Artalk.cz

TS: ZKOUŠKA SIRÉN

Zkouška sirén / Bunker – Nitrianska galéria / Župné nám. 3 / Nitra / 12. 3. – 12. 4. 2015

nitra

ZKOUŠKA SIRÉN

Autori:
Jiří Surůvka (CZ), Petr Lysáček (CZ), Denisa Fialová (CZ), skupina Record (CZ), Pavel Pernický (CZ), Michal Zych (CZ)

Kurátor:
Jakub Král (CZ)

Vystava potrvá od 12. 3. do 12. 4. 2015

Bunker – Nitrianska galéria
Župné nám. 3
Nitra

 

Výstava dvou zakladatelů ostravské výtvarné scény Jiřího Surůvky a Petra Lysáčka, spolupracujících v rámci skupiny František Lozinski o.p.s., která se zabývá, podobně jako následující jmenovaní, sociální a politickou kritikou současnosti…

Nejširším tematickým rámcem výstavy je zkoumání možnosti mezigenerační autorské spolupráce několika uměleckých individualit vycházejících z víceméně rozdílných východisek a pracujících ve víceméně rozdílných médiích, a to na půdorysu triadické generační posloupnosti. K průniku jednotlivých autorských přístupů tak dochází v bodě konečné instalace jako výsledku společné práce v jednom prostoru a vlastních zkušeností na poli umělecké spolupráce a kolektivního autorství. Ne náhodou jsou tedy vybráni autoři pracující metodou kolektivní spolupráce napříč uměleckými subjekty a jejich částečným vytržením z původního nastavení se stávají novou tvůrčí entitou.

Výstava dvou zakladatelů ostravské výtvarné scény Jiřího Surůvky a Petra Lysáčka, spolupracujících v rámci skupiny František Lozinski o.p.s., která se zabývá, podobně jako následující jmenovaní, sociální a politickou kritikou současnosti, společně s jejich bývalými studenty a dnešními odbornými asistenty Denisou Fialovou a Martinem Egertem (skupina Record) a současnými absolventy Pavlem Pernickým (skupina I love 69 popgejů) a Michalem Zychem je zároveň testem možnosti mezigenerační spolupráce vycházející z generační posloupnosti společného školení. Mimo tento vnější rámec je však výstava také jakousi mikrohistorii ostravské scény, která je rozvržena právě na půdorysu individuální a zároveň skupinové identity tamějšího uměleckého provozu.

Signifikantním znakem typologie ostravské scény je práce s tématem banality, kterou se pomocí různých subverzních gest brání proti celospolečenským a politickým nešvarům a klišé. Jakási záměrná antiestetičnost, silný humor a absence nadměrného intelektuálního nároku jsou prostředky militantní útočnosti a rychlosti sdělované informace.

Jakub Král

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *