Artalk.cz

TZ: Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal

Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal / Západočeská galerie v Plzni / Plzeň / 15. 10. 2014 – 1. 1. 2015

Váchal_pozvánka

Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň

15. 10. 2014 – 1. 1. 2015

Josef Váchal (1884–1969), dosud plně nedoceněný umělec, promítl svůj talent do celé řady rozmanitých realizací. Kreslil, maloval, vyřezával sochy i nábytek, leptal, odléval písmo, vázal knihy a psal. Především se však považoval za dřevorytce a svá grafická díla soustředil v množství autorských tisků a knih. Váchal byl umělcem knihy. Knihy miloval, od mládí je četl, shromažďoval, glosoval a katalogizoval. Ve vlastní knižní tvorbě uplatnil své všestranné tvůrčí zaměření i tendenci slučovat život s uměním v totálně pojatém uměleckém díle. Pro převážnou většinu svých knih napsal text, vysázel ho – později dokonce z vlastních odlévaných liter –, do dřeva vyryl grafická díla, vše vytiskl na tiskařském lisu a v případě nejvýznamnějších projektů knihy vlastnoručně svázal. Váchal nebyl tvůrcem „krásné knihy“, jejíž hledání bylo v Čechách na přelomu století programově ohlašováno. Rozhodně také nechtěl, aby jeho knihy byly kuriosum, ukryté ve sbírkách provinčních bibliofilů, a jako takové jen zřídka a letmo prohlížené. Vytvářel svá díla pro čtenáře, o jejichž četnosti si nedělal iluze – proto knihy vydával v nízkých nákladech, proto byly výlučně adjustované, obtížně manipulovatelné a komplikovaně srozumitelné. Pro skutečné čtenáře Váchalových knih musí být proces čtení mystickým zážitkem, vytržením z překotného běhu času, který Váchal již od dvacátých let vnímal jako neblahý dopad přetechnizovaného světa. Rafinovaná práce s časovostí je rozhodujícím aspektem jeho knih. Pokud čtenář nepřistoupí na neustálé zpomalování procesu čtení překážkami, které se před něj kladou, nepronikne do mysteria knih a nenastoupí cestu iniciace. Ta se odehrává prostřednictvím uvědomění si magické moci znaku – písma. Váchal přistupuje k písmu – a nejen k tomu autorskému – jako k živé entitě. Písmo, záměrně obtížně čitelné, je v jeho knižní tvorbě maximálně zviditelněno. Absurdita, humor, ironie a podvratnost, které text často tlumočí, jen posilují unikavost a svébytnost písma. Sázení textu bez rukopisu, které Váchal volil u řady svých tisků, nevyústilo pouze v množství tiskových a gramatických chyb a prohřešků proti typografické estetice, ale posilovalo důležitost písma, význam textu byl až druhotným výsledkem akce zápisu.

Váchal soustavně naplňoval své svazky mystickou energií navzdory tomu, že v průběhu dlouhého života bouřlivě proměňoval svůj světonázor. Jeho zájem o křesťanský a okultní mysticismus cyklicky nahlodával blasfemický skepticismus, hledající k oficiálním autoritám heretické alternativy (části výstavy I. Magie a mysticismus, II. Alternativy). Permanentně přítomným korektivem ve Váchalově životě a tvorbě byla sžíravá ironie, realizující se v intertextuálních parodiích, persiflážích a travestiích (část výstavy III. Intertext). Právě díky ironickému odstupu Váchal dospíval k osvobozování svých lidských a uměleckých postojů, které vyvrcholilo v pozdních letech, strávených již mimo umělecké centrum, ve vesnici Studeňany na Jičínsku. Váchalovy knižní projekty se rodily ze složitých interakcí literárních a výtvarných inspirací, fantazijních představ a mnohdy zcela nečekaných impulsů. Váchal se k celé řadě knižních i literárních motivů v průběhu života vracel. Jeho knižní tvorbu není možné členit lineárně, její příznačné aspekty naopak lépe vystihnou celky, mapující topografii jeho úvah, přípravných prací i finálních realizací. Instalace exponátů na výstavě Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal načrtává složitý půdorys jednotlivých Váchalových knižních projektů, nebo skupin knižních realizací.

Autorka textu tiskové zprávy: doc. Marie Rakušanová

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky s autorkou výstavy Marií Rakušanovou: 29. 10. a 26. 11. vždy od 17 hodin.

Komentované prohlídky s lektorkou Ivetou Řežábkovou: 28. 10. od 15 a 16 hodin a 9. 11. od 17 hodin.

Výtvarná dílna pro děti a rodiče: neděle 9. 11. od 14 do 16 hodin a 7. 12. od 13 do 15 hodin.

REALIZAČNÍ TÝM

Koncepce výstavy: Marie Rakušanová

Odborná spolupráce: Jiří Bernard Krtička

Kurátorka výstavy: Petra Kočová

Spolupráce na realizaci: Bronislava Rokytová, Veronika Popelková

Jazyková redakce: Marie Bergmanová

Překlad: Robin Cassling

Architektonické řešení: Zbyněk Baladrán

Grafický design: Adéla Svobodová

Instalace: Jan Jirka, Petr Kutek, Jaroslav Pašek, Miroslav Tázler

Doprovodný program: Marcela Štýbrová, Iveta Řežábková, Jiří Hlobil

DÍLA NA VÝSTAVU ZAPŮJČILY

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Galerie Gema, Praha

Galerie hlavního města Prahy

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Moravská galerie v Brně

Muzeum Šumavy Sušice

Muzeum umění Olomouc

Národní galerie v Praze

Národní knihovna České republiky

Národní muzeum

Památník národního písemnictví

Prácheňské muzeum v Písku

Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry

Regionální muzeum v Teplicích

Sbírka státního zámku Hluboká nad Vltavou,

Národní památkový ústav, územní památková

správa v Českých Budějovicích

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Soukromá sbírka Kooperativa pojišťovna, a. s.,

Vienna Insurance Group

soukromá sbírka Miroslava Velfla

soukromé sbírky

Výstava byla připravena ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

Výstava se koná pod záštitou Daniela Hermana, ministra kultury České republiky, a za finanční podpory

Státního fondu kultury České republiky, statutárního města Plzeň a Nadace 700 let města Plzně.

Za laskavé zapůjčení školních vitrín děkujeme Střední průmyslové škole stavební, Plzeň.

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *