Artalk.cz

Střet ideologií: volba děkana na brněnské architektuře

V úterý 25. března 2014 měla na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně proběhnout napjatě očekáváná volba děkana této instituce pro funkční období květen 2014 – duben 2018. O post se ucházela trojice zájemců: současný děkan Josef Chybík, bývalý ředitel Domu umění města Brna Rostislav Koryčánek a ve Spojených státech působící architekt Michal Sedláček. K samotné volbě onoho dne ale vůbec nedošlo. Čtyři členové Akademického senátu Fakulty architektury (AS FA) – děkana volící instituce – odstoupili v den konání volby ze své funkce a učinili tak senát usnášení neschopným. V senátu zůstalo pět studentských zástupců a čtyři učitelé. Dle volebního a jednacího řádu AS FA je sice minimální počet členů senátu pro jeho právní usnášeníschopnost stanoven na devět, studenti ale nesmějí být v převaze. Nový děkan tak nemohl být zvolen. Neshody v akademické obci však neproběhly jen tohoto dne a jen v senátu, celá situace je trochu složitější.

fakulta architektury

Atmosféra okolo volby byla napjatá již delší dobu. Dne 17. února 2014 jsme s kolegou Janem Kristkem na půdě Fakulty architektury křtili publikaci Boj o prostor/Architektura jako společenská praxe (Archa Zlín 2013). Hosty doprovodného diskuzního panelu na téma boj o prostor v brněnském prostředí byli Barbora Antonová, Šárka Svobodová a Rostislav Koryčánek. Při představení panelistů v emailové pozvánce jsme k Rostislavu Koryčánkovi uvedli, že se jedná o „bývalého ředitele Domu umění města Brna a současného kandidáta na děkana FA“. Tato formulace veřejně známého stavu vzbudila velký ohlas, zejména proto, že „volby ještě nebyly oficiálně vyhlášeny“. Rozruchem jsme byli zaskočeni, netušili jsme, že bychom snad některé straně mohli uškodit a omluvili jsme se. Navíc přesně o týden později, 24. února 2014, vystoupil na fakultě v rámci předmětu Architekt v praxi Michal Sedláček, který v závěru své prezentace veřejně svou kandidaturu oznámil. Přestože se již o volbě mluvilo všude, stále ještě nebyla veřejně (= vyvěšením na úřední desce a na veřejně přístupné části fakultního webu) vyhlášena. Informační zápisy ze zasedání AS FA pojednávající o přípravě a průběhu volby umístěné na interní intranet totiž nejsou veřejně přístupným dokumentem. K oficiálnímu oznámení došlo 25. února 2014, přesně měsíc před termínem volby. AS FA naplánoval volbu na své 30. mimořádné zasedání 25. března a podání návrhů na kandidáty na sekretariát děkana do 15. března. Takovýto návrh může dle volebního a jednacího řádu AS FA podat kterýkoliv člen akademické obce, včetně samotných senátorů, což se také stalo, a jak se později ukázalo, bylo jiným senátorům velkým trnem v oku. Listina obsahující jména tří výše zmíněných kandidátů byla zveřejněna 18. března a den předtím oznámil AS FA, že na 18. března 2014 vyhlašuje také termín předvolebního shromáždění akademické obce FA VUT v Brně, na kterém budou kandidáti a jejich volební programy představeni, k čemuž také v tomto termínu došlo. Zajímavostí zůstává, že dodnes byl oficiálně na webových stránkách FA (o vývěsní desce nemluvě) zveřejněn volební program jen jeden, a to program Michala Sedláčka. Volební program Josefa Chybíka vyvěšen nebyl a program Rostislava Koryčánka zpřístupnil online až 21. března Archiweb, při příležitosti zveřejnění Pozvánky na diskuzi ohledně volby nového děkana, pořádanou studenty dne 24. března. Stejného dne byla na Facebooku založena stránka Volba – Vše na jedné stránce, která se snažila otevřeně informovat i ty, co nemají přístup k fakultnímu emailu či k intranetu, na kterém jsou uveřejňovány zápisy ze zasedání AS FA.

26. března, tedy den po nevydařené volbě, bylo na webu FA vyvěšeno Usnesení volební komise k výsledku voleb děkana FA na funkční období 2014 – 2018 oznamující, že „volba děkana FA na funkční období 2014 – 2018 nebyla úspěšná. V průběhu jednání nedošlo ke shodě, následně odstoupilo několik členů senátu, čímž se Akademický senát FA stal usnášení neschopným.“ Oficiální vyjádření předsedy AS a dalších dvou členů senátu (čtvrtý odstoupivší se veřejně nevyjádřil), jež znemožnili volbu, jsou k nalezení například na výše zmíněných facebookových stránkách. Průběh samotného zasedání popsal Jan Kratochvíl, také člen senátu, zde a zápis ze zasedání AS FA byl uveřejněn zde. K nečekaným událostem vydali prohlášení i studentští senátoři a stávající děkan FA, Josef Chybík, kteří se ještě v den volby obrátili na Správní oddělení rektorátu VUT s žádostí o právní rady, jak nastalou situaci hodnotit a jak dále postupovat. Vyjádření rektorátu zůstávají zatím neveřejná. AS FA na svém prvním zasedání po nevydařené volbě – dne 3. dubna – kooptoval čtyři nové členy z řad kandidátů na senátory z minulých voleb. Další postup ve věci volby děkana bude senát řešit na svém dalším nejbližším zasedání. Zůstaňte naladěni.

Tolik fakticky a termínově, samotná podstata sporu, jenž se právě odehrává na půdě brněnské fakulty architektury, je však mnohem hlubší. Z velké míry byl konflikt nastartován osobními přesvědčeními a činy některých na volbě děkana zúčastněných stran (a to dávno před volbou), které později vyvolaly nevídanou reakci ze stran studentů, učitelů i veřejnosti a rozproudily bouřlivou debatu. Od února probíhala všude. Na školních chodbách, v ateliérech i v přilehlých restauračních zařízeních. Probíhala různými médii a v nejrůznějších podobách: formou komentářů k příspěvkům na Facebooku (právě tato platforma informovala o dění nejrychleji, poměrně široce a také neanonymně), formou mnoha a mnoha otevřených dopisů podporovatelů/odporovatelů jednoho, druhého či třetího kandidáta, formou plakátů vyvěšených na chodbách školy, internetového hlasování, ale také formou anonymních peticí a stížností, často na hraně etiky a férového předvolebního boje. Více k samostudiu a vytvoření si obrázku o vyhrocené atmosféře zde nebo zde.

Výše zmíněnou diskuzi v předvečer volby organizovali sami studenti. Pozvali hlavně ty, co měli děkana zvolit, tedy senátory, a odbornou veřejnost – brněnské architekty. Přestože děkana volí senát, jehož členové byli akademickou obcí demokraticky zvoleni, aby svědomitě zastupovali její vůli a názory, měli (někteří) studenti (a učitelé) pocit, že jejich názorům není dostatečně nasloucháno. Z původně bojovně vedeného setkání uvozeného hesly „Pojďme se ještě naposledy (poprvé) všichni sejít (my studenti hlavně!) a vyjádřeme svůj názor. Přijďme si poslechnout kdo a proč a pro a proti. Nenechme se obcházet! Diskutujme o tom, kdo by měl vést naši fakultu!” došlo nakonec k jedné z nejzajímavějších polemik na půdě FA za dlouhou dobu. Diskutovalo se o tom, zda by děkanem měl být „architekt nebo nearchitekt“ (ne o tom, který kandidát je nejvhodnější), ale také obecněji o tom, co s sebou dnes výuka architektury na vysoké škole nese. Kandidáti na děkana totiž reprezentovali ideologický střet: střet světa praktikujících architektů a světa těch, co je pro ně architektura výsostně důležitá, ale sami ji fyzicky nestaví – teoretiků, historiků, sociologů, kurátorů a pedagogů – a jejich názorů na budoucnost architektonického školství.

Uvidíme, jakým směrem se brněnská fakulta architektury vydá. Jejím úkolem je teď zvolit si děkana, který by podobné diskuze – bez ovlivňování jejich průběhu či dokonce závěrů – na škole umožňoval, podporoval a nejlépe i sám inicioval.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *