Artalk.cz

do 29. 11. 2013 / Výzva Magistrátu města Brna k podání žádostí o dotaci v oblasti kultury pro rok 2014

Výzva Magistrátu města Brna k podání žádostí o dotaci v oblasti kultury pro rok 2014 / Brno / do 29.- 11. 2013

VÝZVA MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V OBLASTI KULTURY NA ROK  2014

Odbor kultury Magistrátu města Brna sděluje, že je možné předkládat žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti kultury na projekty a provozní náklady – celoroční činnost na rok 2014.

Žádosti je možno předkládat na následující dotační programy:

• tříleté dotace typu B
• jednoleté dotace typu B

na:
1. dotace na celoroční uměleckou, klubovou, kulturně vzdělávací a zájmovou činnost,
2. dotace na projekt – na úhradu neinvestičních nákladů na realizaci konkrétního projektu.

Žádosti o dotace je možno podávat v těchto oblastech dotačních programů:

• Audiovizuální tvorba (film), nová média
• Divadlo, performance, cirkus
• Hudba
• Klubová činnost
• Kulturně vzdělávací a zájmová činnost
• Literatura
• Podpora uměleckých řemesel a lidových tradic
• Tanec
• Výtvarné umění, fotografie, design a architektura.

Podrobnosti podávání žádostí o dotace jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna části A – společná ustanovení a části B/6 – zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na projekty a provozní náklady – celoroční činnost v oblasti kultury, která jsou zveřejněna na webových stránkách statutárního města Brna.

Termín podání žádostí o dotace: od 9. 10. 2013 do 29. 11. 2013 včetně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *