Artalk.cz

14. – 23. 11. 2014 / Maraton české architektury v Sarajevu

Maraton české architektury v Sarajevu / Sarajevo / 14. – 23. 11. 2014

Plakat_A3_FIN_CZ2

Maraton české architektury v Sarajevu
14. – 23. 11. 2014

Po Maratonech české architektury v Bělehradě, Bratislavě a Berlíně, pokračuje tento rok projekt v Sarajevu, městě, kde česká architektura expandovala na přelomu XIX. a XX. století.

Hlavní výstavou bude Generace +, s vernisáží 14. 11. v 18:00. Poté se bude místnímu publiku promítat film Oko nad Prahou. Hlavní částí Maratonu je sympozium, plánované na 15. 11. 2014 v Historickém muzeu v Sarajevu.

Zvolili jsme prezentaci české architektury skrze prohlášení českých architektů o vlastní tvorbě a stavu architektury v republice. Výstava upřednostňuje osobní výběr vlastních prací před dokumentováním a prezentováním čerstvě dokončených domů. Cílem projektu není navazovat na romantickou pozici, kterou kdysi česká architektura v Bosně a Hercegovině měla, ale v první řadě jde o seznámení publika s porevoluční tvorbou a stavem architektonické scény u nás. Projekt je nastavením jakéhosi oboustranného zrcadla, kde se na půdorysu české architektonické produkce může vidět bosenskohercegovinská mladá architektonická scéna. Z druhé strany pro českou architekturu to bude tázání se, jak rezonuje soudobá česká produkce v zahraničí.

Jako hosty jsme pozvali jak české, tak i bosenské architekty. Z Čech jsou to Jaroslav Wertig z pražského atelieru A69 a Michal Palaščák z Brna. Z Bosny a Hercegoviny je to Maja Roso Popovac, která absolvovala architekturu v Praze na přelomu milénia a po návratu do Mostaru se podílela na rekonstrukci mostarského mostu, dále Vedad Islambegović z ateliéru Filter. Moderátorkou sympozia bude Armina Pilav.

 

14. – 23. listopad 2014

výstava Generace +, Historické muzeum Bosny a Hercegoviny,  Zmaja od Bosne 5, Sarajevo

 

14. listopad 2014 v 18:00 Vernisáž výstavy Generace+

výstavu zahájí Chargé d’affaires České republiky v Sarajevu Klára von Kriegsheim Kadlecová

 

15. listopad 2014 Historické muzeum Bosny a Hercegoviny, Zmaja od Bosne 5, Sarajevo

Rozhovory o současné architektuře v České republice a v Bosně a Hercegovině

12:00 – 13:30 Blok 1: Česká architektura v zahraničí – Bosna a Hercegovina

Yvette Vašourková a Igor Kovačević z CCEA – Praha, Prof. Dr.Ibrahim Krzović – Sarajevo

14:30 – 16:30 Blok 2: Práce mladých architektů v České republice a v Bosně a Hercegovině

Studio A69 – Praha, Michal Palaščák – Brno, Maja Roso Popovac – Mostar, Filter Arhitektura – Sarajevo

 

18. listopad 2014, Kino Kriterion, Obala Kulina Bana 2, Sarajevo

19:30 projekce filmu Oko nad Prahou o díle Jana Kaplického v kině Kriterion

 

Lokální partner: Udruženja za kulturu i umjetnost Crvena

Podpora: Ministerstvo kultury České republiky – odbor zahraničí, Velvyslanectví České republiky v Sarajevu

Mediální podpora: Architectuul, ERA 21, Oris

 

Program sympozia

sobota 15. 11. 2014

 

12:00 – 14:30

Rozhovory o architektuře v České republice a Bosně a Hercegovině dnes

Moderátorka: Armina Pilav, Ph.D., architekta urbanistka, Sdružení pro kulturu a umění Crvena, Sarajevo www.crvena.ba

 

12:00 – 13:30 Stůl 1

Česká architektura v zahraničí – Bosna a Hercegovina

 

Yvette Vašourková, architektka, Praha; www.ccea.cz, www.moba.name

projekty CCEA MOBA

Igor Kovačević , architekt, Praha; www.ccea.cz, www.moba.name

Architektonické vazby Česka a Bosny a Hercegoviny

Prof. dr. Ibrahim Krzović

Přínos českých architektů, architektury v Bosně a Hercegovině v období Rakousko-Uherska

 

Diskuse

 

13:30 – 14:30 Přestávka na oběd

 

14:30 – 16:00 Stůl 2

Práce mladých architektů v České republice a Bosně a Hercegovině 

 

Jaroslav Wertig, architekt, A69, Praha; www.a69.cz

Z periferie do Prahy

Michal Palaščák, architekt, Brno

Vzdorující architektura

Maja Popovac, architektka, Mostar

Po Praze

Vedad Islambegović , Filter, Sarajevo, www.filter.ba

Architekt tady

 

Diskuse

 

Generace+  je výstava prezentovaná v Sarajevu jako součást projektu Maraton české architektury, který proběhne od 14. – 23. 11. 2014.

Dnešní trend ve vystavování architektury, jenž vychází z prezentace realizací prostřednictvím profesionálně vycizelovaných fotografií, vizualizací a projekcí, jsme odmítli. Nechceme zprostředkovávat záběry na stavby nebo pohledy do interiérů přes fotografické medium. Náš zájem se soustředil na myšlenky autorů, které tvoří orální historii české architektury od druhé poloviny dvacátého století do současnosti.“

Igor Kovačević

Generace+

je výzkumným projektem Centre for Central European Architecture (CCEA) zaměřeným na mapování tvorby a názorů tří generací českých architektů: generace 50+, jejíž příslušníci prožili studia i velkou část praxe v totalitním režimu, generace 40+, jejíž příslušníci se vzdělávali v době normalizace, kdy také nastoupili do praxe, která však po revoluci pokračuje v podmínkách tržní ekonomiky, a konečně generace 30+, jejíž příslušníci absolvovali studium i nástup do praxe v demokratickém státě.

Na začátku výzkumu stála otázka, zda v soudobé české architektuře existuje společný jmenovatel v podobě „generačního sepětí“, nebo zda je naopak charakterizována „generačními propastmi“ způsobenými rozdílnými společensko-politickými podmínkami posledních padesáti let, v nichž čeští architekti pracovali a pracují.

Orální historie české architektury

Projekt Generace+ je založen na autentických výpovědích jednotlivých architektů. Výpovědi zastoupených autorů se dotýkají politických změn posledních desetiletí z profesní i osobní perspektivy, architektonického školství, otázek autorit v oboru, kvality teoretického uvažování o něm a postavení architekta v dnešní neoliberální společnosti. Osobními postřehy jsou doprovázeny i prezentované práce.

Počet prací, které jsou u jednotlivých architektů představeny, vychází z příslušnosti ke generaci: architekti generace 50+ byli kurátory CCEA vyzváni, aby ze své dosavadní tvorby vybrali tři realizace, které sami pokládají za přelomové – ať už z profesního nebo z osobního hlediska. Architekti generace 40+ vybírali realizace dvě, generace 30+ pak jednu.

Vedle realizovaných projektů výstava představuje také projekty nerealizované – nepostavené domy nebo nerealizované soutěže, vyhrané i nevyhrané, neboť právě v nich se mnohdy projevuje autenticita a svobodnější architektonický názor. Nerealizované projekty jsou u příslušníků všech tří generací zastoupeny třemi pracemi. Výstava představuje také diplomní projekty zastoupených architektů, jež zpravidla zůstávají veřejnosti utajeny, ale jež mohou ukázat, v jakých podmínkách studovali a nabídnout možnost srovnání s dalším směřováním jejich tvorby.

Přestože architekturu, na rozdíl od jiných umění, nelze tvořit samostatně, rozhodli se kurátoři CCEA představit české architekty jako jednotlivce – nikoli jako hvězdy domácí scény, ale jako tvůrce, kteří se prezentují vlastními stanovisky, jež nejsou dezinterpretována vůlí investorů, nevolí úřadů ani jinými limity, jimiž je architektura omezována.

Projekt nechce být „procházkou po soudobé české architektuře“. Chce se stát podkladem k úvahám o pozici architekta, o odpovědnosti profese vůči společnosti. Zároveň chce přispět k prolomení zažité představy, že oslovení architekta ke spolupráci znamená nedostižný luxus – i proto se kurátoři rozhodli seznámit návštěvníka s architektem „osobně“: s jeho názory, jeho prací i jeho podobou. Součástí výstavy jsou fotografie všech zastoupených autorů v životní velikosti.

Ke spolupráci na výběru architektů reprezentujících zastoupené generace byli přizváni tři teoretici architektury: Rostislav Koryčánek – generace 50+, Jana Tichá – generace 40+, Adam Gebrian – generace 30+.

Seznam vystavujících

50+: 16 architektů – Mirko Baum, Jan Bočan, Josef Kiszka, Ivan Koleček, Ladislav Lábus, Jan Línek, Miroslav Masák, Vlado Milunić, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Viktor Rudiš, Jiří Suchomel, Petr Suske, Jaroslav Šafer, Alena Šrámková, David Vávra

40+: 19 architektů – Markéta Cajthamlová, Jakub Cigler, Stanislav Fiala, Zdeněk Fránek, Jan Jehlík, Milan Jirovec, Roman Koucký, Pavla Kordovská, Michal Kohout, Radek Kolařík, Petr Malinský, Antonín Novák, Luboš Pata, Petr Pelčák, Tomáš Prouza, Alexandr Skalický, Ján Stempel, Jaroslav Zima, Ivan Wahla

30+: 18 architektů – Kamila Amblerová, Martina Buřičová, Adam Halíř, Pavel Hnilička, Marek Chalupa, Petr Janda, David Kraus, Kamil Mrva, Pavel Nasadil, Osamu Okamura, Jitka Ressová, Jan Schindler, Svatopluk Sládeček, Markéta Smrčková, Marcela Steinbachová, Prokop Tomášek, Petr Uhlík, Yvette Vašourková

Projekt organizuje: Centre for Central European Architecture (CCEA)

Podpora projektu v Sarajevu: Ministerstvo kultury České republiky

Kurátoři: Igor Kovačević, Zuzana Bodnárová, Yvette Vašourková

Spolupráce: Rostislav Koryčánek, Jana Tichá, Adam Gebrian

Editor textu: Zuzana Bodnárová, Markéta Žáčková

Korektura českého jazyka: Mikuláš Bryan, Markéta Žáčková

Překlad do anglického jazyka: Eva Srnová, Jarmila Archlebová, Petr Konrád, Jana Kořínková, Richard Cedzo

Grafický design: Petr Štěpán

Sazba: Jana Bellanová

Fotografie architektů: Dan Harvan, Béla Remák, Michaela Dvořáková

Architektura výstavy: MOBA

Produkce: Centre for Central European Architecture

Mediální partneři projektu: Oris, Architectuul Berlin a Era 21

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *