Artalk.cz

TS: Dimenze teatrality

Dimenze teatrality / kurátorka: Vendula Fremlová spolukurátorka: Barbora Geržová / Nitrianska galéria, Nitra / 11. 9. – 2. 11. 2014

Pozvanky_Dimenzie_teatra_MAIL

Dimenze teatrality

vystavujúci umelci: András Cséfalvay (SK), Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil (CZ), Mira Gáberová (SK), Michal Murin (SK), Klaus Richter (DE), Olja Triaška Stefanovič (SK/SRB), Barbara Steppe (DE), Jiří Surůvka (CZ), Peter Wächtler & Andreas Wegner (DE), Zuzana Žabková (SK)

vernisáž: štvrtok 11. 9. 2014 o 17:00 hod.

kurátorka: Vendula Fremlová / spolukurátorka: Barbora Geržová

Po vernisáži Vás pozývame na performancie umelcov Klausa Richtera a dvojice Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil.

miesto konania výstavy: Reprezentačné sály, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

výstava potrvá do 2. 11. 2014

 

I přesto, že je divadelní rozměr integrální a přirozenou součástí aktuální umělecké tvorby, je reflexe teatrality a teatralizace stále jaksi stranou. Jedním z možných vysvětlení tohoto odstupu může být fakt, že slova „teatralita“, „teatrální“, „teatralizované“ (natož pak česká varianta termínu divadelnost, divadelní atd.) bývají v uměleckém diskurzu vnímána s určitým despektem a často přinášejí negativní konotace. Bývají totiž považována za synonyma přebujelosti, zbytnění, nadbytečné narativnosti, deskripce, která jsou v době převažujícího (neo)konceptuálního uvažování vnímána jako zátěž.

I z těchto důvodů se mezinárodní výstava Dimenze teatrality pokouší nahlédnout velice pružnou, pohyblivou a oboustranně prostupnou hranici mezi performance a divadlem, v obecnějším smyslu slova mezi vizuálním uměním a divadlem, a to prostřednictvím konceptu teatrality, jenž si vypůjčuje z aktuální (především německé) teatrologie. Zde je teatralita vnímána v užším pojetí jako specifická umělecká forma, v širším jako komunikační modus. Vybraní umělci a umělecká díla prezentují obě zmiňovaná pojetí. Vidíme jednak tendování k ryze divadelním formám, které jsou často dány využitím divadelního jeviště. Tím je stanoven i relativně „klasický“ způsob vnímání diváka (Barbara Steppe, Michal Murin, Jiří Surůvka), který je však problematizován vlastní prezentací díla v galerijním prostoru. Dále se zde objevují významové rámce, které s pojmem „divadlo“ (divadlo jako estetická forma) jednoznačně souvisejí, jako například „kabaret“ (Jiří Surůvka), „klaun“, „maska“ (Klaus Richter), rekvizity (Michal Murin, Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil, Jiří Surůvka) …. Širší pojetí teatrality jako ostentativního jednání se silným komunikativním potenciálem bychom mohli apriori vztáhnout na všechny performance nebo akční umění obecně, tedy i na všechna prezentovaná díla. Zde se přístup jakoby obrací – to, co nese znaky teatrality, je primárně situováno mimo divadlo. Teatralita je objevována ve veřejném prostoru, respektive prostřednictvím teatralizovaného jednání a chování je objevován a odhalován charakter veřejného prostoru (Peter Wächtler & Andreas Wegner, Klaus Richter), včetně prostoru mediálního (Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil). Další skupinu tvoří díla, ve kterých je z různých zorných úhlů analyzován fenomén jeviště. Olja Triaška Stefanovič vytváří prostřednictvím fotografie sociální sondu, ve které se zaměřuje na postihnutí širších kulturně politických souvislostí tohoto fenoménu, který jde nad rámec toho, jak jeviště běžně vnímáme. Mira Gáberová si pro svoje privátní performance vybírá prostory prázdných divadelních scén, čímž paradoxně potlačuje znaky teatrálnosti a podtrhuje existenciální rozměr svojí práce. Zuzana Žabková dlouhodobě propojuje zkušenosti získané studiem umění na VŠVU a choreografie na VŠMU v Bratislavě. Vytváří díla postavená na hraně mezi performancí a baletní choreografií. Nakonec ale nikoliv na posledním místě je pokus Andrása Cséfalvaya o vytvoření opery jako gesamtkunstwerku.

Právě schopnost uměleckých děl odhalovat konfrontací s teatralitou a teatralizovaným jednáním běžný život, společnost, veřejný i mediální prostor včetně všech jeho omezení, posunuje vyznění děl od hříčky či vtipu k mnohem závažnějším obsahům. Přidává jim tak na závažnosti a přitom jim neubírá nic z jejich působivosti, vtipnosti a zábavnosti.

Výstavu Dimenze teatrality připravila Vendula Fremlová původně pro Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, kde byla prezentována na konci roku 2012 a na počátku roku 2013. Repríza výstavy v Nitrianskej galérii je rozšířena dalším výběrem cíleným na slovenské umělce a umělkyně (András Cséfalvay, Mira Gáberová, Olja Triaška Stefanovič, Zuzana Žabková). Kurátorkou tohoto příspěvku k původnímu konceptu výstavy je Barbora Geržová.