Artalk.cz

TS: Gold Grey

Gold Grey (české a slovenské umelkyne 65+) / kurátorky: Vendula Fremlová, Terezie Petišková, Anna Vartecká / Nitrianska galéria / Nitra / 12. 2. – 12. 4. 2015

65

 

GREY GOLD

Výstava súčasnej tvorby medzinárodne uznávaných i menej známych českých a slovenských umelkýň, ktoré začínali na československej kultúrnej scéne po druhej svetovej vojne a v päťdesiatych až šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Projekt predstavuje súčasnú tvorbu osemnástich umelkýň, ktoré sú predstaviteľkami prvých emancipovaných generácií významne prispievajúcich k procesu formovania a udržania kontinuity modernej kultúry v Československu v druhej polovici 20. storočia.

Na výstave diváci uvidia rôznorodú škálu umeleckých prác: procesuálne a existenciálne ladené diela s prvkami telovej skúsenosti od bývalých členiek skupiny UB 12, umelkýň A. Šimotovej a D. Mrázkovej alebo od A. Kučerovej, ktorá experimentuje s fenoménom grafiky. Ku konceptuálnym tendenciám sa dajú priradiť umelecké práce M. Blabolilovej, I. Koskovej alebo J. Svobodovej. Objaví sa tu i citlivá priestorová kresba brnianskej M. Filippovovej alebo dôsledná abstrakcia L. Padrtovej. Je tu zastúpená plastika a maľba V. Novákovej postihujúca aspekty vzťahu znaku, písma, zvuku a tvaru či existenciálne a transcendentne orientovaná plastika D. Vinopalovej-Vodákovej. Spolu s rastúcim  presadzovaním technicky reprodukovateľných médií do modernej kultúry a umenia zohrala výraznú úlohu fotografia. Tá je na výstave reprezentovaná výtvarnou veristickou fotografiou E. Fukovej, živým humanistickým dokumentom D. Hochovej a romantickou sociologizujúcou fotografiou M. Luskačovej. S postmoderným spôsobom uvažovania, flexibilne reagujúcim na vývoj umenia sú spojené slovenské autorky K. Bočkayová a E. Cisárová-Mináriková. Obe do svojej tvorby odvážne integrujú prvky esteticky poklesnutej kultúry ako i fenomén gýča či ornamentu. Tvorbu mladších autoriek charakterizuje otvorenosť voči novým technologickým prístupom. A. Matasová, M. Havránková a J. Želibská sa vo svojich dielach dotýkajú niekoľkých oblastí súčasnej vizuálnej kultúry a vyjadrujú sa aktuálnou, často intermediálnou formou.

Všeobecne je možné uviesť, že zúčastnené autorky predznamenávali, utvárali a formovali podmienky profesionalizácie a emancipácie ženskej umeleckej tvorby u nás a pomohli tak k jej integrácii do československých i medzinárodných dejín umenia. Mnohé z nich taktiež významne zasiahli do procesu transformácie umeleckého vzdelávania a etablovania ateliérov konceptuálneho a intermediálneho zamerania na českých a slovenských vysokých umeleckých školách, predovšetkým po roku 1989.

Projekt výstavy vznikal od roku 2012 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v spolupráci s Domem umění města Brna, kde prebiehala v termíne od apríla do augusta 2014 jej premiéra. Dôležitým iniciačným podnetom k výstave bola snaha reagovať na stereotypy uvažovania väčšinovej modernej spoločnosti, ktorá pestuje neustálu honbu za novými a mladými prejavmi. Výstave predchádzal dvojročný seminár a výskum podporený rakúskou nadáciou Erste Foundation a WUS Austria, ktorý sa zameriaval na neskorú tvorbu vybraných umelkýň a všeobecne na úlohu kreativity v pokročilom veku ženy.

Výsledky projektu Grey Gold zhŕňa rozsiahla publikácia, ktorá vyšla v júni roku 2014. Okrem kurátorských textov obsahuje rozhovory s umelkyňami a príspevky od sociologičky L. Vidovićovéj z Masarykovy univerzity v Brně a od teoretičky umenia a vysokoškolskej pedagogičky M. Oriškovej z Trnavskej univerzity.

Vystavujúce umelkyne:
Marie Blabolilová (1948), Klára Bočkayová (1948), Marie Filippovová (1938), Eva Fuková (1927), Milota Havránková (1945), Dagmar Hochová (1926), Inge Kosková (1940), Alena Kučerová (1935), Markéta Luskačová (1944), Adéla Matasová (1940), Daisy Mrázková (1923), Eva Cisárová-Mináriková (1945), Věra Nováková (1928), Ludmila Padrtová (1931), Jitka Svobodová (1941), Adriena Šimotová (1926), Daniela Vinopalová-Vodáková (1928), Jana Želibská (1941)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *