Artalk.cz

TS: Výsledky detektora lži v kauze odpočúvania zamestnancov východoslovenskej galérie

Výsledky detektora lži v kauze odpočúvania zamestnancov východoslovenskej galérie

Košice 11. 3. 2015 – Na základe podpory širšej kultúrnej obce sme sa rozhodli podať toto vyhlásenie: Cítime sa dotknutí vyjadreniami vedenia galérie, ktoré zamestnancov obvinilo v médiách z vykonštruovania prípadu týkajúceho sa odpočúvania zamestnancov Východoslovenskej galérie. Celý proces polygrafického vyšetrovania sme podstúpili v prvom rade preto, aby sme sa hájili voči obvineniam, ktoré boli prezentované v médiách. Vedenie galérie v médiách označilo tento prípad za výmysel a obvinilo zamestnancov z účelovej diskreditácie.

Chceme podotknúť, že by sme toto vyšetrenie podstúpili v akomkoľvek prípade a vzhľadom k akejkoľvek osobe, ktorá by takéto obvinenia vzniesla. Dlžíme to nielen nášmu okoliu, ale aj ľuďom, ktorým na formovaní kultúry a morálky v našej krajine stále záleží.

Vážime si stanovisko Úradu Košického samosprávneho kraja a jeho záujem o prípad, preto sme sa v čo najkratšom čase snažili priniesť výsledky polygrafického vyšetrenia vyhotoveného nezávislou inštitúciou. Výsledky polygrafického vyšetrenia boli KSK poskytnuté. Podporné stanovisko a vážny záujem o prešetrenie prípadu adresovala KSK organizácia Rada galérii Slovenska a taktiež Slovenská národná galéria.

KSK bol upovedomený o výsledkoch šetrenia úradov, ktoré nemohli konať vzhľadom k ich kompetenciám. Momentálne žiadne vyšetrovanie vo veci neprebieha.

Vzhľadom k finančnej náročnosti polygrafického vyšetrenia toto vyšetrenie podstúpili traja zamestnanci, ktorých odpovede pri vyšetrení mohli podať čo najkonkrétnejší obraz o prípade a vyvrátiť tak výsledkom spomínane obvinenia.

K výberu spoločnosti, ktorá mala tieto vyšetrenia realizovať, sme pristupovali veľmi zodpovedne. Vyšetrenia boli realizované spoločnosťou ARGO-A, ktorá je dcérskou spoločnosťou americkej spoločnosti Argo-A Security sídliacej v USA. Táto dcérska spoločnosť je jednou z popredných a najrelevantnejších spoločnosti zabezpečujúcich tieto vyšetrenia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Samotná spoločnosť ručí svojou profesionalitou viac ako 18000 realizovanými vyšetreniami a najmodernejším polygrafickým prístrojom. Spoločnosť priamo spolupracuje s Chicagským polygrafologickým inštitútom (CPI) a Medzinárodnou ligou polygrafických examinátorov (ILPE).
Každému z testovaných zamestnancov boli položené 4 otázky tykajúce sa prípadu odpočúvania. Tieto otázky boli špecifikované podľa okolnosti svedectva.

Nakoľko je zaznamenávané široké spektrum fyziologických reakcií testovanej osoby súčasne, detektor lži sa oklamať nedá.

U každého z vyšetrovaných subjektov riešila prvá otázka samotnú všeobecnú existenciu prípadu a teda to, či si tento prípad zamestnanci vymysleli. Ďalšie tri otázky špecifikujú okolnosti a detaily prípadu.

Všetci testovaní zamestnanci odpovedali podľa hodnotiacich výsledkov na všetky otázky pravdivo. Oficiálne spisy s výsledkami a konkrétnymi otázkami obsiahnutými v polygrafickom vyšetrení nájdete nižšie.

Vzniknutej situácie je nám ľúto, no každý by mal v sebe nájsť mieru sebaúcty, ktorá nesmie byť zasiahnutá mlčaním a znášaním neprávosti.

Mgr. Valér Bakajsa (vedúci úseku výstavnej a mimovýstavnej činnosti)

Mgr. Viera Dandárová ( galerijná pedagogička)

Richard Gravecz (grafik)

Mgr. Ján Kovačič (správca zbierkového fondu)

Mgr. Katarína Nádaská, PhD. (vedúca umelecko-historického úseku a správy zbierok)

Adriana Štetiarová (konzervátorka / reštaurátork)

Mgr. Monika Vanečková (historička / správkyňa knižnice)

001
002
003 copy
004
005
006
007
008

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *