Artalk.cz

Instalace v obýváku, projekce v koupelně

Poslední půlrok se v Ústí nad Labem téměř každou středu na několik hodin otevře „galerie“ prezentující site specific instalace nejmladší generace ústeckých umělců. Název studentského projektu Byt galerie vychází z místa konání, odehrává se v prostorách osobních příbytků organizátorů.

Byt_01

Stejně tak jako v ostatních periferních lokalitách vysokých uměleckých škol i v Ústí nad Labem se během let vypěstovala svébytná tradice v mnohém odlišná od nekomerčních studentských počinů okolo pražského centra. Charakter města a okolní krajiny kategorizuje možnosti a utváří tak jisté mantinely schopné určit mladým umělcům směr jejich projevu, díky čemuž často vznikají zajímavé kurátorské projekty sympaticky přetvářející nouzi v ctnost a adaptující zdejší umělecké počiny do specifického prostředí svérázným způsobem v duchu Do It Yourself.

Jelikož Ústí nad Labem jako město neposkytuje dostatečné a vyhovující kulturní zázemí, bezprostředně zde vznikají projekty suplující tuto absenci osobitou tvůrčí cestou. Byt galerie není prvním počinem svého druhu, společně s festivalem Kruh a dalšími podobnými akcemi vytváří neustále se rozšiřující platformu konceptuální kurátorské činnosti zaštítěné neuzavřenou skupinou organizátorů především z řad studentů uměleckých a teoretických ateliérů Fakulty výtvarných umění. Za jednu z hlavních myšlenek by se bezesporu dalo považovat představení zdejší činnosti širší veřejnosti a její adaptace do dosud netknutých okruhů potencionálních diváků. Nicméně tento alternativní přístup nebude a ani nemůže být širokým spektrem populace dostatečně akceptován a tak se stále jedná spíše o interní, nicméně o to více přátelský okruh stmelující mladou a střední generaci umělců a pedagogů.

byt_02

Od září loňského roku se odehrál již třetí cyklus výstav prezentující vždy čtyři byty a současnou tvorbu jejich obyvatel. Specifickým rysem všech podobných ústeckých akcí zůstává mezioborová angažovanost bořící hranice mezi teoretickou a praktickou uměleckou činností. Studenti fotografie Jáchym Myslivec a Adam Frk tak díky svému nedeformovanému pohledu vytvořili koncept nezatížený zaběhlými kurátorskými konvencemi. Jako autoři projektu nepředstavují kurátory v klasickém slova smyslu, interpretaci díla a jeho uvedení nechávají na samotných autorech. Tímto rozhodnutím dávají umělci naprostou svobodu a divákům nabízejí možnost interakce s vystavujícím bezprostředně během návštěvy jeho vlastního bytu. Každý cyklus zahrnuje 4 výstavy probíhající vždy po týdnu v centru a okolí Fakulty umění a designu, během nichž se představilo 41 umělců.

Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem nabízí široký okruh ateliérů, od volného umění přes design a fotografii až k propojení nejnovějších digitálních technologií a přístupů. Až na několik vzácných výjimek ovšem nelze mluvit o přehnané spolupráci mezi jednotlivými obory a ateliéry se tak více či méně vědomě separují a uzavírají. Tuto bariéru společně s možnými předsudky vůči jednotlivým přístupům a strategiím se Byt galerie pokouší zdařile bořit a nabídnout divákům nezkreslený pohled do interní tvorby. Studenti, pedagogové i ostatní diváci mohou sledovat přístup, s jakým se vystavující vyrovnávají s prostorem jim natolik známým a domáckým. Umělec se obnažuje, poskytuje návštěvníkům nefalšovanou atmosféru jeho domova a pohoštění, které on sám zvolí a připraví. Projekt tak přesahuje umělecko-kurátorský rozměr a vykazuje zárodky sociální sondy, což mnohonásobně prohlubuje přátelskou atmosféru těchto nekonvenčních setkání. Umělec se stává hostitelem, návštěvník hostem a studentský byt neoficiální galerií.

Uzavřením semestru se blíží ke konci také v současnosti probíhající cyklus, nicméně počátkem nového školního roku mají Jáchym Myslivec a Adam Frk v úmyslu pokračovat navazujícím projektem a tak opět pravidelně přispívat k pozvednutí kulturního ducha ústecké scény.

foto: Jáchym Myslivec

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *