Artalk.cz

Zemřela Inez Tuschnerová

Zemřela Inez Tuschnerová / Muzeum města Brna / Brno / 26. 11. 2015

Inez Tuschnerova

Výtvarnice Inez Tuschnerová patřila k výrazným uměleckým osobnostem, které svůj život spojily s městem Brnem. Narodila se v Brně 6. května 1932, prošla školením na zdejší Střední škole uměleckých řemesel a po studijním intermezzu na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové a Mezinárodní Akademii v Salzburgu v ateliéru Oskara Kokoschky se vrátila do Brna, kde pedagogicky působila na Vyšší průmyslové škole textilní a poté na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie v oboru scénografie.

Během svého života spolupracovala s divadlem – vytvářela návrhy scén a divadelních kostýmů, ale i s architekty – stala se důležitou osobností v oblasti textilních realizací v architektuře. Rozsáhlá volná tvorba Inez Tuschnerové se od počátku 60. let odvíjela v několika vzájemně se prostupujících oblastech, které jsou ukotveny v jedné citlivosti. Odlišnost spočívá pouze ve zvoleném médiu, kterým může být záznam barvou, tuší, technika asambláže, ale i technologie tkaných tapiserií a netkaných textilií, tzv. art protis.

Inez Tuschnerová nehledíc na zdravotní komplikace do poslední chvíle soustředěně pracovala. Jejím odchodem se uzavřelo dílo vyznačující se nepřehlédnutelným  výtvarným rukopisem založeném na dynamickém skripturálním gestu a zájmu o obsahové a vizuální vlastnosti materiálu.

Muzeum města Brna připomnělo tvorbu Inez Tuschnerové za autorčina života v roce 2014 v rámci výstavního cyklu Pocta Daliborovi Chatrnému.

Inez Tuschnerová zemřela 21. listopadu 2015. Muzeum města Brna si dovoluje vyjádřit upřímnou soustrast.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *