Artalk.cz

TS: AKCIA OSOBNÝ POSTOJ / PRIVÁTNY NACIONALIZMUS

(Bratislava, 23. júna 2014) Iniciatíva Osobný postoj je reakciou na neadekvátny postup veľvyslanectva ČR na Slovensku a predstaviteľov MK SR a Úradu vlády SR v súvislosti  s vystavením diela CZ_SK_HU_DE_PL výtvarníka Dalibora Baču na výstave Privátny nacionalizmus v Košiciach.  Počas akcie, ktorá prebehne v stredu 25. júna 2014, bude vo viacerých kultúrnych organizáciach na Slovensku a v Českej republike na jeden deň nainštalovaná maketa československej vlajky podľa vzoru košickej inštalácie diela Dalibora Baču. Ide o spoločné vyjadrenie protestu proti politickému ovládnutiu nezávislého rozhodovacieho mechanizmu prideľovania dotácií a prejav solidarity s umelcom a kurátormi výstavy Privátny nacionalizmus. Akcia je sprevádzaná spoločným stanoviskom.

vlajka

Jadrom sporu je inštalácia slovenského umelca Dalibora Baču s názvom CZ_SK_HU_D_PL na výstave Privátny nacionalizmus (27. 3. – 30. 4. 2014, Hala umenia, Košice), ktorá pozostávala z umiestnenia monumentálnej československej zástavy na zemi galérie. Autor pre svoju inštaláciu použil historicky československú vlajku, ktorá ako materiálny objekt fakticky pochádza z doby pred rokom 1993. Vo svojom diele vychádza z predpokladu, že Československo ako štát bolo porazené dvoma nacionalizmami, pracuje so symbolickým posolstvom československej vlajky položenej na zem ako vlajky porazenej a práve preto je jeho vlajka na zemi odôvodnene. Návštevník galérie je konfrontovaný s otázkou, ako sa zachovať k symbolu porazeného štátu.

Fotografie Bačovho diela sa dostali sprostredkovane k veľvyslankyni ČR na Slovensku Livii Klausovej, ktorá si ho vysvetlila ako „položení českého praporu ke vstupním dveřím na zem namísto rohožky“ a v tomto duchu adresovala dňa 18. apríla 2014 hromadnú sťažnosť inštitúciám, ktoré mali realizáciu výstavy finančne podporiť – Úradu vlády SR, Ministerstvu kultúry SR, Visegrádskemu fondu a zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku. Dňa 15. mája 2014 vydal Výbor pre národnostné menšiny ako odborný orgán Rady vlády SR uznesenie č. 47, v ktorom „odmieta použitie štátnych symbolov ktoréhokoľvek štátu znevažujúcim spôsobom (…) a preto odsudzuje pseudoumelecké prejavy, urážlivo sa dotýkajúce ktorejkoľvek národnosti.“

11. júna 2014 priniesol denník SME informáciu, že slovenské ministerstvo kultúry zrušilo pridelenie dotácie pre Kassákovo centrum intermediálnej kreativity na projekt výstavy Súkromný nacionalizmus, pričom na otázky reagovalo jedinou vetou: „Za štátne peniaze sa po štátnych symboloch šliapať nebude.

Na protest proti týmto rozhodnutiam vzniklo spoločné stanovisko, ktoré má dnes viac než 70 signatárov. Predstavitelia slovenskej aj českej kultúrnej a umeleckej obce tak vyjadrujú protest proti rozhodnutiam Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR a zároveň vyjadrujú hlboké znepokojenie nad nacionalistickými tendenciami, ktoré prevládli pri vyvolaní sporu veľvyslanectvom ČR na Slovensku a jeho následnom vyhodnotení štátnymi orgánmi SR.

Tlačová konferencia k akcii sa uskutoční v stredu 25. júna o 10 hod v KC Dunaj, v Bratislave (Nedbalova 3)

Podľa jedného zo signatárov spoločného stanoviska, teoretika umenia a kurátora Jiřího Ptáčka „Livie Klausová a představitelé slovenského ministerstva kultury měli právo ve svých prohlášeních zmiňovat ‚rohožku‘ nebo ‚pošliapanie štátneho symbolu‘. Nenamáhali se však dílu hlouběji porozumět a proto jejich konání  nebylo podloženo kritickou úvahou nezbytnou k posuzování agendy současného umění, ale emocemi a jednostranným pozoruměním uměleckému dílu. Přepjatá a vůči autorovi díla negativní reakce Livie Klausové vycházela z její úcty ke státnímu symbolu České republiky. Přenesením vlastního (soukromého) znepokojení na diplomatickou úroveň ovšem  ‚vyrobila‘ umělou politickou kauzu a slovenské ministerstvo kultury na ni reagovalo neadekvátně.  Zejména u představitelů ministerstva kultury to naznačuje jejich malou kompetenci k posuzování agendy současného umění.“

Vyjadrenie autora, kurátorov výstavy, text spoločného československého stanoviska a maketu diela  CZ_SK_HU_D_PL, je možné nájsť na: http://www.daliborbaca.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *