Artalk.cz

TZ: David Přilučík a Vojtěch Rada

David Přilučík a Vojtěch Rada / Formativní účinky / MeetFactory: Galerie Kostka / Praha / 24. 9. – 18. 10. 2015

301778

David Přilučík, Vojtěch Rada: Formativní účinky

Galerie Kostka

Kurátorka: Tereza Hrušková

Vernisáž: 24. 9. 2015, 19:00

Výstava trvá: 24. 9. – 18. 10. 2015

Zatímco se jedna skupina modernistů rozhodla měnit svět podle předdefinované šablony, vydávali se jiní zcela osobitou cestou. Práce Vojtěcha Rady se vrací právě k těm umělcům, kteří místo dobové uniformity zvolili cestu individuálního vyjádření v prostředí svých soukromých domů. V rámci architektury navržené Bílkem, Wittgensteinem, Malapartem a Sutyaginem ohledává a vyjímá Vojtěch Rada výrazné stavební prvky, které se stávají pomníky samotného uvažování daných umělců. Jsme dnes, v záplavě všech věcí ještě vůbec schopní zaměřit se na detail, na věc, na její příběh?

Stále častěji se hovoří o virtualitě práce a prostředí, v němž se pohybujeme. Uvědomujeme si však, že věci jsou i přes anonymitu svých tvůrců skutečné? A je možné, aby „dokonalé“ formy vytvořené za účelem konzumu pronikly do naší přítomnosti? Tato otázka je důležitá i pro práci Davida Přílučíka, jenž uvažuje o sériových prefabrikátech, které si v důsledku přivlastňujeme a které tak pronikají do naší intimity. David Přílučík se i proto zaměřil na dlouhodobé pozorování a dokumentaci stolu svého spolubydlícího. Kus nábytku, jehož neosobnost je podtržena možností neustálého množení, je pojítkem k naprosté konkrétnosti žijícího člověka.

V rámci videa Present, Perfect, Continuous se David Přílučík více zaměřuje na samotné plynutí času. Název videa kontrastuje se situací již (před)vytvořeného interiérového vybavení. Zde se můžeme ptát, zda jsou věci, které si vybíráme způsobem, jak definujeme sebe sama? A zda není tato sebedefinice odsouzena k neúspěchu ve chvíli, kdy je sám systém, v rámci něhož vybíráme, již předem naprogramovaný a omezený.

Oba autoři se tak i přes zdánlivý odstup, s nímž znovu používají konkrétní formy, snaží dostávat pod jejich slupku a dotknout se něčeho, co můžeme nazvat psychologií věcí. I proto klade jejich společná instalace důraz na tělo. Ať už divákovo nebo tělo původního uživatele věcí, které zůstává přítomné jako jejich neoddělitelná historická součást.

David Přílučík (*1991) je letos diplomujícím studentem Akademie výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se stále intenzivněji věnuje videu, do nějž pronikají další oblasti jeho zájmu, jako animace, nestálý objekt a jeho fotografický obraz.

Vojtěch Rada (*1991) se v rámci svého současného studia na VŠUP a Akademii výtvarných uměních zajímá o vzájemné působení a překrývání forem objektu a architektury. V poslední době se také věnoval virtuálním objektům a jejich vztahu k realitě.

Otevřeno denně od 13 do 20 hodin a dle večerního programu.

Vstupné dobrovolné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *