Artalk.cz

TZ: Nultá výstava

Nultá výstava / Richard Fajnor, Vladimír Beskid, Jana Kapelová, Tereza Stejskalová, Roman Ondák, Katarína Gatialová, Veronika Šramatyová, Katarína Slaninová / Kunsthalle LAB / Dom umenia / Bratislava / 28. 9. – 27. 10. 2013

Fajnor

Názov výstavy: NULTÁ VÝSTAVA 

Miesto: Kunsthalle LAB / Dom umenia / Kunsthalle Bratislava, námestie SNP 12

Vernisáž: 27. 9. 2013 o 18.00

Trvanie: 28. 9. – 27. 10. 2013

Vystavujúci autori / kurátori: Richard Fajnor / Vladimír Beskid, Jana Kapelová / Tereza Stejskalová, Roman Ondák / Katarína Gatialová, Veronika Šramatyová / Katarína Slaninová

Autor koncepcie výstavy: Juraj Čarný

Koordinácia / manažment: Darina Šabová

Slovenské centrum vizuálnych umení a Dom umenia / Kunsthalle Bratislava začnú pôsobiť v priestoroch Národného osvetového centra na nám. SNP v Bratislave od 1. 1. 2014, zahájenie výstavných aktivít sa predpokladá najskôr v prvom polroku 2014. Priestory bývalého Diela budú slúžiť ako Kunsthalle LAB a svoju dočasnú činnosť zahája 27. 9. Nultou výstavou, ktorá bude dočasne (počas rekonštrukcie) využívaná iba ako „window gallery“ s poslaním predstavovať progresívne vizuálne umenie širšej verejnosti. Nultá výstava bude v zmysle idey „context sensitive” reflektovať genius loci prostredia, v ktorom Kunsthalle LAB zaháji svoju činnosť. Sociálne pomerne zložitá situácia nevyužívaného priestoru na mimoriadne frekventovanom mieste v centre mesta s denným pohybom tisícov ľudí prilákala špecifické sociálne skupiny, ktoré si tento priestor osvojili. Dnes je možné zaujať k nim radikálny postoj a z priestorov ich „vytlačiť“ a / alebo hľadať spôsoby, ako sa s nimi tvorivo popasovať. Bezdomovci, žobráci, jehovisti, charitatívne, zbierkotvorné, podpisové a iné aktivity môžeme v okolí Domu umenia nájsť v mimoriadnej koncentrácii denne. Dom umenia / Kunsthalle LAB vo svojom pilotnom projekte programovo nadväzuje na túto situáciu a do prostredia vstupuje s projektom, ktorý týmto sociálnym skupinám nastaví zrkadlo. Na vernisáži sa uskutočnia performance Richarda Fajnora, Jany Kapelovej, Veroniky Šramatyovej, výstava predstaví dve videoprojekcie (Kapelová, Šramatyová) a dve inštalácie (Ondák, Fajnor). Nultá výstava v Kunsthalle LAB bude zahájená v čase prebiehajúceho svetového kongresu medzinárodnej asociácie kritikov AICA – XLVI. AICA International Congress 2013 a festivalu BLAF.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *