Artalk.cz

Zápisky z viennacontemporary 2015

V souvislosti s Vídní a uměleckými veletrhy se většině sběratelů a galeristů v mysli vybaví Viennafair, který proběhl tento víkend. Letos se však v rakouské metropoli odehrálo několik změn, tou nejviditelnější je první ročník nového veletrhu současného umění viennacontemporary, kterému patřil poslední zářijový týden.

Snímek obrazovky 2015-10-09 v 12.02.43 AM

Jména Christina Steinbrecher-Pfandt a Renger van den Heuvel byla ještě před rokem spojována s tradičním vídeňským veletrhem současného umění Viennafair. Po minulém ročníku však se společností Reed Exhibitions (společnost, která vlastní značku Vienna Fair a také prostory Reed Messe, ve kterých se veletrh každoročně odehrává) spolupráci na organizaci veletrhu ukončili. Rozhodli se se svým týmem založit další veletrh současného umění s příznačným názvem viennacontemporary, který se konal 24.-27. 9. 2015. Tradiční Viennafair pokračoval v pořadí 11. ročníkem 8.-11. 10. 2015 pod vedením Wolfganga Pelze, jehož jméno je již delší čas spojeno se známými veletrhy umění Art Austria a Art Salzburg.

Organizátoři veletrhu viennacontemporary zaujali hned na začátku místem, kde se nový veletrh odehrává. Zvolili totiž velkorysé prostory nově zrenovované Marx Halle. Tato budova postavená na sklonku devatenáctého století známým architektem Rudolfem Frayem je zároveň první vídeňskou stavbou se železobetonovou konstrukcí.

První ročník veletrhu se nesl v duchu spojení východního a západního současného umění. Tuto myšlenku organizátoři podpořili také speciálním prostorem věnovaným současnému bulharskému umění s názvem Focus Bulgaria. Projektu dominovala instalace Variofocus – ARTISTS, která vznikla jako projekt kurátorek Iary Boubnove a Vessely Nozharove a představovala bulharské současné umělce. Mnoho umělců bylo prezentováno nejen prostřednictvím bulharských galerií, ale také díky doprovodnému programu, který veletrh návštěvníkům nabízel.

Snímek obrazovky 2015-10-09 v 12.02.12 AM

Stejně jako v případě berlínského veletrhu abc se viennacontemporary rozhodla svou dramaturgií přiblížit i širší veřejnosti. V průběhu víkendu tedy organizátoři veletrh obohatili o sérii diskuzí se sběrateli a kurátory, komentované prohlídky pro studenty a seniory nebo aktivity pro rodiny s dětmi. Ve vybrané sekci Marx Halle byly také prezentovány akce, které ve Vídni s veletrhem paralelně probíhají. Prostor dostal například projekt curated by_vienna, který propojuje známé vídeňské galerie se světovými kurátory. Ve dnech veletrhu bylo možné zhlédnout například expozice Knoll Galerie Wien, Christine König Galerie, Galerie Martin Janda nebo Krobath. Poslední z nich v rámci projektu Notes on Sculpture představila také dílo Dominika Langa.

Vystavující galerie ve svých kójích kromě statických médií daly prostor také videu. Mnohé z nich však aktuální videoart prezentovaly také v prostorách veletržního kina Cinema: GRENZERFAHRUNG. Například budapešťská Ani Molnár Gallery na tomto místě představila video Szilárda Cseke, jehož instalaci Sustainable Identities můžeme momentálně vidět i v maďarském pavilonu na letošním bienále v Benátkách. Kromě Ani Molnár do Vídně z Budapešti dorazili také Chimera-Project a Erika Deak Gallery.

Zúčastněné galerie z různých zemí svým výběrem pohotově reagovaly nejen na aktuální dění v rámci současného umění ve světě, ale také na výstavní program vídeňských galerií a galerijních institucí. Galerie Atelier Contemporary mimo jiné prezentovala dílo rakouské umělkyně Sonji Gangl. Její kresby jsme paralelně s viennacontemporary mohli zhlédnout na prestižní výstavě Drawing Now (recenze na Artalku) v Albertině. Hyperrealistické kresby zachycující finální The End titulky ze starých hollywoodských filmů včetně nejmenšího rastru a nedokonalosti obrazu patřily rozhodně k tomu nejlepšímu, co Drawing Now (ale také viennacontemporary) přinesly. Tyto dvě kulturní události byly také společným jmenovatelem pro vídeňskou exhibici trefných aktivistických kreseb rumunského umělce Dana Perjovschiho nebo dvojici Micha Payer a Martin Gabriel, jejichž díla na viennacontemporary prezentovala Christine König Galerie.

Snímek obrazovky 2015-10-09 v 12.02.31 AM

Co se týče českých galerií, prvního ročníku viennacontemporary se zúčastnila také Fait Gallery, která vídeňskému publiku představila tvorbu čtyř českých umělců napříč generacemi, u nichž najdeme společné rysy při překračování hranic použitých médií.  Instalace Fait Gallery prezentovala plátna Petra Kvíčaly a Tomáše Bárty, objekty Kateřiny Vincourové a koláže Ondřeje Homoly. Druhou soukromou galerií, která na viennacontemporary zastupovala Českou republiku, byl pražský SVIT. Ten se rozhodl pro prezentaci fotografií Lukáše Jasanského a Martina Poláka. Tito reprezentanti konceptuální fotografie jsou zárukou kvality a sázkou na úspěch nejen v českých, ale také v zahraničních sběratelských kruzích. Navíc byl jejich výběr aktuální vzhledem k jejich účasti na skupinové výstavě Flirting with Strangers ve vídeňském 21er Haus.

Vedle dvou českých galerií se na veletrhu představil také zástupce Slovenska. Bratislavská Roman Fecik Gallery, zabývající se spíše starší generací autorů, prezentovala již vážené slovenské umělce. Dílo Rudolfa Sikory bylo reprezentováno netradičními autoportréty z cyklu Antropické série, pod signaturou Monogramista T. D. jsme poznali konceptuální kresby Dezidera Tótha.

Důkazem, že čeští umělci mají na poli světového trhu s uměním své místo, je na viennacontemporary také výběr zahraničních galerií. Belgická D+T Project Gallery představila díla Krištofa Kintery, jehož samostatná výstava v Bruselu momentálně probíhá. Ve sbírkách vídeňské Lukas Feichner Galerie jsme mohli spatřit dílo Veroniky Bromové. Slovenské nejmladší umění bylo zastoupeno jedním z momentálně nejvýraznějších mladých umělců, Andrejem Dúbravským. Jeho tvorbu prezentovala berlínská galerie Dittrich & Schlechtriem.

Snímek obrazovky 2015-10-09 v 12.02.53 AM

Fastival viennacontemporary svým prvním ročníkem naznačil cestu, kterou se může v budoucnu ubírat nejen on. Existence veletrhu tohoto formátu, který se zaměřuje na současné umění střední a východní Evropy, je určitě významným krokem vpřed. Prestiž a vysoká účast možná povzbudí organizátory a hlavně vystavující galeristy k tomu, aby v dalších ročnících prezentovali více prací mladých umělců. Ty jsou navzdory současnějšímu názvu veletrhu v porovnaní se zvučnými jmény stále v menšině.

____________________________________________________________

Foto: archiv viennacontemporary

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *