Artalk.cz

TZ: Ponorná rieka

Ponorná rieka / Ateliér fotografie (2008–2013) – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / galéria PHOTOPORT /Bratislava / 1. 11. – 30. 11. 2013

Photoport_pozvanka_vsup

Ateliér fotografie VŠUP – PONORNÁ RIEKA

1. november – 30. november 2013

otvorené streda / sobota 16:00–19:00

galéria PHOTOPORT, Pražská 11, Bratislava

Vernisáž: 1.novembra o 19:00 hod.

Ponorná rieka – Ateliér fotografie (2008–2013) – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Výstava Ponorná řeka je výběrovou prezentací studentů a absolventů ateliéru fotografie VŠUP v Praze shrnující dosavadní pedagogické působení Aleksandry Vajd a Hynka Alta (od roku 2008). Název Ponorná řeka představuje metaforu množiny fenoménů (kolektiv studentů, vývoj fotografie, utopie pedagogického procesu, lokální i globální trendy) v neustálém pohybu, který je někdy velmi zřetelný a snadno popsatelný, jindy se však tento pohyb nezřetelně mísí s pohyby v nejrůznějších směrech, někdy o tomto toku jen víme, vidět ho ale není možné. Motiv ponorné řeky je zásadní i při skladbě prací jednotlivých autorů, kde na sebe témata a způsob jejich zpracování navazují, navzájem se prolínají a překrývají. Společným je většině prací postkonceptuální uvažování (myšlenka zůstává základní osou díla, pozornost autorů se však znovu obrací ke zpracování v konkrétním materiálu; dílo je znovu artefaktem) v rámci fotografie s častými přesahy do jiných médií (video, instalace, socha). Koncepce výstavy je založena na čitelném výběru prací, který jasně akcentuje směřování ateliéru – fotografie zde slouží nikoli jako povinné a nezpochybnitelné médium, ale jako opěrný bod pro širší uvažování, jako základní vymezení, které mnohé práce překračují nebo popírají. Výstava důsledně sleduje charakter ateliéru a prezentuje řadu velmi individuálních strategií,přičemž si nenárokuje univerzální pohled na obor. Posláním výstavy je v neposlední řadě přispět k aktuální debatě nad médiem fotografie, která ze za svoji krátkou historii proměnila od technické kuriozity přes respektované řemeslo až po jedno z nejčastěji využívaných médií v rámci výtvarného umění.

Aleksandra Vajd, Hynek Alt, Peter Fabo

Vystavujúci študenti: Barbora Fastrová, Johana Pošová, Iveta Schovancová, Jana Šašková, Akira Otsubo, Štěpán Pech, Lukáš Prokúpek, Václav Kopecký, Rudolf Skopec, Ladislav Vondrák

Výstava je súčasťou festivalu OFF.