Artalk.cz

Naše spoločné československé stanovisko

Trestať organizátorov košickej výstavy  Privátny nacionalizmus zrušením dotácie kvôli dielu jedného zo zúčastnených umelcov je nedemokratické a v kontexte súčasného umenia tiež vrcholne nevkusné opatrenie. O to viac, že k nemu došlo na základe hrubo zavádzajúcej interpretácie predmetného umeleckého diela, ktorá celkom zbytočne podnecuje nacionalistické tendencie v diskusii o vzťahu Čechov a Slovákov a tiež vo vzťahu medzi ČR a SR.

MK SR: Za štátne peniaze sa po štátnych symboloch šliapať nebude

Jadrom sporu je inštalácia slovenského umelca Dalibora Baču s názvom CZ_SK_HU_D_PL na výstave Privátny nacionalizmus, ktorá pozostávala z umiestnenia monumentálnej československej zástavy na zemi galérie. Výstava sa uskutočnila v dňoch 27.3. – 30.4.2014 v Hale umenia v Košiciach.

29_sk1
D. Bača – CZ_SK_HU_D_PL, výstava Privátny nacionalizmus, 27. 3. – 30. 4. 2014, Hala umenia, Košice

Fotografie Bačovho diela z výstavy sa dostali sprostredkovane k veľvyslankyni ČR na Slovensku Livii Klausovej, ktorá si ho vysvetlila ako „položení českého praporu ke vstupním dveřím na zem namísto rohožky“ a v tomto duchu adresovala dňa 18. apríla 2014 hromadnú sťažnosť inštitúciám, ktoré mali realizáciu výstavy finančne podporiť – Úradu vlády SR, Ministerstvu kultúry SR, Visegrádskemu fondu a zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku. V liste tiež konštatuje, že výstavu „neměla možnost osobně vidět“.

Dňa 15. mája 2014 vydal Výbor pre národnostné menšiny ako odborný orgán Rady vlády SR uznesenie č. 47, v ktorom „odmieta použitie štátnych symbolov ktoréhokoľvek štátu znevažujúcim spôsobom (…) a preto odsudzuje pseudoumelecké prejavy, urážlivo sa dotýkajúce ktorejkoľvek národnosti.“

11. júna 2014 priniesol denník SME informáciu, že slovenské ministerstvo kultúry zrušilo pridelenie dotácie pre Kassákovo centrum intermediálnej kreativity na projekt výstavy Privátny nacionalizmus, pričom na otázky reagovalo jedinou vetou: „Za štátne peniaze sa po štátnych symboloch šliapať nebude.“

Absurdný a nebezpečný omyl

Interpretácia diela Dalibora Baču v zmysle, že išlo o „český prapor namísto rohožky“ resp. v duchu, že „za štátne peniaze sa po štátnych symboloch šliapať nebude“, je pritom absurdný aj nebezpečný omyl.

Takéto vysvetlenie totiž:

– ignoruje všeobecne známy fakt identity vlajok bývalého Československa a súčasnej Českej republiky,

– poukazuje na nízku mieru informovanosti a odbornej kompetencie vynášať akékoľvek hodnotiace úsudky na adresu autora, jeho diela a tiež výstavy, na ktorej bolo vystavené,

– hrubo a bezdôvodne obviňuje umelca a spolu s ním tiež kurátorov a organizátorov výstavy z hanobenia štátneho symbolu Českej republiky,

– reprezentuje presne ten typ (súkromného) nacionalizmu, ktorý predmetná výstava kritizuje.

Je zarážajúce, že rozhodnutie štátnych orgánov SR vo vzťahu k podpore výstavy Privátny nacionalizmus je založené na tak hrubom omyle a je poľutovaniahodné, že dôsledkom tohto omylu je nespravodlivosť páchaná štátom. A je doslova absurdné a v kombinácii s politickou mocou tiež nebezpečné, že obe reakcie – veľvyslankyne ČR aj štátnych orgánov SR – reprezentujú presne ten typ (súkromného) nacionalizmu, ktorý predmetná výstava kritizuje.

Dielo

Zámerom autora celkom isto nebolo hanebné gesto vo vzťahu k Čechom a ani k Českej republike. Podľa jeho vlastných slov mu išlo o niečo celkom iné – priniesť do diskusie o rozdelení Československa „hlas, ktorý upozorňuje na historické súvislosti, pripomína bolestivú stránku našej nedávnej spoločnej minulosti a snáď je i príspevkom k postupnému vyrovnávaniu sa s ňou.“ Bača ďalej vo svojom stanovisku vysvetľuje, že „používaním československej vlajky Českou republikou si tá privlastnila historickú vizuálnu identitu spoločného štátu“ a formuluje otázku, ktorá vznik diela priamo podnietila: „Je správne privlastniť si historickú vizuálnu identitu, ktorá bola spoločne zdieľaná?“.

Pre inštaláciu v Košiciach preto použil historicky československú vlajku, ktorá ako materiálny objekt fakticky pochádza z doby pred rokom 1993. Pre úplnosť dodajme, že Dalibor Bača sa otázkam československej histórie a rozdeleniu štátu venuje dlhodobo vo svojom projekte Hľadanie českého vlastenca pod československými štátnymi symbolmi, naposledy tiež v roku 2013 inštaláciou vo verejnom priestore námestia Jána Palacha v Prahe.

K umiestneniu vlajky hneď za vstupom do galérie Dalibor Bača dodáva, že „stanovisko jednotlivca ma zaujíma, vytvoril som preto z československej vlajky „prekážku“. Návštevník galérie je postavený do situácie, kedy je nútený aktuálny stav vyhodnotiť. Každý z nás máme zakódovaný inštinkt ako sa správať k štátnym symbolom.“

Inými slovami, Dalibor Bača vo svojom diele pracuje so symbolickým posolstvom vlajky položenej na zem ako vlajky porazenej. Vychádza pritom z predpokladu, že Československo ako štát bolo porazené dvoma nacionalizmami, a preto je jeho vlajka na zemi dôvodne. Návštevník galérie je konfrontovaný s otázkou, ako sa zachovať k symbolu porazeného štátu.

Výzva

Uvedomujúc si význam otvorenej a transparentnej súťaže pre povahu a budúcnosť demokratických inštitúcií protestujeme proti postupu štátnych orgánov SR, ktorý viedol k zrušeniu schválených dotácií na výstavu Privátny nacionalizmus, lebo v tomto prípade preukázateľne (opäť raz) došlo k zrušeniu rozhodnutia profesionálnych komisií a spolu s tým k politickému ovládnutiu nezávislého rozhodovacieho mechanizmu prideľovania dotácií.

Je obzvlášť zarážajúce, že k tomu došlo práve v situácii, keď MK SR dokončuje prípravy na zriadenie Fondu pre umenie ako samostatnej a nezávislej inštitúcie na prerozdeľovanie dotácii. Dodatočné zrušenie dotácie schválenému projektu vážne ohrozuje dôveryhodnosť celého zámeru MK SR s Fondom pre umenie a signalizuje tiež povahu jeho budúcej „nezávislosti“.

Vzhľadom k všetkým týmto okolnostiam, my, zástupcovia slovenskej aj českej kultúrnej a umeleckej obce, protestujeme proti rozhodnutiam Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR a zároveň vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad nacionalistickými tendenciami, ktoré prevládli pri vyvolaní sporu veľvyslanectvom ČR na Slovensku a jeho následnom vyhodnotení štátnymi orgánmi SR.

Akcia

Na protest proti týmto rozhodnutiam a zároveň na znamenie solidarity s umelcom a jeho dielom, výstavou a jej organizátormi sme sa preto rozhodli sformulovať a zverejniť toto naše spoločné stanovisko a spolu s ním dňa 25. júna 2014 na jeden deň inštalovať maketu československej vlajky podľa vzoru košickej inštalácie diela od Dalibora Baču vo všetkých nášmu stanovisku prístupných galériách, múzeách, súkromných priestoroch a tiež verejných inštitúciách na Slovensku aj v Českej republike.

18. júna 2014

Iniciátori: Fedor Blaščák, Marek Adamov, Barbora Šedivá, Ilona Németh, Tomáš Svoboda

Signatári: Dalibor Bača, József R. Juhász, Jiří Ptáček, Martin Zet, Rudo Sikora, Barbora Šedivá, Tomáš Džadoň, Martin Piaček, Jan Kroupa, Fedor Gál, Michal Havran, Károly Tóth, Robo Blaško, Pavel Sterec, Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta (Banská St a nica Contemporary), Roman Babjak (sittcomm.sk a CEE PhotoFund), Mátyás Prikler, Éva Mayer, Bohdan Smieška, Miroslav Michela, Peter Kalmus, László Szigeti, Marek Kapusta (Nadácia otvorenej spoločnosti), Ľubo Burgr, Silvie Šeborová, Zuzana Duchová, Lida Pribišová, Ján Pernecký, Zbyněk Baladrán, Judit Angel, Martin Mlýnek, Boris Meluš, Michal Moravčík, Diana Majdáková, Simon Matrka, Richard Wiesner, Jaro Varga, Galéria HIT, Gábor Bindics, Tomáš Rafa, Helena Markusková (Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch), Maroš Rovňák (Stredoslovenská galéria), Milena Bartlová, Bohunka Koklesová, Attila Simon, Zuzana Psotková (Na peróne), Peter Radkoff, Kamil Weiczen, Karol Rohrer (Tabačka Kulturfabrik), Kálmán Petőcz, Nikolas Bernáth, Peter Liška, Zora Jaurová, Jana Kapelová, Jiří Surůvka, o. s. Galerie Michal, Galerie Jáma 10 (Ostrava), Gabriela Kisová (Galéria Krokus), Lenka Klodová, Gábor Csanda, Zoltán Kőrös (Fórum inštitút pre výskum menšín), Mgr. Magdaléna Klobučníková (Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch), Yvette Vašourková, doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD, Martina Slováková, Dávid Demjanovič & Jarmila Mitríková, István Hajdú (OZ Fundament), Lenka Kukurová, Ján Zalešák, Marek Kuboš, Boris Strečanský

Inštitúcie: Banská St a nica Contemporary, Banská Štiavnica CEE Photo Fund Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Stredoslovenská galéria v Banskej Bysrici Na peróne, Košice Tabačka Kulturfabrik, Košice Galerie Jáma 10, Ostrava Galéria Krokus, Bratislava Galéria HIT, Bratislava Galerie Michal, Ostrava 4AM Fórum pro architekturu a média, Brno OZ Fundament

Komentáře

  • Tomáš Marný

  Chudáčci, je mi moc líto, že vám bylo ukřivděno :-(

  • zog

  Odejmout dotace! Znevažování státních symbolů jakéhokoliv státu není umění ale zhovadilost!

  • Jozef

  V galeriích atd. na území ČR byste pro změnu měli použít Slovenskou vlajku. Uvidíme, jak se potom budou cítit hrdí Slováci :)

   • Pepan

   Z chudáků by si nikdo neměl dělat legraci a už vůbec ne je urážet.

  • lubos lehocky

  1. nejde tu o znevazovanie statneho symbolu. bez akychkolvek textov a komentarov to pochopili aj moji 11 rocni synovci, ktori su mimochodom velmi hrdi reprezentanti slovenska v stolnom tenise a vlajku maju zavesenu v izbe a zaroven aj ich oblubeny uterak ma vizual slovenskej vlajky. cim ju tiez neznevazuju.
  2. pouzitim slovenskej vlajky by to bolo ine dielo, iny vyznam, uz len tym, ze slovenska vlajka nie je totozna s vlajkou ceskoslovenska.
  3. po vsetkych tych vysvetlujucich textoch by aj moji 11 rocni synovci, ak by nahodou boli trosku hlupejsi a nepochopili to svojou malou hlavickou sami, museli pochopit o co ide.
  4. po vlajke tu nesliape baca, ale l. klausova, mksr a velke zlte anonymne smajliky

   • Igor Ondruš

   Tak
   1. Čo pochopili vaši 11-roční synovci? Boli na tej výstave? Stúpali svojimi nožičkami po českej vlajke?

   2. Koho trápi stúpanie po štátnej vlajke? Ja by som po štatnej vlajke NA VÝSTAVE V GALÉRII nestúpal – iba keby to snáď bol koberec, alebo by bola namalovaná na chodníku, alebo by to bola papierová vlajočka na zemi po nejakom medzištátnom zápase…

   3. Po všetkých tých vysvetlujúcich textoch by aj 11-ročným synovcom bolo jasné, že nejde o vlajku, ale o Baču a jeho umeleckú kariéru.

   4. Milý pán Lehocký, Česi (oficiálne) protestovali, a Slováci (oficiálne) reagovali tak ako reagovali. Bolo by to tak aj v opačnom prípade? Alebo Slováci sú (oficiálne) zase tí najsprostejší nacionalisti, ktorí pod vplyvom vlastného nacionalizmu nechcú podporovať štátnymi peniazmi urážanie susedného štátu?
   Mimochodom, pán Lehocký, na tej výstave sú diela, ktoré sa vysmievajú zo slovenských hist. osobností, a Slovenská republika to podporuje zo štátnych peňazí. Žiaden problém, len keď už tí Česi (oficiálne) protestujú – tak čo s tým?

  • Josef Schwejk

  Dobrý den,

  paní Klausová a spol. jen opět potvrdili svou naprostou ubohost a zoufalou zaprděnost. Až se nám vyjádří pan Miloš, bude sestava kompletní.

  Umělecká obec by se možná mohla složit na poznávací zájezd politických reprezentací obou zemí do Basileje, kde by si zúčastnění možná všimli, že současné umění již není o realistické malbě krajiny.

  S pozdravem,

  Josef Schwejk

  • Franta Flinta

  Tak pokud někdo považuje za „umění“ vlajku jakéhokoliv státu, položenou na zemi, je mi ho fakt líto. To musí bejt teda „umělec“ přímo světového významu, co? A co umí jinýho, když si říká umělec? Nic. nechce se mu pořádně makat, tak si vymejšlí zbytečný voloviny a vydává to za umění.

  • lubos lehocky

  Ondrus:

  ad 1 – petko po vlajke presiel, lebo neriesil, nevsimol si a bolo mu to jedno… matko ho okrikol, peto! ved to je zastava, po zastavach nemozes chodit, to daco je, mato ju obisiel. Chlapci su dvojcata, o ceskoslovensku nevedia nic, ale doslo k tomu, ze jeden z nich a nasledne aj druhy si uvedomili, ze da sa ten symbol posliapat (nevedomky, z nezaujmu, neznalosti), alebo z ucty obist, dat najavo ze si vazim, cudzi stat, resp. to co ta vlajka symbolizuje (v detskej interpretacii) hoci prenho to hovno znamenalo a robil to len ako formalnu vec, ze po vlajke sa nechodi (aj sa chlapci do slovenskeho uteraka utieraju a vlastne to robia z akejsi (neviemakej) hrdosti – to je tiez zvlastne ze popisat vlajku kokotskymi napismi na futbale je ok, resp utierat si do nej pot je ok, ale polozit ju na zem je zratu problem…). to ale deti vtedy neriesili, o tom sme sa rozpravali potom na malinovke.
  pointa je v tom, ze aj zasrani si uvedomili ze sa da k veci postavit dvojako, posliapat, alebo obist, ze ta situacia, ktora vznikla umiestnenim vlajky pred vchod, vyzyva k zaujati stanoviska. stanoviska, ktore nie je stanoviskom autora, ale navstevnika.!!

  ad 2 po vlajke ste stupat nemuseli, dala sa obist, ako ju obisiel matko.

  ad 3. nepoznam bacu, ale z jeho veci mam pocit, ze su totalne nepredajne a robi ich zopar, venujuc sa malemu okruhu tem, lebo ho zaujimaju. keby chcel karieru, mal by radsej malovat, hole zeny, muzov, papeza v podprsenke, alebo kralovnu zo sogy, to fici, to puta pozornost, to si ucesani picusovia v oblekoch radi kupia. vlajku na zemi, ktora je mimochodom skor situciou ako instalaciou, nekupi nikto.

  ad 4 ako opacne? ze cech polozi pred vchod ceskoslovensku vlajku? tam nikomu neprekazalo ze by sa sliapalo po ceskoslovenskej vlajke. cesi to hned pochopili ze sa sliape po ceskej, nie po ceskoslovenskej (opat zopakujem, sliapat navstevik mohol a nemusel, podla svojho rozhodnutia). a keby tam aj bola vlajka slovenska, madarska, polska amerika, vatikanu, furt ide o zaujatie stanoviska navstevnika. je to vyzva k zaujatu stanoviska, nie hanobenie stat. symbolu. Ked chcu pokutovat, nech pokutuju toho kto na nu stupil. nie bacu! a stupil na cesku ci cesko-slovensku?? boh vie, lebo cesi si nechali cesko-slovensku. aj o tom to je.
  a k vasmu mimochodom… – ste za to aby stat podporoval iba to co ho oslavuje, nekritizuje, kriticky nereflektuje?? nieco take? http://blisty.cz/img/-859.jpg?id=-859&size=250&mg=0&
  a o com hovorite ked hovorite ze sa tam vysmievaju zo slovenskych hist. osobnosti? vy sa nevysmievate z kadekoho? nebudte takto nacionalne precitliveny!
  ps. slovaci nie su ti najsprostejsi nacionalisti. sprostych nacionalistov je dost vsade.

  Franta flinta:

  vlajka polozena na zemi nie je umenie – usudzujete spravne, .rovnako ani farby polozene na platno nie su umenie…. dolezite je co to znamena, k comu to vyzyva, co to chce, na co to odkazuje, co sa to pyta, atd. atp. pre mna tu nie je dolezita otazka ci to pomenovat ako umenie alebo ako aktivizmus, alebo ako „klukovinu“ alebo ako hocico. dolezite je, o com to hovori – ze cesi vnimaju tu vlajku automaticky ako cesku nie ako ceskoslovensku, ze automaticky cakaju ze clovek po nej bude sliapat, ze ju neobide (co vacsina obisla – minimalne ked som to sledoval na vernisazi), ze to mnohi nie su schopni chapat ako vyzvu k zaujatiu stanoviska ale ako moznost k politickemu priziveniu sa na tom, ze pre ludi je vlajka viac ako boh, otec, matka, ROZUM!!!! a vnimaju ju ako statny symbol, bez toho aby vnimali aj historicke, politicke, kulturne a svelijake ine suvislostzi svojej krajiny. Aj tie menej prijemne

   • Igor Ondruš

   Ach jaj,

   1. Marilyn Manson si (ako americký občan) na koncertoch utieral riť do americkej vlajky, ale americká vlada mu nedotovala koncerty.

   Ak v rámci demokracie dovolíte, stanovisko návštevnika (aj na výstave) môže byť aj: ,,Bože, to je ale k***t!“

   2. Aj na tej rampe? (viď net)

   3. Vo svete sa kupujú aj inštalácie a ,,situácie“ – viď Ondák, K. Šedá, kúpila sa za milóny aj rozostlaná posteľ umelkyne, kúpil sa aj rozliaty motorový olej v galérii (kúpil Saatchi)…
   Holé ženy si učesaní pičusovia v oblekoch nekupujú, lebo ich učesané partnerky v drahých handrách to doma neznesú. Učesaní pičusovia v oblekoch si kupujú hlavne abstrakciu, slovenskú modernu a dekoratívne diela od veľkých mien. Kráľovnú zo Sogy nikto nechce(l) a bude premaľovaná. Ste na veľkom omyle, pán Lehocký. Povedal by som, že ste úplne mimo.

   4. Kecy…
   Ja som ten posledný, ktorý chce oslavovať štát, takže tie infantilné komunistické obrázky láskavo ukazujte svojím 11-ročným synovcom, buďte taký láskavý.
   Ja kritizujem kdekoho a čokolvek, ale neživý ma štát. A keď sa mi nejaký človek, ľudia, inštitúcie hnusia, neberiem od nich peniaze.

    • TU

    2. Aj na tej rampe? (viď net) – zaber z ceskej vystavy PN v priestoroch Divusu Praha – aj tam to mohli divaci obist

  • lubos lehocky

  len tak, chlapi, poviete, kto si kupil vase veci? bača. ondruš. je to tajomstvo? nehovoria sa take veci? ja neviem. ale ked uz ondrus hovori ze kralovnu nikto nechce a motorove oleje idu… ako ste na tom ? ja som napriklad vyrobil 6 brosni, lebo som si vsimol ze handmade fici, a predal som tri po 2 eura. co vy?

   • Šarman

   Ak považujete, položiť zástavu – akéhokoľvek štátu – na podlahu za umenie, tak D.Bača je v tomto obore fakt dobrý. V tomto pohľade, taký Benka je len úbohý patlal , mazal. A vôbec čo sa o ňom vôbec baviť !!!!!! Pokladačom zástav patrí budúcnosť. Hlavne, aby som sa veľa nenamakal !!!!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *