Artalk.cz

TZ: Tomáš Skalík

Tomáš Skalík / Transmisní prostorové formy / Galerie Aula / Brno / 1. – 13. 5. 2014

Galerie_Aula_04_POZVANKA_Transmisni_prostorove_formy_20140430-0513

Tomáš Skalík: Transmisní prostorové formy

Vernisáž: středa 30. 4. 2014, 19.00

Termín konání: 1. 5. – 13. 5. 2014

Kurátorky výstavy: Jana Písaříková, Andrea Vatulíková

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Tomáše Skalíka s názvem Transmisní prostorové formy, která se uskuteční ve středu 30. 4. 2014 od 19.00 v Galerii Aula FaVU VUT v Brně, Údolní 495/19, 602 00 Brno. Výstava potvrvá do 13. 5. 2014.

Projekt se zabývá vlastnostmi sochařského díla, základních geometrických tvarů (pevnost tělesa, prostupnost krychle) a prostorových vztahů (roh, plocha, hranice objektu) v kontextu konkrétního výstavního prostoru. Jednotlivé objekty se proměňují v závislosti na tom, z jakého úhlu k nim divák přistupuje. Díla mají předem vymezené rozdílné fyzikální vlastnosti a funkce: zatímco jedno z nich je definováno jako pevné těleso, které je v prostoru určeno pouze k obcházení, jiné je pojato jako útvar z velmi jemné hmoty, jímž lze za určitých okolností volně procházet. Některé objekty jsou barevně upraveny, avšak barevnost je často natolik jemná, že ji při zběžném pohledu nelze jednoznačně vnímat. Recepce instalací se odvíjí od divákovy otevřenosti a schopnosti participace na celém konceptu.

Jana Písaříková a Andrea Vatulíková, kurátorky výstavy

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *