Artalk.cz

TZ: Park na Špilberku ozdobí socha Jana Skácela

Park na Špilberku ozdobí socha Jana Skácela / Magistrát města Brna / Brno / 24. 2. 2015

brno-spilberk_11

Park na Špilberku ozdobí socha Jana Skácela

Osobnost brněnského básníka, spisovatele a překladatele Jana Skácela bude připomínat socha, umístěná v parku na Špilberku.

Lhůta pro podávání soutěžních návrhů na ztvárnění sochy běží do 30. března 2015 do 15 hod. Hodnoticí porota by měla poprvé zasednout v dubnu 2015 a vybrat vítězný návrh. Změnu ve složení komise schválila rada města v úterý 24. února 2015.

Bude se jednat o dílo figurálního pojetí, přičemž velikost díla není v soutěžních podmínkách přesně specifikována, je pouze omezena prostorem a finanční rozvahou umělce. Autor, jehož realizace díla bude porotou vyhodnocena jako vítězná, pak zajistí kompletní projektovou dokumentaci, která musí řešit veškeré náležitosti ve smyslu platných norem a předpisů.

Dílo musí být pevně instalováno na základovou konstrukci (řešení osazení díla bude součástí návrhu). Jedním z omezení je materiál. Dílo totiž nemůže být provedeno z bronzu, jinak už není materiálová skladba určena. Dále je potřeba brát zřetel na venkovní umístění sochy, proto musí autor respektovat požadavek na trvanlivost a odolnost vůči klimatickým vlivům a  možným vandalským zásahům.

Předpokládaná hodnota soutěže o návrh činí 2 690 000 Kč bez DPH. Vítězné dílo bude následně autorem kompletně realizováno v souladu s jeho návrhem.

Soutěžní porota je ve složení:

–       Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

–       Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora města Brna

–       Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna

–       Mgr. Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně

–       prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

–       doc. Ing. arch. Karel Havliš, Fakulta architektury VUT v Brně

–       Mgr. Jana Kořínková, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

TECHNICKÉ INFORMACE

Umístění díla

Socha bude situována v parkové zóně NKP hrad a pevnost Špilberk, v ploše terénního bastionu třetího obranného pásma na jižní straně svahu pod Špilberkem, na pozemku p. č. 626, k. ú. Město Brno.

Harmonogram soutěže

Datum zpřístupnění soutěžních podmínek:  2. 10. 2014

Termín pro podání soutěžních návrhů: 30. 3. 2015

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *