání pozice média malby a vytváření obrazů. Obrazy chceme vnímat v širším smyslu přesto, že jsme  spalováni touhou chápat se tužky, štětce a barev. Chceme se nespokojovat s tradiční rolí obrazů, jakkoli se nám to daří či nedaří. Chceme vystavovat obrazy fyzikálním jevům mechaniky a uvádět je do nevšedních situací a to obrazně platí i ve smyslu kulturně sociálním,“ uvádí kurátoři výstavy Luděk Rathouský a Jiří Franta.

Myšlenkové pozadí výstavy a kontext uvažovaní o roli a povaze klasického vystavování media malby zdůrazňuje i hlavní kurátor Galerie NoD Jiří Machalický v doprovodném textu k výstavě: „Obrazy se mohou vystavovat různými způsoby. Buď se podle zřejmých a předem promyšlených souvislostí a témat klasicky rozmístí, nebo jsou uspořádány netradičně. Pak je ovšem vnímáme zcela odlišně než v prvním případě a jsme nuceni se zamýšlet nad tím, jaké jsou důvody nezvyklých instalací.“ A pokračuje: „Vzpomínám na výstavu, kde byly obrazy záměrně vystaveny tak, aby neměly patřičný odstup, což nutilo diváky vnímat jen detaily, ale nikoliv celek a už vůbec ne celou skupinu obrazů najednou. V jiných případech získaly jednotlivé obrazy smysl až tehdy, když byly podle předem zvoleného konceptu uspořádány do určitých sestav, aby odpovídaly danému záměru a také výstavnímu prostoru, aby ho ovládly a dosáhly určitého rytmu, podobně jako v hudební skladbě nebo v básni. Zdeněk Beran kdysi vystavil své obrazy „naházené“ na hromadě tak, že vlastně popřel jejich tradiční funkci, ale přitom donutil diváky, aby je vnímali novýma očima. Jindy vystavil obraz se zrcadlem tak, že diváci mohli vnímat obě strany zároveň.“

Tentokrát zvolili autoři výstavní koncepce Luděk Rathouský a Jiří Franta experimentální postup, kdy se obrazy různých umělců stávají součástí jakéhosi „sendviče“ tak, že utváří jednotnou a zároveň různorodou instalaci, v níž obrazy a výstavní stěny (panely) sice ztrácejí původní význam, ale ve výrazně změněných podmínkách a souvislostech získávají nový smysl.

Součástí výstavy bude i site specific projekt pro prostor Caffé NoD, kterým byla na základě soutěže pověřena Zita Kyselová, studentka druhého ročníku ateliéru Malba II, která se nechala unést historií budovy, v níž Galerie NoD i kavárna sídlí. Připravuje proto na základě izraelských filmových plakátů sérii obrazů, které navazují na historii místa. Současně s ní bude v prostorách kavárny vystavovat provokativní sérii koláží pod názvem Panenky i Tereza Demková, která je v současnosti na stáži na pražské AVU.

Další informace:

Pavel Kubesa
Galerie NoD
pavel@roxy.cz
+420 606 889 236

Experimentální prostor NoD
Dlouhá 33
110 00, Praha 1
Po-Pá 10.00 – 1.00 / So-Ne 14.00 – 1.00
Galerie NoD do 22.00
NoD Mini do 18.00
www.nod.roxy.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *