Artalk.cz

TZ: School Notes

School Notes / Galerii Emila Filly / Ústí nad Labem / 4. 9. – 2. 10. 2013

viewer

School Notes

Vystavující umělci: Conrad Armstrong, Filip Beránek, Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil, Vojtěch Fröhlich, Radek Jandera, Eva Koťátková, Michaela Labudová, Kateřina Šedá

Kurátorka výstavy: Vendula Fremlová

5. 9. – 2. 10. 2013 (vernisáž výstavy 4. 9. 2013, 18:00)

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Adresa: budova SCHIFR-AC, s.r.o., areál Severočeské armaturky, Jateční 1588/49, Ústí n. L.

Výstava SCHOOL NOTES je výstava pedagogická. Navazuje na poslední dobou diskutovaný „edukativní obrat“ nebo „obrat ke vzdělávání“, který poměrně aktivně vstupuje nejen do kurátorské a umělecké praxe, ale i galerijního provozu samotného. SCHOOL NOTES představuje umělecká díla zaměřující se v prvním plánu na reflexi problematiky vzdělávání, v druhém pak na prolínání systému vzdělávání a systému umění. Jejich propojení vnímáme jako zcela samozřejmé například v oblasti uměleckého školství. Ovšem i v tomto spojení nacházíme jistou disproporci. Mnohem častěji je totiž reflektováno umění (nejrůznějších epoch, směrů, autorů…), a to jak v rámci systému vzdělávání, tak i v rámci světa umění. Naopak škola, edukace, témata zaměřená na to, jak konstruujeme vlastní poznání, jak nás vzdělání a vzdělávání (de)formuje, jaká očekávání v nás vzbuzuje (tedy témata bytostně „pedagogická“) se mnohem méně často stávají námětem umělecké tvorby či tématem výstavy. Výstava se proto soustředí na ty projekty, které reflektují systém vzdělávání a kriticky k němu přistupují. Příznačné pro toto téma je, že se jím častěji zabývají především studenti či čerství absolventi uměleckých škol, kteří tak zpracovávají svoji aktuální zkušenost. Pro některé je současně toto téma a jeho zpracování jakýmsi vstupem do světa umění.

Vybraní autoři nahlížejí výše uvedenou problematiku z různých úhlů pohledu. Na výstavě nalezneme mnemotechnické obrazy (Conrad Armstrong), videa analyzující instituce současného vysokého umělecké školství u nás (Kateřina Šedá, Filip Beránek), ale též díla pracující s vlastními prožitky a vzpomínkami na léta školní docházky (Eva Koťátková) nebo pracují s očekáváními a ideály, s nimiž vstupujeme do pracovního života (Michaela Labudová). Někteří umělci vytvářejí své vlastní pedagogické systémy (Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil), jiní využívají možností pedagogického působení pro mimikry sociálně angažované intervence (Radek Jandera).

Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly je v roce 2013 organizován s laskavou podporou následujících institucí: Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Za spolupráci děkujeme hunt kastner, www.huntkastner.com