Artalk.cz

TZ: Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+

Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ / Dům umění města Brna / Brno / 30. 4. – 3. 8. 2014

einladung_grey_gold_Stránka_1

Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+

Zahájení výstavy se koná 29. 4. v 18 h, uvede Terezie Petišková, ředitelka Domu umění a kurátorky Vendula Fremlová, Anna Vartecká

Radim Hanousek (saxofon) a Lucie Vítková (akordeon, zpěv) – improvizace v expozici

Dům umění, Malinovského náměstí 2

Marie Blabolilová, Klára Bočkayová, Marie Filippovová, Eva Fuková, Milota Havránková, Dagmar Hochová, Inge Kosková, Alena Kučerová, Markéta Luskačová, Adéla Matasová, Daisy Mrázková, Eva Cisárová-Mináriková, Věra Nováková, Ludmila Padrtová, Dana Puchnarová, Jitka Svobodová, Adriena Šimotová, Daniela Vinopalová-Vodáková, Jana Želibská

Výstava seznamuje diváka se současnou tvorbou českých a slovenských umělkyň, které začínaly na kulturní scéně po druhé světové válce a v padesátých a šedesátých letech 20. století. Představované autorky spojují začátky v ještě československém socialistickém státním zřízení, pojí je celoživotní úsilí o udržení a rozvoj moderní kultury i příslušnost k prvním genderově emancipovaným generacím. Svým působením nezištně a netendenčně formovaly podmínky profesionalizace žen-umělkyň, které dnes považujeme za samozřejmé. Mnohé z nich se významně podílely na budování českého a slovenského vysokého uměleckého školství, zejména po roce 1989.

Název Grey Gold si kurátorky výstavy vypůjčily z mezinárodního evropského prostoru, kde je sousloví používáno jako metafora moudrosti, zkušenosti, zralosti, jedinečnosti, kontinuity či hodnoty. Výstava ukáže různorodou skladbu děl: tvorbu, která souvisí s počátky konceptuálního uvažování v českém výtvarném umění, ale často stojí na práci s materiálem, fotografie soustřeďující se na zachycení pohybu a okamžiku nebo na objevování jedinečnosti v prosté všední skutečnosti. Představí také intermediální instalace a objekty.

Projekt výstavy se postupně rodil od roku 2012 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Domem umění města Brna. Nápad na jeho uskutečnění vznikl jako potřeba vymezit se vůči stereotypům moderního uvažování, které přetrvávají v obecně pěstované a nikdy nekončící honbě za tzv. novým a mladým. Výstavě předcházel dvouletý seminář na ústecké fakultě, který se zabýval úlohou kreativity v pozdním věku ženy.

 

 

Komentáře

  1. Navštívil jsem výstavu Grey Gold a byl jsem skutečně příjemně překvapen. Jsem už rovněž jeden rok 65+, a neumím jednoznačně říci, co mne motivovalo k návštěvě výstavy. Zda to byla zvědavost podívat se na tvorbu věkově vrstevnic, nebo můj osobní respekt k pracem Dagmar Hochové, které jsem si chtěl připomenout. Nakonec jsem byl trochu zklamaný, že jsem našel pouze byť výborné,
    ale jen fotografické publikace a ne fotografie D.H. Dominantním zážitkem mně obdarovala díla pro mne dosud neznámé paní Ludmily Padrtové. Je mi jasné, že každý člověk má svůj subjektivní vkus, proto si netroufnu tvrdit, že její práce byly nejlepší, ale s naprosto čistým svědomím řeknu, že mne nejvíce zaujaly a líbily se. Výstavu považuji celkově za mimořádně zdařilou a rozhodně ji navštívím ještě jednou.
    J.Š.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *