Artalk.cz

TS: Revolúcia bez hnutia

Revolution Without Movement / Umelci: Cristina David (RO), Erdem Gündüz (TR), Barbara Holub (AT), Graziela Kunsch (BR), Brandon LaBelle (DE/US) a Miklós Mécs v spolupráci s: Judit Fischer, Gábor Kristóf a András Zalavári (HU), Y8 (DE), School Club: Erik Janeček, Matej Myslovič, Peter Sit (SK) / Kurátori: Berit Fischer a Galéria HIT- Jaro Varga & Dorota Kenderová / v spolupráci s tranzit.sk / Galeria HIT / Bratislava /18.– 28. 11. 2014

hit

Revolúcia bez hnutia /18.november – 28.november 2014

Umelci: Cristina David (RO), Erdem Gündüz (TR), Barbara Holub (AT), Graziela Kunsch (BR), Brandon LaBelle (DE/US) a Miklós Mécs v spolupráci s: Judit Fischer, Gábor Kristóf a András Zalavári (HU), Y8 (DE), School Club: Erik Janeček, Matej Myslovič, Peter Sit (SK)

Kurátori: Berit Fischer a Galéria HIT– Jaro Varga & Dorota Kenderová

v spolupráci s tranzit.sk

 

Revolution Without Movement (Revolúcia bez hnutia) je experimentálny a procesuálny diskurzívny projekt, ktorý predstavuje súčasné umelecké koncepty usilujúce o dialóg a priamu akciu smerujúce k pozitívnej zmene v spoločnosti. Jeho cieľom je kriticky prehodnotiť etablované formy umeleckého angažovania sa, skúmať subtílne a nemanipulované formy odporu voči vládnucim silám a nahliadnuť na umelecké prístupy, ktoré vzdorujú neoliberálnej komodifikácii umenia a „ekonómii založenej na reputácii“ postavenej na symbolickom kapitáli.

Iránsky sociológ Asef Bayat zaviedol pojem „sociálne ne-hnutie“ (non-movement) ako sociologický fenomén neartikulovaných a rozptýlených foriem odporu obyčajných ľudí, ktorí vytvárajú subtílne priestory v rámci spoločensko-politických tlakov vo svojich každodenných životoch, aby presadili tie práva, ktoré môžu byť potláčané alebo prehliadané, a aby zlepšovali svoje šance i osobné životy.

Aj keď aktéri v sociálnych ne-hnutiach nemusia byť navzájom prepojení – najmä v represívnom a životu nebezpečnom kontexte autoritárskych režimov a morálnych autorít, kedy môžu pracovať jednotlivo prostredníctvom neartikulovaných a rozptýlených stratégií znižujúcich riziko potenciálneho nebezpečenstva, ktoré by hrozilo v prípade masovej mobilizácie – môžu mať potenciál rozvinúť sa do väčšieho politického a sociálneho hnutia, a to spoločenský muplatnením osobných alternatívnych postojov. Projekt Revolution Without Movement (Revolúcia bez hnutia) spája umelecké postupy vyjadrujúce a odkazujúce na subtílne formy sociálnych ne-hnutí a potenciálnych „spoločenstiev sentimentu“ (Appadurai), komunít zdieľajúcich spoločné predstavy a pocity. V priebehu desiatich dní vás pozývame pripojiť sa k nám a zúčastniť sa, diskutovať, cvičiť a spoločne vytvárať nové poznatky a nové skúsenosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *