Artalk.cz

TZ: Umělecké sympozium a intervence „V zahradě“ v zámecké zahradě v Ploskovicích

Umělecké sympozium a intervence „V zahradě“ v zámecké zahradě v Ploskovicích / Ploskovice / 11. – 17. 8. 2014

pozvanka_sympozium V zahradě v Ploskovicích_Stránka_1

Umělecké sympozium a intervence „V zahradě“ v zámecké zahradě v Ploskovicích

Místo konání: zahrady státního zámku Ploskovice

Termín konání sympozia: od 11. do 17. srpna 2014

Účastníci: – Jiří Bartoš, Jana Butzke & Denisa Dimitrivová, Tereza Chaloupková, Adam Chmiel, Petr Košárek, karel Konopka, Michal Kukačka, Libor Novotný, Iva Polanecká, Michaela Spružinová, Marek Štim, Martin Vlček, Ivana Zochová

Autor sympozia a kurátor: Jan C. Löbl a Tereza Nováková

Vernisáž sympozia: 16. srpna 2014 od 18.00 hodin, od 16.00 hodin bude konat veřejný piknik v zahradě

pozvanka_sympozium V zahradě v Ploskovicích_Stránka_2

Sympozium se zabývá prostředím zámeckého parku v Ploskovicích. Jeho tématem jsou intimní intervence v mikroprostoru zahrady. Sledování nepatrných proměn spojených se zveřejněním soukromého prostoru, hledání detailů v celku. Odkrýváním intimního vztahu člověka a přírody se znásobí prožitek návštěvníka a nabídne nahlédnutí do zákoutí zahrady.

Zahrada je místem, do kterého vtiskujeme naší povahu, je naším osobním estetickým experimentem. Je naší touhou ale i břemenem. Do zahrad vstupujeme s úctou a pokorou a kocháme se její krásou, její jedinečností, její výjimečností.

V zahradě zkoumáme proměny našich preferencí a vkusu přírodních scenérií a srovnáváme naše zkušenosti s osobními přáními, s vlastními ideály.

Různorodost projevů vytváří prostor pro dialog o možnostech pohybu v takto specifickém veřejném prostoru.

Projekt sympozií „V zahradách“ stejně jako jeho letošní ročník otevírá otázku site-specific intervencí (instalace v krajině) a problematiku vztahu člověka a zahrady. Každý rok sleduje dílčí téma a nabízí různé úhly pohledu na fenomén zahrad.

Nultý ročník proběhl v létě 2011 ve Staňkovicích, jeho tématem byla „Proměna krajiny v minulém století“. Reflektoval vztah člověka a krajiny, vliv obyvatel na její ráz a význam.

O rok později se uskutečnil první ročník „V zahradách“ zabývající se už přímo uměním v zahradách a jeho působením. Tématem byla zahrada jako taková, její užívání a přetváření majitelem. Otevřením zahrad umělcům, následně pak návštěvníkům, se prohloubily sousedské vztahy a rozšířila se možnost umělecké tvorby v intimitě zahrad a přesto ve veřejném prostoru.