Artalk.cz

Familienhalle

V nasledujúcom texte uverejňujeme príspevok Michala Rehúša k výsledkom výberového konania v bratislavskej kunstahalle. Požiadali sme o reakciu aj povereného riaditeľa novej kunsthalle Juraja Čárneho, ktorý sa verejne vyjadrí na tlačovej konferencii dňa 27. 3. o 10 hod. v Dome umenia/ Kunsthalle Bratislava. Témy tlačovej konferencie budú: priebeh a vyhlásenie výsledkov konkurzov na odborné pozície, oznámenie generálneho sponzora Domu umenia / Kunsthalle Bratislava, programová dramaturgia Kunsthalle Klubu (priestory V-klubu), pripravovaný hlavný výstavný program Kunsthalle Bratislava. IMG_6303 Už dlhšie obdobie poukazujem na to, že rodinkárstvo a rozmanité typy konfliktov záujmov sú pevnou súčasťou nielen politiky a „profánnej“ verejnej sféry, ale aj kultúrneho a umeleckého sveta. Umelci a kultúrni pracovníci sa v tejto oblasti v ničom nelíšia od skorumpovaných politikov, sudcov a iných verejných činiteľov. Mnohí z nich, vrátane tých, ktorí sa štylizujú do roly morálnych autorít, nemajú problém porušovať základné etické (a niekedy aj zákonné) pravidlá.

Napríklad v grantových komisiách na ministerstve kultúry pravidelne sedia autori a autorky kníh, ktoré sa uchádzajú o dotáciu. Jemnejšiu verziu reprezentuje hlasovanie v koncoročných knižných anketách, kde respondenti a respondentky odporúčajú svoje knihy alebo tvorbu svojich príbuzných, či pomerne častý jav, keď si spisovatelia a spisovateľky píšu recipročné pozitívne recenzie na svoje literárne diela. Omnoho závažnejší príklad konfliktu záujmov spojeného s nepotizmom sa najnovšie objavil v súvislosti s výsledkami výberových konaní na odborné posty v Dome umenia / Kunsthalle Bratislava.

Začiatkom februára tohto roku vypísal Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (ďalej len kunsthalle) konkurzy na štyri zamestnanecké miesta: kurátor I, kurátor II, manažér výskumných, dokumentačných a publikačných aktivít a manažér vzdelávacích programov. Približne o mesiac neskôr kunsthalle na svojom facebookovom profile zverejnila výsledky konkurzov, vrátane faktov o priebehu konkurzu a zložení výberovej komisie.

Podľa týchto informácií sa do výberového konania prihlásilo 25 záujemcov, pričom podmienky pre postup do druhého kola splnilo 16 uchádzačov. Vyradili sa „kandidáti, ktorí nepreukázali „pedagogické zručnosti a schopnosti, orientáciu v oblasti súčasného umenia a aktuálnych trendov v oblasti galerijného vzdelávania“, resp. „orientáciu v oblasti súčasného umenia a aktuálnych trendov v oblasti galérií a múzeí““. V druhom kole členovia komisie bodovo hodnotili predložené písomné materiály (životopis, motivačný list, koncepcia) postupujúcich kandidátov a do tretieho kola, ktorým boli osobné pohovory, boli pozvaní ôsmi kandidáti s najvyšším bodovým hodnotením. Zverejnené informácie nešpecifikujú tieto počty podľa jednotlivých pozícií, ani neuvádzajú mená neúspešných kandidátov a kandidátok.

 

IMG_6307_jap

Kunsthalle na základe výsledkov výberového konania do svojho tímu prijala Mgr. Richarda Gregora (na pozíciu kurátora I), Mgr. Ninu Vrbanovú (na pozíciu kurátorky II), Mgr. Katarínu Trnovskú (na pozíciu manažérky výskumných, dokumentačných a publikačných aktivít) a Mgr. Danielu Čarnú, PhD. (na pozíciu manažérky vzdelávacích programov). Výberovú komisiu tvorili Jana Geržová, Mira Sikorová–Putišová, Alena Vrbanová, Martin Knut a Juraj Čarný (poverený riaditeľ kunsthalle). Výsledky konkurzu priniesli zaujímavé zistenia. Na pozíciu kurátorky II bola prijatá Mgr. Nina Vrbanová, dcéra členky komisie Aleny Vrbanovej, a na miesto manažérky vzdelávacích programov Mgr. Daniela Čarná, PhD., sestra člena komisie a povereného riaditeľa kunsthalle Juraja Čarného. Polovicu postov teda obsadili rodinní príslušníci členov komisie.

Na moju otázku, ako sa tento konflikt záujmov riešil, kunsthalle odpovedala: „Výberová komisia túto zložitú situáciu vnímala a možný konflikt záujmov riešila nasledovne: Počas rozhodovania boli uvedení členovia komisie mimo miestnosti, do rozhodovania o výbere daných kandidátov nezasahovali“. Ide o klasické riešenie, aké poznáme aj z iných podobných situácií. Žiaľ, týmto spôsobom sa konflikt záujmov ani zďaleka neeliminuje. Opomína sa totiž fakt, že daní členovia komisie môžu negatívne zasiahnuť do voľby kandidátov konkurujúcich ich rodine. Členovia komisie v konflikte záujmov by sa nemali vôbec zúčastniť procesu výberu zamestnancov na miesto, o ktoré sa uchádza ich rodinný príslušník. Podľa mojich informácií sa tak nestalo, mám totiž k dispozícii priame svedectvo, podľa ktorého sa spomínaní členovia komisie zúčastnili na osobnom pohovore s kandidátmi konkurujúcimi ich rodine.

V okamihu, ako sa uvedení členovia komisie dozvedeli, že o miesta v kunsthalle sa uchádzajú ich rodinní príslušníci, mali sa vzdať členstva v komisii a na ich miesta sa mali vymenovať iní experti a expertky. Takéto konanie by malo byť samozrejmosťou. Zdôvodnenie kunsthalle, prečo sa tak nestalo, bolo triviálne: „mená členov výberovej komisie sme zverejnili vopred, čo nebýva všade zvykom. Jedine z tohoto dôvodu sme ich už následne nemenili“. Kunsthalle skrátka fetišizuje prednostné zverejnenie zoznamu členov komisie na úkor transparentnosti výberového konania.

Zložitejšie je to však s povereným riaditeľom kunsthalle Jurajom Čarným. Podľa Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ktorý sa, predpokladám, vzťahuje aj na neho, je totiž zamestnanec povinný „zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov“. Rozpor záujmov „je skutočnosť, ak zamestnanec uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom“, pričom osobný záujem je taký, „ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám“. Okrem toho sa v zákone uvádza, že zamestnancov, „ktorí sú blízkymi osobami, a zamestnancov a fyzické osoby vykonávajúce verejnú funkciu, ktorí sú blízkymi osobami, nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti“. Nie som právny expert, ale zdá sa mi, že dané usmernenia by sa dali aplikovať aj na tento prípad. Daniela Čarná sa nemala uchádzať o zamestnanie v kunsthalle, vystavila tým totiž svojho brata do ťažko riešiteľnej situácie.

Na viaceré moje otázky týkajúce sa spôsobu hodnotenia a výberu kandidátov, vrátane prosby o zverejnenie zápisnice z výberového konania, kunsthalle už neodpovedalo. Poslednou odpoveďou bola ponuka na osobné stretnutie, na ktorom malo dôjsť k podrobnejšiemu informovaniu o detailoch priebehu konkurzu. Po mojom argumente, že daná vec zaujíma aj ďalších ľudí a že o prípadných získaných informáciách budem verejne informovať, čiže ľahšie je to vyriešiť verejne, som už žiadnu odpoveď nedostal. Považujem to za chybu, pretože by malo byť v záujme kunsthalle, aby sa akékoľvek negatívne podozrenia vyvrátili. IMG_6305 Zodpovednosť za podozrivý konkurz nesú predovšetkým členovia komisie v konflikte záujmov Juraj Čarný a Alena Vrbanová, ktorí sa nevzdali svojho členstva v komisii. Prípad Juraja Čarného je o to závažnejší, že je zároveň povereným riaditeľom kunsthalle. Juraj Čarný by mal dostatočne vysvetliť a objasniť priebeh výberového konania a vyvrátiť podozrenia z preferovania rodinných príslušníkov. Ak sa tak nestane, mal by zo svojej funkcie rezignovať, príp. byť odvolaný. Zamestnaneckých postov v kunsthalle by sa v takom prípade mali vzdať aj víťazky podozrivého konkurzu Nina Vrbanová a Daniela Čarná. Ak to bude možné, výsledky výberového konania by sa mali zrušiť a mal by sa vypísať nový konkurz s novou výberovou komisiou. Je nepríjemné, že činnosť bratislavskej kunsthalle sa rozbieha týmto nešťastným spôsobom. Vrhá to negatívne svetlo nielen na členov výberovej komisie, ktorými boli rešpektovaní odborníci, ale aj na víťazky konkurzov. Tie by možno uspeli aj v transparentnej a dôveryhodnej súťaži. Takto zostáva len nepríjemná pachuť a čoraz viac sa prehlbujúce vedomie, že kultúrna a umelecká oblasť nie je o nič čistejšia a morálnejšia ako zvyšok verejnej sféry, ktorú si spájame s nepotizmom a korupciou.

Komentáře

  • Igor Ondruš

  Človeče, Michal Rehúš, tak po 24 rokoch sa vypotí nejaký zárodok Kunsthalle v BA, štartuje ho človek (J. Čarný – ako ,,nultý“ riaditeľ), ktorý má už NIEČO za sebou v umení, človek, ktorého môže v riadnom konkurze (tento rok bude) nahradiť niekto iný, vybere ,,nepovinným“ konkurzom ,,nultých“ kurátorov a iných, ktorí môžu byť v nasledujúcom riadnom konkurze nahradení inými…. ešte sa ,,decko“ len narodilo, a Ty ho už fackáš, aby sa slušne správalo. K***a, a to by sme sa snáď mali tešiť, že vôbec nejaké Kunsthalle BA vôbec VZNIKÁ! Síce vďaka tejto vláde, ale po ďalších parlament. voľbách sa nemusia nájsť na takúto inštitúciu žiadne peniaze a žiadna Kunsthalle BA nebude.
  Ja osobne sa budem vzrušovať nad netransparentnosťou až pri/po prvých riadnych konkurzoch.
  Keď máš také batmanovské schopnosti odhalovať aj netransparentnosť výberového konania pri nákupe ceruziek do nejakej štátnej inštitúcie, tak skús prosím ťa objasniť aj Gorilu, schránkové firmy, financovanie SMERU a hlas podobný Ficovi – budeme ti všetci vďační a ja ti vymodelujem bustu a budem polievať pred ňou kvetinky.

   • Michal Rehúš

   nie je žiadny dôvod rozlišovať medzi týmito konkurzmi a konkurzmi, ktoré budú o rok, prečo by v tomto prípade mali platiť nižšie kritériá a mala sa tolerovať netransparentnosť a rodinkárstvo? neboli žiadne prekážky na zorganizovanie dôveryhodného konkurzu, radosť zo zriadenia kunsthalle by nemala ospravedlňovať a legitimizovať akékoľvek etické prešľapy, takáto zhovievavosť a relativizmus sú nebezpečné, nefackám kunsthalle, ale organizátora a realizátora konkurzu a to nie je žiadne „decko“

    • Igor Ondruš

    Žiaden konkurz, či výberové konanie nie je transparentné, dôveryhodné, či etické pokiaľ nevyhrá ,,môj“ človek, ,,moja“ firma. A to sa stalo aj tebe. Nepáčia sa ti konkrétne ,,vyhrané“ osoby. Transparentnosť čohokoľvek je relatívna, t.j. že každý ju vidí podľa svojich predstáv. Transparentnosť u Dzurindu je rôzne vnímaná, tak ako aj transparentnosť u Fica, či transparentnosť u Radičovej, či transparentnosť u Kisku. Ty máš svoje vnímanie transparentnosti tiež, podľa tvojej zamilovanosti alebo vyhranenosti k niekomu. (Mal by si byť na tej tvojej čiernej listine tiež za tú ,,tvoju“ Růžičkovú.)
    Čarného sestra je odborníčka na svojom mieste, kt. odišla z teplého miesta v GMB – ak mi napíšeš meno lepšieho odborníka, kt. tu jej prácu momentálne v Kunsthale chcel robiť (určite to vieš skrze tvoj fakebook), tak začnem loziť po vetvičkách a nazbieram ti fúrik orieškov. Kúratorka Labu je síce niekoho dcéra (ako aj ty si niekoho syn), ale nájdi mi momentálne lepšieho (použi svoj fakebook). Celé momentálne osadenstvo Kunsthalle BA môže byť preorané pri najbližších riadnych konkurzoch (as soon as possible), a ty môžeš byť pri tom ako vyslaný pozorovateľ OBSE.
    V Kunsthalle BA momentálne nie je nejaký netransparentný pracovný incest.
    Všetko môže byť onedlho úplne inak.
    Ale ináč držím tvojej rodine a tvojim kamarátom a kamarátkam palce a prajem im veľa pracovných úspechov.

     • Michal Rehúš

     ak v tomto prípade nevidíš konflikt záujmov a netransparentnosť, nie je dôvod sa s tebou ďalej baviť, veď aj sám poverený riaditeľ vo svojej reakcii uznal svoje pochybenie: „Uznávam, že opatrenie, ktoré sme v momente zistení konfliktných skutočností prijali, t.j. neúčasť mňa a Aleny Vrbanovej na dvoch komisionálnych posúdeniach, ktoré sa neskôr stali predmetom kontroverzie, boli nedostatočné.“

     kritériá transparentnosti, o ktorých hovorím, nie sú moje subjektívne, ale sú to štandardné pravidlá vyskytujúce sa aj v legislatíve, tvoje pokusy o ich relativizovanie a cynický postoj k obsadzovaniu postov v štátnej a verejnej správe sú mimoriadne krátkozraké

     nie je nutné, aby som uvádzal vhodnejších kandidátov, veď do konkurzu sa prihlásili viacerí záujemcovia, žiaľ, nepoznáme ich identitu, je možné, že tam boli aj kvalitnejší uchádzači, kunsthalle malo proces výberu zamestnancov nastaviť tak, aby nevznikli podozrenia z rodinkárstva, nestalo sa

     škoda, že nie si z Komjatíc, už by si mohol pracovať na ministerstve hospodárstva

      • Igor Ondruš

      Po vyše 20 rokoch zápasenia, snaženia, prosenia o vznik Kunsthalle v BA mi je jedno, či sa to podarí jednej celej rozvetnej rodine. Ty si ako bedňa gytu, keď nechápeš, že riadne konkurzy budú čo nevidieť, a môže sa stať, že potom nebude nikto zo súčasného osadenstva v Kunsthalle, ale myslím si, že všetci by sme mali potom ďakovať aj celej jednej rodine za to, že to vybavila a naštartovala po únavných a nechutných rokovaniach s MK SR, NOCkou a sponzormi. Prečo si nezaložil Kunsthalle ty, ty experimentálny poét?
      Niečo ti poviem, ty transparentný rôsol – ja osobne sa mám na pozore pred ľuďmi, ktorí (len) majú plnú hubu transparentnosti, (len) plnú hubu demokracie, (len) plnú hubu kresťanskej lásky, (len) plnú hubu toho ako mi chcú len dobre…

      Vysvetli mi, ty Mesiáš etiky, ako to že ,,kritéria transparentnosti ako štandartné pravidlá vyskytujúce sa v legislatíve“ neplatia rovnako pre teba, pre Čarného, pre Fica, pre Kisku, pre Radičovú, pre Dzurindu, pre USA, pre Rusko atď?
      Lebo SME(-to je tvoja poézia že áno?) ľudia a každý je SUBJEKTÍVNY, a objektívny je len ten, kto žije niekde v lese a nemá žiadnu rodinu, žiadnych priateľov, s nikým sa nestýka, nikoho nemá rád, nečíta a nepozerá žiadne média (ani SME) a je úplne vypatlaná nezaujatá čistá duša.

      Takže ma prosím ťa neoblbuj hovadinami, lebo nie som tretiak v MŠ.

      Ty SAVO verejného a kultúrneho života, mňa štát neživí, ja so štátom nechcem mať nič spoločného, ja od štátu nedostávam a nechce ani cent (na rozdiel od teba), takže ma nejaké tvoje SMEšné rozprávky o Komjaticiach nezujímajú.

      Experimentuj ďalej. Bavíš ma.

  • Michal Rehúš

  načo robil konkurzy, keď si tam napokon aj tak dosadil rodinu? zbytočný cirkus, ktorý akoby cynicky zneužil inštitút výberového konania na legitimizáciu rodinkárstva

  osobne sa mám na pozore pred ľuďmi, ktorým nezáleží na prostriedkoch, ktoré vedú k účelu

  pravidlá neplatia pre všetkých, pretože je stále dostatok ľudí ako ty, ktorým na nich nezáleží, a ktorí vždy nad ne niečo postavia – v tomto prípade vysnenú kunsthalle (tváriš sa, akoby si transparentnosť a existencia kusthalle odporovali)

   • Igor Ondruš

   Lebo jeho sestra je neschopná, robila predtým v GMB upratovačku, a potrebovala nejaké lepšie zamestnanie, plat 123456 € mesačne, a mladá Vrbanová, Čarného nevlastná neter, ktorá sa doteraz len poflakovala po uliciach a fetovala, potrebuje tiež nejakú prácu za 54 321 € mesačne.

   Ľudia sa voľakedy nemali na pozore pred Hitlerom, ktorému ZÁLEŽALO NA PROSTRIEDKOCH, KTORÉ VIEDLI K ÚČELU.
   Tak sa nemaj ani teraz na pozore pred Kotlebovcami, ktorým ZÁLEŽÍ NA PROSTRIEDKOCH, KTOR0 VEDÚ K ÚČELU.

   JA CHCEM KUNSTHALLE V BRATISLAVE (lebo Kunsthalle je v každom posr@nom väčšom meste na Západe), v ktorej ja osobne nemám ambície NIČ vystavovať, a od J. Čarného NIČ nechcem (len naštartovanie Kunsthalle), stretávam ho len raz za čas, nie som jeho blízky kamarát, ani na fakebooku.

  • ondrej

  Igor blahoželam k preslovu. čo tu variš, to je guláš ..savo, hitler, smer, gorila, USA, Rusko, Kunsthalle…
  Takže žiadne vyberove konania je apriori netransparentne, ..takže nech sa nerobia vobec žiadne? chápem to spravne?
  Rehuš vŕta, ale nevidim v tom zajačie úmysly, typu že by neprešiel „jeho človek“
  kdežte ty vŕtaš a nie je nahodou jeden „tvoj“ človek tiež sučasťou Kunsthalle? :)

   • Igor Ondruš

   Transparentné, NAOZAJ TRANSPARENTNÉ konanie v oblasti kultúry na Slovensku by musela robiť komisia renonomovaných kultúrnych pracovníkov z Ugandy, Bolívie, Hondurasu a Laosu (ani z Čiech nie), aby to NAOZAJ nebolo NIJAKO ani omylom prepojené. Takto to teda treba robiť, aby to bolo ,,rehúšovsky“ čisté? To sme tu naozaj všetci incestno-kamarátsko-lobisticky prepojení? SME. Tak ako je aj SME.
   Ľudia, čo najviac kvíkajú za ČISTOTU či TRANSPARENTNOSŤ verejného života sú najšpinavší – to je moja životná skúsenosť. Rehúš vyrobil svoju ,,čiernu listinu“ a nepropaguje síce rodinného príslušníka, ale ,,iba“ svoju kamarátku a kolegyňu v anketách. Zlatý je.
   Ja nemám ilúzie o protekcii na Slovensku. Ale Čarný prejde onedlho RIADNYM konkurzom – a možno vyberú niekoho iného, a ten INÝ (riaditeľ) bude chcieť viesť Kunsthalle v BA s inými spolupracovníkmi (ďalšie konkurzy), a áno, moja frajerka, ktorá je vyštudovaná FF UK (Dejiny umenia) a je ešte moc mladá, tak robí zatiaľ Čarnému ,,holku pre všetko“, NEBUDE potom pracovať v Kunsthalle BA. A nerozplače sa potom a nerozplačem sa ani ja. Ja nelobujem za svoju frajerku a moja frajerka nelobuje za mňa. Na to máme obaja dosť vlastnej hrdosti.
   Milý Ondrej Nevjemaký, ja chcem, aby ZAČALA FUNGOVAŤ KUNSTHALLE V BA, aby to niekto rozbehol a fungovala potom ďalej (opakujem – bez mojich ambícií v súvislosti s touto inštitúciou). Lebo keď tento ,,zárodok“ Kunsthalle v BA zakape kvôli nejakým ,,pretransparentným“ úchylákom a potom budem počúvať zase nejakých umeleckých ľudí, že ako bojujú (už 25 rokov) za vznik Kunsthalle v BA, tak asi to už potom psychicky nevydržím a začnem dopredu posilovať a učiť sa nejaké bojové umenie a všetkých budem mlátiť hlava-nehlava a ziapať, že VY ****** ********, CHOĎTE VŠETCI DO **ÉÉÉÉÉÉÉÉ!!!!!!!!

    • Michal Rehúš

    teraz si sa pekne zosmiesnil, tvaril si sa ako nezaujaty: „od J. Čarného NIČ nechcem (len naštartovanie Kunsthalle), stretávam ho len raz za čas, nie som jeho blízky kamarát, ani na fakebooku“ a potom vyjde najavo, ze tvoja frajerka robi pre neho priamo v kunsthalle, pekny pokrytec, uz je jasne, preco relativizujes nutnost transparentnosti a argumentujes sposobom, ze bez carneho a nim dosadenym ludi by kunsthalle nemohlo fungovat, pekna pointa tvojich patologickych kecov

     • Igor Ondruš

     Kloaka, ty si sa zosmiešnil už dávno svojou ,,čiernou listinou“ na kt. nie si, hoci kolegyňa z práce a kamarátka ,,napísala najlepšiu knižku roka“ podľa teba.
     Moja frajerka nie je dôležitá a záujmová osoba v Kunsthalle, ty chudák fízlovský, keby robila kdekoľvek inde, tak by bola menej unavená, vystresovaná, šťastnejšia a mala by čas chodiť na obed niekde jesť ako normálni zamestnaní ľudia – takže JA BY SOM BOL NAJRADŠEJ KEBY PRACOVALA NIEKDA INDE, ty patologický predčítač SME.
     Ty odhalovač netransparentnosti pohlavného života, som zvedavý, že keď bude vo vláde tvoje milované polit. zoskupenie, že čo budeš potom odhalovať. Asi len svoju kloaku, ty zaslúžilý čitateľ SME.
     Ja nemám čas vyšetrovať tvoju netransparentnú činnosť, lebo mňa za to nikto neplatí (ako teba) a zároveň ma zaujímaš len ako duševné cvičenie s falošnou dážďovkou. .
     Od Čarného NIČ nechcem (len naštartovanie Kunsthalle), stretávam ho len raz začas (keď sa stretnem s frajerkou na nám. SNP), nie som jeho blízky kamarát, ani na fakebooku – môžeš si to všetko overiť, ty eštébák.

     s pozdravom
     môžeš mi ……….

      • Michal Rehúš

      to je dojimave, dufam, ze aspon nosis frajerke jedlo v obedaroch, aby ste zachranili kunsthalle

 1. Igor, vazim si ta, ale to co sa tu snazis obhajit je trapne…., vies vychadza mi to ako zohrievanie polievocky u kuratorov ktori maju moc.

   • Igor Ondruš

   Ja si vážim ľudí, čo nie sú anonymovia, ale podpíšu sa celým vlastným menom. Taktiež si vážim ľudí, ktorí vidia netransparentnosť za každej vlády, aj za vlády, kt. miluje SME. Rehúš vodu káže a víno pije a je SMEšný.

   S J. Čarným som nikdy nič umelecky nemal – jedine ma zobral ako brigádnika na Pražské bienále 2013, čo mi zaplatil, to som v Prahe aj minul (Rehúš,korupciáááááá!!!!!!). J. Čarný sa mnou umelecky nikdy nezaoberal a pochybujem, že sa bude niekedy zaoberať, lebo sa mu moja tvorba nepáči.
   Vrbanové, jedna aj druhá ma nemusia kompletne a nikdy inak to nebude. Vystavili ma teraz v GCM, lebo museli, lebo som v zbierke GCM vďaka R. Gregora. A tu je ten umelecký incest – R. Gregor mal nejaké obdobie rád moje veci.
   Takže si varím polievočku u R. Gregora? Potrebujem vôbec nejakých kurátorov, či kurátorky, kt. majú moc a moč?
   Milá Jana Bohvieaká, ja som ten posledný umelček, kt. sa pchá nejakým kurátorom do **** . Každý vie, že si dosť otváram hubu a som drzý, na rozdiel od iných umelčekov, že ma takmer všetci kunsthistorici a kunsthistoričky ignorujú, resp. neznášajú. Mám na saláme. Ja chcem len kunsthalle v BA a je mi jedno kto a ako ju založil, aj keby moja frajerka bola žobráčka pred Domom umenia a moja matka jehovistka pred Domom umenia. Ja len už NIKDY nechcem počuť, že ako kultúrna obec bojuje za vznik kunsthalle už vyše 200 rokov, lebo za seba potom neručím a skončím nielen na Markíze a v Ilave, ale aj na CNN.
   Takže kto je tu trápny, mila Jana Bohvieaká?

  • Igor Ondruš

  Rehúš, Rehúš, keby bol komunizmus, tak ty si už podplukovník ŠTB a tvoje obsiahle zväzky by boli experimentálna poézia osudov ľudí, ktorých ty a tvoj tlačový orgán nenávidí.

  2 krát som priniesol svojej frajerke niečo zjesť na obed (raz čínu a raz obloženú bagetu) – over si to, fízel.
  A papaj v kľude na obed každý pracovný deň, máš čas, a kariéru veľmi sľubne rozbehnutú.

 2. nie som anonym, jana farmanova :)
  jedna vec je snaha o kunshlale druha, ze rodinkarstvo a protekcia je samozrejme vsade, iba nechapem preco by sme ju mali obhajovat….navyse vazim si ta prave preto ze vies byt drzi a na plnu hubu hovoris , ked ini a s tym suhlasim umelcekovia -demokrati mlcia, aby sa nahodou na nich kuratori ktorych sa to tyka nevykaslali.
  Napokon, kolki z nich podporili alebo zdielali tento kriticky clanok? hm, to hovori za vela…

   • Igor Ondruš

   Jana, keď postupuješ podľa šablóny, že v oblasti kultúry sestra, matka, kamarát, facebookový priateľ, vzťah kurátor – umelec = všetci by mali byť oddelení, izolovaní, každý na inej polovici zemegule a v karanténe – tak áno, v Kunsthalle BA je rodinkárstvo, korupcia, rozkrádanie, incest, sadizmus, ubližovanie na zdraví, epidémia, vraždenie neviniatok, masaker, zločin proti ľudskosti a Rehuš je Archanjel Michal.
   Ale Čarná je vo svojom obore a na tom poste trieda a N. Vrbanová rozhodne nie je šašo. Všetci ľudia v Kunsthalle nemajú svoju prácu istú na roky (budú riadne konkurzy – iný riaditeľ bude chcieť iných podriadených). Samotná Kunsthalle nemá istú svoju existenciu – keď sa nejaká vláda rozhodne, že nie sú peniaze na takéto ,,zbytočnosti“ – keď sa sponzori rozhodnú, že ich banky tak nefičia – tak Kunsthalle skončila. Robiť v začínajúcej Kunsthalle je skutočne výhra.
   Paralela – konkurz na riaditeľa SNG – tiež takmer všetci umelčekovia a umelci protestne pišťali – komisia bola tiež ,,divná“ – paradox – všetci tí vtedy protestujúci umelčekovia a umelci sú zrazu (veľmi skoro po voľbe novej riaditeľky) ,,SNG friendly“ a fejsbúkovo kopulujúci so SNG. Všetko sa im páči na SNG. SNG ich vystavuje, kupuje , propaguje a dáva im možnosti, tak prečo sa vzrušene neteteliť. Umelci (takmer všetci) sú najväčšie prostitútky po prostitútkach, ktoré sa živia sexom.
   Všetko je to o tom, že kto má koho rád a koho nemá rád. Keď niekto dá, tak je kámo. Keď niekto nedá, tak je netransparentný špinavý ***** .
   Rehúšovi treba dať čítačky, festivaly, večery experimentálnej poézie a nekonvenčného umenia v Dome umenia (Kunsthalle) a hneď bude dobrý chlapec. Tak ako SNG spracovala iniciatívu ,,20 rokov po Nežnej ešte neprebehlo“. A všetci budú spokojní.
   Čudujem sa, že niektorým neukojeným ľuďom by sa chcelo ešte počúvať, že ako sa ,,už vyše 24 rokov bojuje za vznik Kunsthalle“. Mne už nie. A to budem chodiť do Kunsthalle len ako návštevník. Ak teda bude vôbec Kunsthalle BA existovať.

 3. Igor, da sa len suhlasit s tym co si napisal, je to trochu preexponovane slovne ale je to vsetko pravda! Napriek tomu ludia ktorí su vo vedeni kunsthale, su ti isti co robia academy art , ti isti a teraz vobec neznevazujem ich kvality, alebo prax. Na jednej strane rozhoduju o tom ake umenie podsuvaju zberatelom a na druhej prezentuju najfree umenie, ktore bude v kunsthale. Galeria C. Majernika, jAZDEC, komisia na taku a taku cenu, vsade tie iste mena. Spojenie Gregor , Carny plus suita. …, ziadny iný , kontroverzny nazor do diskusie, diskusia neexistuje! Napriek tomu ze umelecka scena je pestra, koluju stale tie iste mena, navstevuju sa s kuratormi europskeho formatu tie iste ateliery….. Preto som presvadcena ze kazde netransparentne rozhodnutie, ktore take nema byt treba kritizovat, lebo nejde o to ci je to na dlho, ci na chvilu, ide o princip, ze kunsthale nieje sukromna galeria.

   • Igor Ondruš

   Jana, byť umelcom, či výtvarníkom je svojím introvertným a ,,do seba zahľadeným“ spôsobom jednoduchšia práca ako byť kunsthistorikom, či kurátorom a mať svoj vkus, ,,svoje obľúbené umenia“, ,,svojich obľúbených umelcov“ a riešiť alebo neriešiť (spýtavé pohľady, či nebodaj reči), že prečo nie ,,hento“ či ,,henten“ či,, hentá“. Predstav si seba ako kunsthistoričku, či kurátorku atakovanú nadržanými, hladnými, neukojenými, alebo opomínanými umelcami, či umelčekmi. Chcela by si to?
   Kunsthalle sa ,,utrasie“ a jasné, že tam bude predovšetkým to ,,najfree“ (ako hovoríš) umenie – t.j. konceptuálne, postkonceptuálne, neokonceptuálne, parakonceptuálne a pakonceptuálne umenie. Kunsthalle je na to.
   Slovensko (či Bratislava) je tak malé(á), všetci sú tu priatelia, alebo nepriatelia, ignoranti, alebo ignorovaní. Takže je tu ťažké čokolvek vytvoriť a podporovať bez akýchkoľvek animozít.
   Že ,,napriek tomu, že umelecká scéna je pestrá, kolujú stále tie isté mená, navštevujú sa s kurátormi europskeho formátu stále tie isté ateliéry“ a jediným výsledkom za 24 rokov je len Ondák – to je ,,ich“ problém, nie ,,náš“.
   Jana, ,,naša“ práca je hlavne tvoriť, potom trebárz papulovať, ale najlepšie sa majú tí, čo obletujú, štebocú, usmievajú sa, lajkujú, zdielajú, dúfajú, veria, sú naivní.
   That´s life.
   Ja to j***m taký lajf.

  • sabina

  igor, vzdy ides proti vsetkym….ale aspon niekto sa neboji hovorit vzdy svoj nazor.
  ale prekvapuje ma, ze pre velke dobro kunsthalle, si zrazu ochotny tolerovat drobne, ci ine preslapy.
  ked slo o danubianu, tak si pisal, ze sikora a jankovic su za len preto, lebo tam vystavovali….po mojej namietke si to upravil, ze aj preto…co je uz ine vyjadrenie,, je to tvoj nazor, v poriadku. tam si to videl prenikavo a tu nie.
  vrbanova aj carna su odbornicky, carna je na to konkretne miesto aj najlepsia ako moze byt, lebo je narocne vysvetlovat obcanom sucane umenie a ona v tom ma prax.
  ale prave chyba nie je u carnej a vrbanovej, ale v zlozeni komisie, ktora mohla byt ina, to predsa nie je problem, proste by tam boli ini znami znamych, trocha vzdialenejsia rodina…..
  je vsak pravda, ze na slovensku su vsetky konkurzy do istej miery fraska, lebo kazdy kazdeho pozna….ale aj tak je myslim mozne, aspon trocha vyvinut snahu, aby to aspon pre obycajnych ludi nevyzeralo tak ako to teraz vyzera, aspon kvoli sebe, ved si sami narobili problemy, co je skoda, pre kunsthalle.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *