Artalk.cz

TZ: ZAHRADY

Jan Karpíšek, Martin Zálešák, Vladimír Kokolia, Jitka Válová, Eva Juračková, Lukáš Karbus, Ivana Hejduková, Eugenio Percossi, Olga Fryčová Hořavová / ZAHRADY / Galerie města Blanska / Blansko / 25. 4. – 27. 5. 2015

Zahrady-pozvanka2

Jan Karpíšek, Martin Zálešák, Vladimír Kokolia, Jitka Válová, Eva Juračková, Lukáš Karbus, Ivana Hejduková, Eugenio Percossi, Olga Fryčová Hořavová: ZAHRADY

Kurátorky: Olga Fryčová Hořavová, Jana Písaříková

Galerie města Blanska

25. 4. – 27. 5. 2015

Zahradničení se v posledních letech těší značné oblibě a zahradník, ještě nedávno živočišný druh na vyhynutí, se najednou objevuje i tam, kde bychom ho nečekali. Čile sází rajčata na balkónech panelových domů, guerillově okupuje plochy městských periferií a brownfieldů. Téma ekozahradničení, permakultury a biopotravin už není jen “obsesí” zapřísáhlých ekologů, ale obecně rozšířeným trendem, lépe řečeno nutností a touhou vrátit se k přirozenějšímu stavu věcí.

Autoři, kteří představí svou tvorbu na výstavě Zahrady patří mezi zahradníky, nebo při nejmenším mají k zahradničení svébytný vztah jako k jakémusi archetypu přirozeného života. Je to pro ně dobrodružná cesta ke kořenům, k zemi, k humusu, k přírodním cyklům, živlům a i k sobě samým. S oblibou sledují procesy růstu, tlení, barevnost korun stromů, jsou fascinováni organickými tvary ovoce a zeleniny. Zahrady tak volně prorůstají jejich uměleckou činností a splývají s ní v jedno.

Martin Zálešák tak ve svých malbách, odkazujících na techniky starých mistrů, zvěčňuje podoby vlastních zahradnických výpěstků. Jan Karpíšek k zahradě přistupuje personifikovaným způsobem. V jeho obrazech se zahrada zjevuje jako blízká bytost v neustálých proměnách, jako vědomí důležitosti spolubytí. Vladimír Kokolia připravil instalaci dvojobrazu Ořechu – pomyslného majestátu jeho zahrady. Budeme tak mít možnost přímo vstupovat do koruny stromu/obrazu. Do jeho hloubky, povrchu a světelných vlastností. Ve vzájemném dialogu se představí kresby pastelem Jitky Válové a akvarely Evy Juračkové. Obě autorky zachycují tvary květin natolik subtilním způsobem, jakoby spíše malovaly vlastnosti, které si s nimi spojujeme. Akvarely Evy Juračkové vznikají přímo na zahradě, často jako součást oddechu a kontemplace. Lukáš Karbus reflektuje – podobně jako Ivana Hejduková – téma zahrady jako archetypálního místa v mysli, kam se neustále vrací. Eugenio Percossi zhmotňuje zahradničení jako aktivitu, kterou si člověk podmaňuje, často za cenu fyzického vyčerpání. Olga Fryčová Hořavová připravuje instalaci, která intervenuje do veřejného prostoru před galerií a odhalí často netušené typy flóry, které se na tomto místě vyskytují.

Součástí výstavy bude řada doprovodných programů pro dospělé a děti. Tím chceme podpořit a rozvíjet aktivní vztah k zahradám, přírodě a zabývat se tématem růstu, zakořenění, nebo cykličnosti jako důležité metafoře s obecnou platností.

Olga Hořavová Fryčová, Jana Písaříková

Doprovodné programy:

7. 5. 2015 v 15 hodin: O kompostování s Vladimírem Kokoliem

16. 5. 2015 Přírodní zahrady

14–15:30 přednáška Mojmíra Vlašína o Přírodních zahradách

od 16. hodin výlet na dvě ukázkové zahrady do Ořešína (Ukázková zahrada manželů Vlašínových a paní Pazderkové

více na http://www.veronica.cz/ekomapa/)

23. 5. 2015 Výlet na zahrady umělců

Tvůrčí dílna Kusamona

Na doprovodné programy je nutné se přihlásit předem!

Bližší informace a přihlášky na čísle 778 407 601, nebo na mailu galerie@blansko.cz