Artalk.cz

TS: Miroslav Brooš

Zlatá doba / Byť v obraze / Miroslav Brooš / Kurátor: Michal Šedík v spolupráci s Katarínou Baraníkovou / Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici / 23. 10. – 30. 11. 2014

pozvanka2

Tvorbe Miroslava Brooša (1952, Poprad) dominuje motív skúmania vzťahu umenia a života. To sa ukazuje v komplexnom prístupe, ktorý chápe výtvarný objekt v širších priestorových a časových súvislostiach v podobe inštalácie a enviromentu. Pre jeho objekty nie je dôležitá len výsledná podoba ale rovnako aj procesy ich vzniku, materiálová štruktúra a konceptuálny rozmer použitých materiálov, ktorými sú v jeho tvorbe predovšetkým textilné vlákno, papier a zem. Daný prístup prirodzene vedie k problému času a procesuálnosti, čo sa odráža v stieraní hraníc medzi tvorbou, životom a pedagogickou činnosťou. Rovnako je to viditeľné aj v otvorenej podobe neukončených stále nanovo premýšľaných a dopĺňaných cyklov.

Aktuálna výstava je zhodnotením a prepojením otvorených a neustále pretváraných cyklov Prenášanie zeme (1989) a Plody papiera (1994) v kontexte uvažovania nad hodnotou umenia v živote, hodnotou galérie umenia v meste, ktoré sú témou inštalácií MB Bank, Byť v obraze a Zlatá doba. Výstava tak nielen mapuje podstatnú časť doterajšej autorovej tvorby, ale aj odhaľuje jej nový významový potenciál v kontexte súčasnosti. Pritom uchopuje galériu ako jednu komplexnú inštaláciu, prepájajúcu viaceré úrovne autorových prác.

Budova galérie výtvarného umenia dnes funguje ako mesto v meste. Opevnená múrmi so zastretými oknami skrýva svoje poklady vo vnútri. Chráni umelecké diela a umenie pred mestom, ktoré ju obklopuje. Úvahy nad týmto stavom sa premietli do autorovej inštalácie pre konkrétne miesto (site specific inštalácia) v podobe zlatých výplní okien, ktoré z diaľky žiaria a zdôrazňujú vnútornú hodnotu budovy – reprezentantky umenia v meste. Zlato sa však pri pohľade zblízka odhaľuje ako pretvárka v podobe lacného baliaceho papiera. No v spodnej časti okien prízemia je papier skrútený a pozýva ľudí dnu a zároveň vyzýva k zamysleniu nad hodnotou a fungovaním galérie v živote mesta a jej obyvateľov. Nie je všetko zlato, čo sa bliští, hodnota zriedka býva na povrchu a často ani nie je viditeľná. Miroslav Brooš touto inštaláciou netradične viditeľnou zvonku vytvára konceptuálny rámec pre diela vo vnútri a vedie nás k uvažovaniu a preskúmaniu vzťahov: vnútra a vonkajšku (inštalácie: Spotrebné skladby, Pred oknom za oknom), procesu a výsledku (Darovanie zeme), hodnoty a ne-hodnoty (inštalácia MB Bank, 20 núl).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *