Artalk.cz

TZ: Objektonomie. Ekonomie objektu

Objektonomie: Ekonomie objektu / Galerie MeetFactory / Praha / 3. 9. – 11. 10. 2015

295945

Objektonomie: Ekonomie objektu

Kurátorka: Sally Haftel Naveh

Vernisáž: 3. 9., 19:00

Výstava trvá: 3. 9. – 11. 10. 2015

Umělci: Sharon Balaban (IL), Jakub Geltner (CZ), Zac Hacmon (IL), Roy Menachem Markovich (IL), Jan Nálevka (CZ), Hilla Toony Navok (IL), Rona Stern (IL), Adam Vačkář (CZ), Aleksandra Vajd & Hynek Alt (CZ), Roni Weiss (IL)

Jako ústřední složka vizuálního umění už od doby modernismu dvacátého století si masově vyráběné předměty stále podržují velký význam v realizaci uměleckého záměru, od počátečního gesta Marcela Duchampa s jeho ready-made až k americkému pop artu šedesátých a sedmdesátých let 20. století – hnutí, které „znovuobjevilo“ umělecký potenciál zboží, a označilo je za základní symbol a derivát kapitalistické spotřební kultury.

Ve světle stoletého výročí Duchampova ready-made, oslavovaného v době globálního kapitalismu, neo-liberálních trendů, deregulace a vzestupu nadnárodních korporací, jejichž moc hrozí destabilizovat lidskou společnost kdekoliv, je zajímavé znovu přezkoumat statut a pojetí každodenních komodit – předmětů, které ve větší míře než pouhé utilitární prostředky začaly ovládat celou naši existenci.

Výstava OBJEKTONOMIE v MeetFactory si klade za cíl zkoumat ekonomiku komerčního předmětu v současném umění prostřednictvím děl deseti umělců z Izraele a České republiky, z nichž všichni se primárně zabývají tímto tématem. Shromážděná díla v různém médiu zahrnují předměty pocházející z masové výroby – zbytečné i funkční – které se staly ústřední a životně důležitou složkou dnešní západní konzumní společnosti.

Vystaveným dílům dominuje téma nadbytku široce dostupného zboží denní potřeby, zvoleného především z prostředí domácnosti – od utěrek, vybavení koupelen a plastových láhví od čistících prostředků ke zpracovaným potravinám, hračkám, kosmetice, elektronickým přístrojům atd. – a odhaluje se složitý vztah společnosti ke konzumerismu, oscilující mezi fascinací a znechucením. Díla reflektují vzrůstající ambivalenci, s níž uvažujeme o nadbytku, který nás obklopuje, kriticky se angažují v sarkasmu nad rostoucí obsesí, která je u kořene našeho ambivalentního vztahu k těmto předmětům –  zmateného vztahu, kde byla rovnováha mezi subjektem (spotřebitel) a objektem (komodita) porušena, a vnímaná hierarchie byla odbourána natolik, že už není jasné, kdo za koho zodpovídá.

Tento složitý vztah si našel cestu k uměleckému vyjádření, kde se nově formuluje

ikonografický výklad těchto komodit prostřednictvím nové reprezentační dialektiky, která transformuje to prozaické a obyčejné – ať explicitně nebo metaforicky – v řadu významných a reflexních okamžiků s kritickým nábojem, jakkoli humorných ve své prezentaci. Tato nová reprezentační dialektika, zkoumaná širokou škálou uměleckých strategií, kolísá mezi pokusem o sublimaci a glorifikaci objektu na jedné straně a ironickým výsměchem na straně druhé, přičemž mezi těmito dvěma extrémy skýtá prostor pro taková zobrazení, kdy se objekt stává referenčním nositelem citového výrazu a udržovatelem paměti.

Všechna přestavovaná díla vypovídají o umělecké subjektivitě a navíc se táží po roli umělce jako sociálně-kulturního činitele v jeho připravenosti ukazovat a zdůrazňovat problematiku současného každodenního života v hyperkonzumním světě.

Projekt vznikl ve spolupráci s Velvyslanectvím státu Izrael v ČR.