Artalk.cz

TZ: Voda hučí, bory šumí

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Lucie Fryčová, Lubomír Golis, Katřina Holá, Tomáš Honz, Vojtěch Jehlička, Adam Kašpar, Anna Krajčová, Nikola Nikolaiová, Petra Švecová, Jan Trejbal, Eva Vápenková / Voda hučí, bory šumí / Nákladové nádraží Žižkov / Praha / 16. 7. – 5. 8. 2015

NNŽ AVU A3

Voda hučí, bory šumí

16. 7. – 5. 8. 2015

vernisáž proběhne 16. 7. ve 20 hodin

Kde můžete v Praze spatřit zajíce, běláska či podběl? Přece na Nákladovém nádraží Žižkov, tam kde se industriální prostory setkávají s fenoménem nové divočiny – ostrůvku přirozeně se vyvíjející zeleně uprostřed města. Také uvnitř interiéru podeje B najdete v současné době pestrou krajinu – výstavu Voda hučí, bory šumí. Jde o skupinovou výstavou studentů a absolventů Akademie výtvarných umění v Praze, kteří se věnují tématu krajiny a přírody. Název výstavy se odkazuje k textu básně Kde domov můj – domov, řecky oikos, je základem slova ekologie (oikos logos), které se dnes v širších konotacích používá jako označení pro ochranu životního prostředí. Cílem výstavy je položit otázku, zdali se současné „návraty ke krajině“, ať se projevují jako klasická malba, video, či instalace, nějakým způsobem vztahují k současným enviromentálním tématům. Zdali autoři skrze tvorbu znovu nalézají kontakt se Zemí, krajinou, která je jejich domovem či matkou. Rozhodujícím momentem je krajina sama o sobě, vnímání přírody a mimolidských bytostí jako sobě rovných. Na první pohled překonané téma v současné době nabývá na důležitosti, výstava ukazuje, v jak velké míře je na AVU krajina zájmem mnoha studentů, a poukazuje na širokou škálu projevů, ač formálně odlišných, které směřují k jednomu – k lásce ke krajině a k respektování přírody. Portréty stromů, bludné kruhy velkoplošného zemědělství, indonézský prales, divočinu, i ironii monokulturního lesa můžete spatřit na výstavě v podání malby, kresby, grafiky, videa, objektů, či instalace.

Kurátor výstavy: Nikola Nikolaiová

Vystavující: Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Lucie Fryčová, Lubomír Golis, Katřina Holá, Tomáš Honz, Vojtěch Jehlička, Adam Kašpar, Anna Krajčová, Nikola Nikolaiová, Petra Švecová, Jan Trejbal, Eva Vápenková

Nákladové nádraží Žižkov, Jana Želivského 2, Praha 3