Artalk.cz

Čím hůře, tím lépe (pro mne)

Na adresu tiskových prohlášení Jiřího Fajta (týkajích se jednání s Ministerstvem kultury ČR a odkladem Fajtova nástupu do funkce ředitele NG) se vyjadřuje Ladislav Kesner, který se jmenováním Jiřího Fajta na post ředitele zásadně nesouhlasí.

NG

Ve dvou nedávno zveřejněných tiskových zprávách (27. 11. 2013 a 13. 12. 2013) pokračuje Jiří Fajt v šíření dezinformací a lží o Národní galerii a ve vlastní sebeprezentaci, která vykazuje všechny rysy absurdního divadla. Reagovat na tyto příspěvky je sice nemoudré a pro ty, kteří jsou objektem Fajtových lží (především zaměstnanci NG) v podstatě nemožné – přesto však nutné.

Jmenování Jiřího Fajta ředitelem NG je podle mě politicky vynucené a odporuje zvyklostem v civilizovaných zemích a pro budoucnost NG představuje neúnosné riziko (podrobněji jsem se k tomuto tématu vyjádřil v textu na České pozici. Zde alespoň v bodech:

– Absence relevantní manažerské zkušenosti s úspěšným řízením menšího muzea.

– Zásadní osobní spoluodpovědnost za masivní ekonomické problémy a organizační rozvrat Národní galerie v letech 1995-98.

– Skutečnost, že výběrové řízení, které Fajt vyhrál v roce 2010, bylo v souladu s příslušnou klauzulí v jeho textu zrušeno a tedy nezakládá žádnou legitimitu pro jmenování jeho účastníka tři roky poté.

– Skutečnost, že Fajtovo jmenování v roce 2013 nebylo podloženo žádnou věrohodnou koncepcí rozvoje instituce, kterou dotyčný slibuje dodat ex-post, 6 měsíců! po svém nástupu do funkce.

Ve svém tiskovém prohlášení z 27. 11. Fajt opakuje lživá tvrzení, že současný stav NG je na hony vzdálen „byť i pouhému naplnění poslání NG.“ V kontextu instituce veřejné služby, která by se v budoucnu měla transformovat do nějaké podoby veřejně prospěšné instituce, se jedná o devastující obvinění, pro něž však neexistují jakékoliv reálné indicie. Jak jsem uvedl ve výše zmíněném článku, přísné a komplexní hodnocení výsledků a výstupů činnosti NG (a to i v době kdy byla řízena Milanem Knížákem) opřené o kombinaci mezinárodně používaných kvalitativních a kvantitativních ukazatelů by nepochybně potvrdilo, že NG naplňuje své poslání a funguje jako standardní muzejní instituce svého typu. (Takový názor je ostatně široce sdílen odbornou veřejností, za níž v daném případě nemohu pokládat profesionální odpůrce NG či divadelní kritičky komentující dění o galerii v médiích).

Na jiném místě téže zprávy Fajt tvrdí, že hlavním úkolem expertního týmu zřízeného ministrem Balvínem je „všemi prostředky zajistit petrifikaci současného rozložení mocenských struktur a klientelistických vazeb, které se v minulosti kolem NG vytvořily.“ Pomiňme nyní skutečnost, že přesně těmito termíny by bylo lze popsat stav NG v době, kdy Fajt zastával funkci statutárního náměstka ředitele NG. Fajt by měl neprodleně doložit o jaké klientelistické vazby se konkrétně jedná (a mohl by při tom začít specifikací svých vztahů k různým dodavatelům a sponzorům NG z doby svého působení v řídící funkci). V současné době jde však především o to, že designovaný ředitel i po svém jmenování nadále účelově vytváří negativní obraz NG, poškozuje její dobré jméno a přispívá k další erozi důvěry veřejnosti k instituci, jíž má převzít – pokud to má sloužit jeho momentálnímu zájmu. V etické rovině je to stejné jako jednání manažera, který svým konáním úmyslně devalvuje hodnotu podniku, za nějž zodpovídá. (Minimálně z pohledu zdravého rozumu, pokud ne právní rozvahy) je takové jednání důvodem k okamžitému anulování dřívějšího jmenování do ředitelské funkce.

Dalších dezinformací se Fajt dopouští v novější tiskové zprávě, kterou na pravou míru uvádí stanovisko ministerstva kultury. Jeho ultimativní požadavek na masivní navýšení provozní dotace, kterou by jakýkoliv ministr mohl poskytnout pouze na úkor jiných organizací či aktivit, podobně jako požadavek na zřízení „garanční“ rady, dokládají mizivé právní a ekonomické povědomí designovaného ředitele a skutečnost, že na výkon funkce ředitele příspěvkové organizace (kterou NG bohužel stále ještě je a v dohledné době zůstane) naprosto není připraven. Nad Fajtovými výroky o potřebě „odstínit NG od parciálních zájmů“ a potřebě kultivace mezilidských vztahů a diskuse od „vrcholového manažera“ /sic!/ dosazeného do funkce skupinou poslanců a lobbyistů a používajícího ve svých veřejných vystoupeních soustavně mixu nepravd, demagogie a sebechvály, není třeba více prodlévat.

Autor je historik umění, přednáší na Semináři dějin umění FF MU

 

Komentáře

 1. Vážený pane Kesnere, když, s použitím Vaší citace vznášel „ultimativní požadavek na masivní navýšení provozní dotace,“ Milan Knížák, a téměř pokaždé mu bylo vyhověno (nákup Kupkových obrazů z Waldesovy sbírky, dotace na nákup artefaktu J. Beuyse, prostředky na získání Signacova Parníku, výkup restituce mělnické Lobkowiczské sbírky atd.)tak jste mlčel a nevadilo Vám to. Co je neligitimní na požadavku navyšovat rozpočet instituci, která je dlouhodobě ve všech oblastech, nikoli jen akviziční, podfinancována? Problém vás všech, kteří nenávidíte osobnost J. Fajta je v pouhé, bohužel typické české vlastnosti, které se říká závist. Strach z toho, že přichází někdo, kdo má odvahu, znalosti, schopnost řídit velké mezinárodní projekty, které jsou všude ve světě drahé a které dvacet čtyři let po revoluci, nelze dělat na koleni ani v našem malém zglajšajtovaném prostředí. Všechny ty komise a výběrová řízení mi jsou k smíchu, protože i když v nich člověk nakonec vyhraje (viz Kaplický, ale i Fajt), nízké poměry neumožní, aby byl verdikt platný. Ostatně umíte si představit, že by Henri Loyrett (nyní bývalý ředitel Louvre) nebo Agnes Husslein-Arco (nynější ředitelka Rakouské Nár. galerie)podstupovali nějaké výběrové řízení?

  • Jiri David

  Dám s dovolením čtenářům Artalku malý, skoro novoroční kvíz:
  Co má společného Irák, Irán a Severní Korea s Ladislavem Kesnerem ml.,v kontextu s Národní galerií a Jiřím Fajtem…
  Je několik možností:
  A-nic, B- osu zla, C- chatu v Jeseníkách, D- Janu Dědečkovou a Štěpána Kotrbu E- osobně motivovanou nenávist kombinovanou nenaplněnými ambicemi a osobní ješitností, F –rodinou dovolenou na Kubě

  V návaznosti, co má společného spánek Šipkové Růženky s českou aktivně progresivní vizuální scénou, v kontextu s Národní galerii a Jiřím Fajtem:
  Opět několik možností:
  A – nic, B – významu plné ticho, C –demonstrativní mlčení, D – svého utajovaného prince na bílém koni, E – lhostejnost, F – album české bigbítové skupiny Rebels.

   • Tomáš Marný

   Pane Davide, čtenáře artalku by spíš zajímalo, co má společného Jiří Fajt s Jiřím Davidem, když ho JD tak hájí. Nemusíte odpovídat, pokud ale odpovědět chcete, prosím o odpověď konkrétní a pravdivou, nikoliv postmoderní :-).

    • Jiří David

    Pane Tomáši,
    je to docela prosté a pravdivé(tedy snadno doložitelné, dohledatelné, evidentní/třeba předemoderní, nebo i moderní, nutně postmoderní i nezbytně postpostmoderní, tedy už zase logicky například předmoderní, jak je libo):
    11 let jsem spolu, s ještě pár aktivními jedinci, na poli vizuálního umění usiloval o smysluplný chod NG. Tedy, aby tuto instituci mohl vést někdo, kdo má skutečný zájem o naše umění i v rámci světa, Evropy, včetně nezbytného vzdělání, odborného fundamentu,tedy erudice i schopnosti ji vést na nejvyšší úrovni.Nebyl to tedy ani Milan Knížák ani V.Rosel. Nyní v osobě a osobnosti Jiřího Fajta tuto možnost vidím a věřím mu. Věřím i tomu, že si vytvoří odpovídající tým lidí, které bude umění skutečně zajímat a nebudou jej chápat jen jako ambiciózní, karierní pole pro svou práci.Věřím, že i nový ředitel Veletržního paláce, vybraný JF, bude silnou, nezpochybnitelnou osobnosti v mezinárodním měřítku a ne jak doposud pouhou regionální figurou.Věřím, že se umění z Čech pak může postupně konfrontovat i na širším mezinárodním kolbišti a do Čech se dostanou silné a zajímavé i vizionářské výstavy, projekty a recipročně naše umění do zahraničí. Věřím, že sem pak budou jezdit i lidé s chutí prezentovat své přednášky, budou tu současná sympozia.Tedy, že se taky kvalitní, umění z Čech a Moravy nebude krčit v koutě zadupávané arogancí a hlouposti, či malostí a tím bude partnerem pro diskuse, kritiky.Věřím, že se NG stane živým organismem, se skvělou knihovnou, knižní prodejnou, kavárnou, místem pro normální, běžné, kultivované setkávání atd.Nestačí to?!Mě ano. Snad jen faktický dodatek, nic však J.Fajt neukáže i kdyby 100x chtěl co- by generální ředitel NG, pokud se nedokáže s novým ministrem kultury a potažmo celým novým/jak doufám, neboť pokud by zůstala současná squadra, pak by to bylo jistě marné!/domluvit na zásadních ekonomických, personálních krocích a změnách! Proto Jiří Fajt, proto jej kontinuálně podporuji i proti výše zmíněné aroganci, tuposti, osobním záštím, zákulisním intrikám, pomluvám, polopravdám. Pokud se v budoucnu ukáže, že jsem se zásadně zmýlil v osobě Jiřího Fajta, budu se nejen stydět už cokoliv říkat, ale ztratím už jakoukoliv důvěru v můj úsudek. Můžete mi to pak kdykoliv veřejně a oprávněně připomínat.Děkuji
    Jiří David

     • Tomáš Marný

     Děkuji za rozsáhlou odpověď, pane Davide. Jak jistě víte, jsou lidé, kteří to vidí z trochu jiného úhlu, viz např. články Vámi zmíněné paní Dědečkové na virtually.cz. Pokud bude pan Fajt skutečně instalován do funkce ředitele NG, rychle se ukáže, kdo měl pravdu. Přeji si, abyste měl pravdu Vy, ale velmi se obávám, že to správně vidí paní Dědečková. Už proto, že její materiály obsahují méně nekonkrérního a emotivního výraziva, ale fakta, a to fakta velmi znepokojující. Např. o finančních ztrátách, které zbyly za rozsáhlými projekty p. Fajta. Co si od nástupu doc. Fajta slibujete Vy, nevím (snad přeměnu Veletržáku na Kunsthalle nebo rozáhlejší nákupy Vašeho díla NG). Nicméně vzhledem k tomu, co je o Vás známo, jistě víte, co děláte. Zdravím TM

      • Jiri David

      Tomasi,
      asi nevite, ale asi ani nemůžete(i kdyz při trose snahy by jste mohl-usmev!), ci-li Vam to nikterak nevycitam, kdo za ni psal, ci dodaval pani Dedeckove polopravdy do Parlamentních listu!?
      Staci se jen podivat co a kdo je za pani Dedeckovou(a cim je ve sve erudici na vizualni umeni ona!) a kontext pro soudne lidi snadno vypluje na povrch.
      Ony udajne finacni ztraty za J.Fajtem, jsou jen tisickrat omylane pseudomantry.
      Pokud vim, tak jenom v NG, J.Fajt nikdy nepodepisoval zadne, opakuji zadne finacni rozpocty pro sve projekty, at uz to byl veleuspesny projekt s výstavou k době Karla IV a pod. Zkuste tedy sam zjistovat fakta a nespolehejete se hlasnou troubu M.Knizaka, tedy na onu pani Dedeckovou. Pak opet docela snadno zjistite, ze se M.Knizak,musel J.Fajtovi na zaklade soudniho rozhodnuti omluvit za zjevne lzi, ktere o nem neopravnene siril, tedy i o onech udajnych financích nesrovnalostech!Jsem si jisty, ze se za podobne lzi a narceni bude muset v budoucnu omluvit J.Fajtovi i par dalsich!Co se tyka me prace a sbirek NG, snad Vas uklidni fakt, ze poslední muj obraz nakoupila NG za legracni penize, pred vice jak 17 lety!!Mozna pro české umeni tolik jiz skoro ve svych 60 letech neznamenam, jako napriklad mnozi Knizakovi asistenti, studenti a pod., kteri se nakupovali v celku snadno a prubezne!?Pravdou taky je, ze se nepretrhly ani dalsi statni ,ci mestske galerie v Cechach a na Morave!To je holy fakt a taky snadno dohledatelny.Co si slibuji od Veletrzniho palace ,jsem psal jiz v minule odpovedi.Mohu Vas tedy jen pozadat, aby jste tolik nepodlehal obecne sirenym mystifikacim, ktere se tak lehce pak pouzivaji jako skutecnost.Drzte se Jiri David

   • RK

   Nerozumím jazyku vašeho kmene…

   nebo máte chatu v Jeseníkách, která je současně Iráku, Iránu a severní Koreji a přitom se záští jezdíte s rodinou na letní dovolenou na Kubu? A to vám tu chalupu někdo pojistí?

  • Patrik Šimon

  Pane Marný, v normální fungující společnosti Národní galerie té které země masivně kupuje díla svých živých i mrtvých umělců. Nevidím nic špatného na tom, aby získávala obrazy Jiřího Davida stejně jako stovek jiných jmen. Je to jen o silné vizi ministerstva kultury a ředitele NG. Tato země si může bez problémů dovolit navýšit rozpočet kultury třeba pětinásobně. Aby to šlo hladkým způsobem, je nutné mít včele Mediceje a k tomu co nejmíň rozhádaný dvůr umělců, myslitelů a všech, bez rozdílu barev, vyznání a názorových animozit.

  • Tomáš Marný

  Dobrý večer, není mi známo nic o tom, že by doc.Fajt veřejně žádal pí Dědečkovou o opravy a omluvu za její cyklus článků na virtually.cz, ve kterých uváděla konkrétní a přesné údaje o zmanipulovaném výběrovém řízení na pozici ředitele NG, o katastrofálním hospodářském výsledku výstav Karel IV. a Europa Jagellonica kurátorovaných doc.Fajtem a dalších závažných skutečnostech, které značně znevěrohodňují doc.Fajta jako uchazeče o pozici ředitele NG. Rovněž nevím nic o tom, kdo že za pí Dědečkovou stojí a dává jí rozumy. Důležitější podle mě je jestli jsou ty informace pravdivé nebo ne. Myslím, že každý na místě doc.Fajta by se obrátil na soud a žádal satisfakci, leda že by nestál o to, aby se věci příliš rozmazávaly. Opakuji, že po instalaci doc.Fajta do funkce se ukáže, kde je pravda. Tak se těšme! :-)

 2. Z vlastní zkušenosti vím, pane Marný, že na novinářské polopravdy a nepravdy nemá smysl reagovat. Co Vy vůbec víte o projektech, které zmiňujete? Jste jejich účastníkem? Víte vůbec jak náročné je získat středověký artefakt na výstavu? Kolik diplomacie je nutno vyvinout, abyste na jedno místo ve vymezený čas soustředil několik stovek špičkových exponátů z nejrůznějších domácích a zahraničních sbírek. Víte Vy vůbec kolik stojí kurýr, pojištění, speciální balení atd. V atmosféře, kdy stát nic nepůjčuje, protože neumí ochránit kulturní bohatství vzhledem ze strachu z arbitráží a řada věcí je o důvěře a reciprocitě. Zkuste někdy zorganizovat velký projekt podobného typu, protože potom přestanete s tou přízemností. Udělejte něco za co se nebudete stydět a co přesáhne Váš stín. Na to se těším, místo škodolibých úšklebků. Rozdíl mezi Vámi a J. Fajtem je ten, že Vás nikdo nezná, zatímco jeho osobnost vnímají v celosvětovém kontextu špičky oboru.

   • Tomáš Marný

   Nehodlám vás o ničem přesvědčovat, kopete za pana Fajta, což je samozřejmě vaše věc a jistě k tomu máte (stejně jako pan David) své důvody. Já jen upozorňuji na to, že na jeho jmenování jsou i jiné názory a že jsou podepřeny určitými fakty. Že vás ta fakta nezajímají je rovněž vaše věc.

 3. Tomu, co neustále opakujete, se říká tautologie. Ubezpečuji Vás, že nepatřím do žádného klubu. Vždycky jsem byl na této umělecké scéně nezávislý, ale žiji v této zemi a zajímá mne, přirozeně, jak bude fungovat Národní galerie. Není mi lhostejný kulturní kontext. Vím, že tahle debata nic nevyřeší, ale přeci jen je střípkem a zrcadlením názorové mozaiky.

  • Ondřej Chrobák

  ahoj jirko, asi nema uplne smysl polemizovat s nazory lidi, kteri v diskuzi na komunitnim blogu skryvaji svou identitu za pubertalni pseudonym nebo se podepisi jen monogramem. kasli na ne!

   • Jiri David

   Ondreji vim o tom, presto jsem se jen opravdu a slusne snazil(zda se, ze i P.Simon!) o to aby i na Artalkove diskusi(kam, jak stale doufam prispivaji rozumni, soudni lide!?!), zaznely takove argumenty, ktere i pro anonymy (to mas marny),mohly mit svou vahu k zamysleni. Marnost je zrejma od pocatku, ale s tou „bojujeme“ preci neustale….Navic ony argumenty vlastne nepisi jen pro osloveného anonyma,ale asi i pro ony ztichle hlasy umelcu…pro ty co se nechavaji strhávat, vlacet lacinou apriorni retorikou….bratr meho zete ma psa se skvelym jmenem Kdejsi….

  • Josef Schwejk

  Dobrý den pane Chrobáku,pane Davide,

  trochu respektu k tomu, že někdo může mít jiný názor, by neškodilo. Je to obvyklá součást jakékoli diskuse.

  Předpokládám, že je minimálně možné shodnout se na tom, že je v zásadě jedno, kdo bude v čele NG, pokud tento člověk bude svojí autoritou a erudicí schopen vyvést NG z jejího současného (neradostného) stavu.

  S pozdravem,

  Josef Schwejk

   • Jiri David

   Pane Josefe,pokud si prectete pozorne me odpovedi na anonym Tomas Marny, nemuzete preci tvrdit, ze jsem neodpovidal v klidu, jasne, bez invektiv a slusne!Tedy s respektem!
   Jinak ale nemohu souhlasit s veskerym respektem k Vasemu nazoru, ze je v zasade jedno kdo bude vest NG…to je hluboky omyl, duvody jsem uz psal vyse.
   Diky
   Jiri David

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *