Artalk.cz

TZ: Houpačka

Houpačka / Radek Čák, Kristýna Fuksová, Vojtěch Horálek, Petra Hudcová, Aleš Loziak, Monsters, Libor Novotný, Markéta Soukupová, Pavel Zbořil, Ivana Zochová, Věra Vtípilová a studenti ateliéru kresby FU OU / Dům umění v Opavě / Opava / 14. 3. − 20. 4. 2014

pozvanka_houpacka24.2

Houpačka / Místa setkávání a vzájemná inspirace

Vernisáž: čtvrtek 13. 3. 2014 v 17 hodin

Vystavující: Radek Čák, Kristýna Fuksová, Vojtěch Horálek, Petra Hudcová, Aleš Loziak, Monsters, Libor Novotný, Markéta Soukupová, Pavel Zbořil, Ivana Zochová, Věra Vtípilová a studenti ateliéru kresby FU OU

Autoři projektu: Josef Daněk, Tereza Nováková, Romana Veselá

Samotnou podstatou Houpačky je pohyb. Má pevně daný směr, o jehož dynamice rozhoduje ten, kdo se houpá. O tom odkud a kam houpání směřuje, jestli nahoru a dolu, zezadu dopředu, doleva nebo třeba zprava dozadu, rozhoduje ten, kdo houpačku pozoruje a odkud. V Houpačce se protiklady, ony vrcholy pohybu, doplňují, zaměňují a někdy i spojují. Záleží na úhlu pohledu a odrazu. Záleží také na místě, ze kterého se odrážíme, jestli je blátivé nebo vybetonované a jestli jsme na něm sami nebo ne. Inspirací pro vznik děl se stala 3 sympozia, 3 místa a 3 témata, v kterých jsme si pohrávali se zaměňování a propojování krajních pólů houpání. Houpačka je obrazem bipolarity, koexistence dichotomií a zdánlivě vzdálených asociací. Houpačka nám dovoluje zkoumat a objevovat nečekané souvislosti nazíráním a zaznamenáváním zdánlivě prostých jevů a jejich posunů v nových souvislostech na pozadí konkrétního prostředí měnícího se během houpání.

Podstatou projektu je souběžný zájem o dvě oblasti aktivit. Na jedné straně je to zaujetí konkrétním místem a prostředím. Na straně druhé je pro nás důležitý participativní charakter projektu, projevující se svobodnou komunikací a společnou i soukromou inspirací i prožitkem v konkrétních místech a prostorech. Houpačka je záměrně iniciovaný, systematicky budovaný a uvážlivě ochraňovaný mentální prostor. Vystavující umělci patří k etablovaným autorům mladší a střední generace, mnozí z nich působí jako asistenti na vysokých uměleckých školách v Ostravě, Praze a Ústí nad Labem. Zvolená forma projektu umožnila přizvat ke spolupráci také začínající umělce, kteří vysokou uměleckou školu právě studují.

Téma I:

Konkrétní dotek rovnoběžek odkazuje k množině možností, vzájemně těžko slučitelných paralelních tvrzení, kterých se lze kdykoli dotknout v konkrétní situaci, ale setkávajících se až v nekonečnu. Dvojkolejnost je v představě nespojitelnosti blízkých i vzdálených bodů (motivů/témat), vnějších (objektivních, smyslově poznaných) a vnitřních (subjektivních, psychických) aspektů spojených s prožitím prostředí. Zázemím se stal dům se zahradou ve městečku Chýnov, spjatém s prací symbolistního sochaře Františka Bílka a jihočeská krajina.

Téma II:

Včerejší pravda dnešní zaměřuje náš zájem k bipolaritě dvou míst, která jsou podobně a přesto tak rozdílně proměněná časem. Dvě místa, pro něž je příznačné téměř hmatatelné vykořenění a neukotvenost v současnosti: okraj města Ústí nad Labem, kde působila post-industrializace a její dnes již nesmyslné zásahy do něho i celé oblasti severních Čech a Kalvárie. Zázemím byla kulturní fabrika Armaturka a výstavní prostor v barokním poutním místě Na Kalvárii na vrcholu kopce Ostrý u Úštěka.

Téma III:

Ostravské Krajní póly rovnováhy se týkaly přirozeného propojování mezních přístupů ve vnímání. Co je jinde ošklivé, je zde krásné, co je pravda jinde, zde neplatí, co je černé, je zde zlaté. Přiznávání se k předsudkům a nahlédnutí skutečnosti může uvádět do pohybu kyvadlo domněle nespojitelných pohledů na věc. Pro toto setkání byla důležitá komunikace a konzultace autorů se studenty o principech Houpačky, kteří následně začali vytvářet své projekty. Místem konání sympozia se stal ateliér Kresby na FU Ostravské univerzity i samotné město Ostrava. Výstavní projekt je prostorově členěn na dvě části: na vlastní výstavu situovanou v atriu a na krátkodobou, objektovou a světelnou instalaci umístěnou v prostorách kostela, jež je dílem čtrnácti studentů a dalších hostů projektu. Součástí projektu je textová a hudební performance autorů Josefa Daňka, Pavla Kopeckého a Lucie Bokšteklové a Mapping instalace Milosze Gajewskeho a studentů, které proběhnou v rámci vernisáže.

Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01, Opava

Otevírací doba: Út − Ne 10 − 17 hodin

www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz

Výstava vznikla s podporou Opavské kulturní organizace, ateliéru Kresby Fakulty umění OU v Ostravě, spolku Pro kompot a města Opavy.