Artalk.cz

TS: Paradox 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998)

 PARADOX 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998) / Juraj Čarný, Richard Gregor, Daniela Čarná, Barbora Geržová, Beata Jablonská, Lýdia Pribišová, Mira Sikorová-Putišová, Nina Vrbanová / Dom umenia/Kunsthalle Bratislava (KHB) / Bratislava / 19. 9. 2014 o 18h

UMENIE: Výstava PARADOX 90
foto: Olja Triaška Stefanovič

 

V piatok 19. septembra 2014 sa zavŕšia viac ako dvadsaťročné snahy kultúrnej verejnosti o vznik bratislavskej kunsthalle, ktorá má ambíciu prezentovať súčasné vizuálne umenie širokej verejnosti. Inštitúcia európskeho formátu otvorí v novo upravených priestoroch v prvý večer dve premiérové výstavy: PARADOX 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998) (o 18.00) a Vlnové štúdie rakúskeho sound-artistu Karla Salzmanna (o 17.00). Súčasťou otvorenia bude aj virtuálna realita a koncert skupiny Tornádo Lue.

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava (KHB) bude ako nezbierkotvorná galéria prezentovať tvorbu významných súčasných domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. KHB je galériou Slovenského centra vizuálnych umení a sídli v Dome umenia na Námestí SNP 12 v centre Bratislavy. Organizačne spadá pod Národné osvetové centrum, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR. Generálnym partnerom KHB je Tatra banka.

“Takmer 20 ročný boj za Kunsthalle v Bratislave dnes prestáva byť snom, ale stáva sa realitou. Systematické úsilie konkrétnych umelcov a kurátorov sa premieňa na realitu. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa o Kunsthalle v priebehu posledných rokov váhou svojej umeleckej a ľudskej autority postavili,“ povedal Juraj Čarný, ktorý bol v roku 2013 poverený zriadením, neskôr poverený vedením KHB a v súčasnosti je manažérom medzinárodných vzťahov.

• Virtuálna realita priestoru v priestore

Technologickou novinkou, ktorá sa viaže ku dňu otvorenia, bude inštalácia, ktorá návštevníkov virtuálne prenesie v čase do priestorov trnavskej synagógy v 90. rokoch a priblíži projekty Umenie aury/Pamäť mesta/Vymedzenie priestoru, reagujúce na génia loci priestoru. „Po konzultáciách s autormi som sa rozhodol vystavať priestor trnavskej synagógy virtuálne, čo umožnilo predstaviť viacero najvýraznejších projektov bez potreby ich fyzického prenesenia do bratislavskej Kunsthalle. Divák vstupujúci do centrálnej sály Domu umenia dostane do rúk iPad, v ktorom bude pohybujúc sa po priestore vidieť reálny priestor synagógy s nainštalovanou výstavou jedného z piatich vybraných autorov,“ priblížil inštaláciu jej kurátor Juraj Čarný. Do svojho projektu si vybral inštalácie ako napríklad: inštaláciu Bohuša a Moniky Kubinských s názvom Story (1995), inštaláciu Svitanie (1997) Antona Čierneho (procesuálna light a sound artová site-specific a context-sensitive) inštalácia, Labyrint (1996) Ilony Németh, tiež dielo Monogramistu T.D CVAOT / Zástup (1997).

Jedným zo spomínaných projektov je aj dielo Doroty Sadovskej Luminia (1997), na ktoré autorka naväzuje aj aktuálnym site-specific projektom v priestoroch novootvorenej galérie, pre ktorú vytvorila priamo na mieste monumentálne dielo. „Autorka, ktorá bytostne spája maliarsky a intermediálny svet naplnila vtedy priestor jedinečnou energiou, a pritom ho nechala celkom prázdny. Jediné, čoho sa krehko dotkla, boli okná. Prízemie namaľovala červenou, okná na úrovni prvého poschodia modrou a najvyššieho poschodia žltou farbou. Divák sa ocitol v priestore zaliatom farebným svetlom,“ opísal Čarný. Remakom s názvom Luminia II. je aktuálne dielo v priestoroch novootvorenej galérie. Sadovská namaľovala sklenené tabule aj v priestoroch Domu umenia, čo vytvorilo pôsobivý efekt a zmenenú atmosféru v celom foyeri budovy.

• Paradox 90.

Prvá výstava vo vynovených hlavných výstavných priestoroch nesie názov PARADOX 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998) je citáciou, výberom fragmentov ôsmich kurátorských projektov deväťdesiatych rokov. Výstava je koncipovaná ako pocta kurátorom a výtvarníkom, ktorí počas nepriaznivej politickej situácie na Slovensku reprezentovali trendy súčasného vizuálneho umenia . Výstava bude prebiehať v termíne 20. 9. až 22. 10. 2014 a od 11. 12. až 1. 2. 2015.

„Deväťdesiate roky 20. storočia zostali v tieni umeleckej tvorby, veľkého množstva aktivít a iniciatív, ktoré nasledovali. Pritom však tvoria dosiaľ málo pomenovaný fundament pre mnohé z tendencií súčasného umenia, a zároveň premostenie s tým hodnotným, čo vzniklo ešte pred rokom 1989. Preto sme vybrali práve tento výstavný titul ako prvý pre novovzniknutú bratislavskú Kunsthalle. Obdobie “mečiarizmu” je hanebným obdobím našich politických dejín, no v rámci progresívneho vizuálneho umenia vyvolalo obdivuhodnú rezistenciu, ktorá nepripustila ďalší kultúrny prepad – náš projekt bude poctou jej hlavným aktérom a ich práci,“ povedal poverený riaditeľ KHB Richard Gregor, ktorý spolu s Jurajom Čarným tvorí dvojicu generálnych kurátorov úvodnej výstavy. Kurátormi výstavy, ktorí reagujú na spomínané obdobie ďalej sú: Daniela Čarná, Barbora Geržová, Beata Jablonská, Lýdia Pribišová, Mira Sikorová-Putišová, Nina Vrbanová.

Výstava Paradox 90. reflektuje vybrané kurátorské projekty deväťdesiatych rokov, za ktorými vtedy stáli aj: Zuzana Bartošová, Jana Geržová, Petra Hanáková, Mária Hlavajová, Alexandra Kusá, Radislav Matuštík, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová. Výstava je rozdelená do ôsmich častí – osem citácií ôsmich výstav pod gesciou ôsmich súčasných kurátorov.

 

1/

60/90 – štvrtá výročná výstava Sorosovho centra súčasného umenia Slovensko galerijné i alternatívne priestory v Bratislave

23. októbra – 22. novembra 1997

Kurátorky pôvodnej výstavy: Alexandra Kusá, Petra Hanáková

Kurátorka výstavy Paradox 90.: Lýdia Pribišová

Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Július Koller – Roman Ondák

2/

Alternatívna slovenská grafika

Štátna galéria Banská Bystrica, Banská Bystrica

21. novembra 1997 – 28. februára 1998

Kurátorka pôvodnej výstavy: Alena Vrbanová

Kurátorka výstavy Paradox 90.: Beata Jablonská

Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Ivan Csudai, Pavlína Fichta Čierna, Vladimír Havrilla, Ľubo Stacho

3/

Interiér versus Exteriér alebo Na hranici (možných) svetov

Cosmos, a. s., Bratislava

27. septembra – 31. októbra 1996

Kurátorka pôvodnej výstavy: Mária Hlavajová

Spolukurátorka pôvodnej výstavy: Marta Smolíková

Kurátorka výstavy Paradox 90.: Barbora Geržová

Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Marko Blažo, Ilona Németh, Boris Ondreička, Peter Rónai

4/

Mimo limity

Štátna galéria, Banská Bystrica

6. mája – 5. júla 1998

Kurátorka pôvodnej výstavy: Zora Rusinová

Kurátorka výstavy Paradox 90.: Nina Vrbanová

Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Ivan Csudai, Daniel Fischer, Otis Laubert, Peter Meluzin, Karol

5/

Paradigma žena

Považská galéria umenia, Žilina

28. augusta – 6. októbra 1996

Fyzický/Mentálny

Považská galéria umenia, Žilina

31. augusta – 15. októbra 1995

Medzi mužom a ženou

Považská galéria umenia, Žilina

22. augusta – 17. októbra 1997

Kurátorka pôvodnej výstavy: Katarína Rusnáková

Kurátorka výstavy Paradox 90.: Mira Sikorová-Putišová

Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Ilona Németh, Jana Želibská

6/

Sen o múzeu?

Považská galéria umenia, Žilina

21. decembra 1995 – 11. februára 1996

Dom umenia, Bratislava

27. apríla 1996 – 14.mája 1996

Kurátori pôvodnej výstavy: Radislav Matuštík, Katarína Rusnáková

Kurátor výstavy Paradox 90.: Richard Gregor

Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Juraj Bartusz, Ivan Csudai, Peter Meluzin, Peter Rónai, Laco Teren

7/

Šedá cihla 35/1992

Galéria Júliusa Jakobyho, Košice

12. januára – 28. februára 1993

Záhorská galéria, Senica

1. apríla – 30. mája 1993

Kurátori pôvodnej výstavy: Zuzana Bartošová

Kurátorka výstavy Paradox 90.: Daniela Čarná

Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Klára Bočkayová, Vladimír Havrilla, Július Koller, Rudolf

Sikora, Monogramista T.D /Dezider Tóth

8/

Umenie aury,

Pamäť mesta,

Vymedzenie priestoru

Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava

1995 – 1997, 1997 – 1998, 1999 – 2000

Kurátorka pôvodnej výstavy: Jana Geržová

Kurátor výstavy Paradox 90: Juraj Čarný

Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Anton Čierny, Monika Kubinská – Bohuš Kubinský, Ilona Németh,

Dorota Sadovská, Monogramista T.D / Dezider Tóth

 

Výstavu PARADOX 90. – Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998) sprevádza aj takmer štyristostranový slovensko-anglický katalóg. Obsahuje viac ako 40 plnofarebných reprodukcií od viac ako dvadsiatich vystavujúcich výtvarníkov.

Editormi sú: Juraj Čarný a Richard Gregor.

Autori textov: Daniela Čarná, Juraj Čarný, Barbora Geržová, Richard Gregor, Beata Jablonská, Lýdia Pribišová, Mira Sikorová-Putišová a Nina Vrbanová.

Koncepcia katalógu: Katarína Trnovská.

Grafická úprava: Stano Masár.