Artalk.cz

TZ: Intimní interakce

Intimní interakce / Galerie města Ostravy / Ostrava / 28. 1. – 24. 4. 2014

unnamed

Intimní interakce

28. 1. – 27. 4. 2014

Vernisáž 28. 1. 2014 v 18 hodin

K výstavě vychází katalog

Autor výstavy: Ladislav Kesner

Vystavující umělci: Hynek Alt + Aleksandra Vajd, Tomáš Císařovský, Sylva Francová, Libuše Jarcovjáková, Klára Jirková + Kateřina Vorlová, Maxim Kopf, Eva Koťátková, Jiří Kovanda, Ivana Lomová, Kamila Musilová, Ján Rečo, Melissa Steckbauer, Ivana Štenclová, Michaela Thelenová, Petra Vargová, Tereza Velíková

Grafické řešení výstavy: Adéla Svobodová

Překlady: Sabina Pope

Organizační spolupráce: Trojhalí Karolina

Jako druhou v řadě připravila Galerie města Ostravy – nyní už pod hlavičkou PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava – výstavu nazvanou Intimní interakce, jejímž autorem a kurátorem je Ladislav Kesner. Na příkladu tvorby šestnácti umělců a uměleckých dvojic, které zastupují všechny tvůrčí generace a jednoho autora klasické moderny první poloviny 20. století, výstava rozehraje variace na téma intimního kontaktu či jeho nemožnosti. Kurátor při této příležitosti pokračuje v rozšířeném poli v ohledávání svých teoretických úvah na téma možnosti zobrazení mentálních a psychických stavů, událostí a projevů prostřednictvím unikátních konstelací vybraných uměleckých děl. „Idea výstavy vyvstala vloni na jaře, kdy jsme s týmem psychiatrů a neurovědců připravovali experimentální studie, které pomocí zobrazovacích metod sledují empatické reakce na postavy v obrazech,“ objasňuje Ladislav Kesner. „Když jsem sestavoval rozsáhlou databázi ‘stimulů’ – obrazů z různých historických období – uvědomil jsem si, že v současném umění lze jen vzácně nalézt explicitní zobrazení afektivní a intimní komunikace dvou či několika lidských bytostí.“ Současné umění se podle autora výstavy ve své většině zabývá buď sociálními a politickými tématy nebo komplikovanými otázkami své vlastní existence a smyslu. „Pokud se téma intimity objevuje, bývá většinou přítomné jen nepřímo – v rámci širších a populárních témat – jako je tělesnost, sexualita, umělecká sebereflexe, mezigenerační vztahy a často je sevřeno do rámce feministického diskurzu.“ Smyslem tohoto projektu je proto vyzdvihnout pohled na intimitu, intimní komunikaci a afektivní interakce jako součást lidské přirozenosti. „Úmyslně se vyhýbám tomu, abych téma uzavřel do jakéhokoliv apriorního výkladového rámce. Výstava se proto soustředí na zobrazení různých poloh intimní komunikace a vztahů lidských bytostí – partnerských, rodičovských, přátelských, pečovatelských, případně i intimních interakcí se sebou samým,“ uzavírá autor výstavy. Finální výběr zahrnuje rovněž umělce, kteří tak či onak ukazují na bariéry či nemožnost intimních vazeb, ironizují je či problematizují, anebo situují problém intimity do sociálního kontextu. Jádro výstavy však patří dílům, která se soustředí na ony zdánlivě prosté momenty afektivní interakce v intimním vztahu. Cílem je tedy nějak učinit viditelným to, co ze samé definice (intimus = niterný, skrytý před zraky druhých) viditelné není a divákovi nabídnout mnohovrstevný prožitek a reflexi vlastních životních postojů a vztahů.