Artalk.cz

TZ: Pavel Matyska a Hana Mikulenková

Pavel Matyska a Hana Mikulenková / Liquid / Galerie KUPA / Opava / 29. 6. – 30. 8. 2013

pozvánka

Hana Mikulenková a Pavel Matyska

LIQUID

ART Gallery KUPA

OC Breda und Weinstein v Opavě

Zahájení – pátek 28. června 2013 v 18 hodin

Úvodní slovo – Martin Klimeš a Tomáš Skalík

výstava potrvá do 31.8. 2013

otevřeno PO-PÁ, 13 – 18 hodin

www.artconsultancy.eu

Název LIQUID vznikl jako spojnice tvorby obou autorů, Mikulenková se věnuje tématu vody obsahově a Matyska řeší tekutost formálně, právě používání rozředěné barvy. Návštěvníci se mohou těšit na explozi barev a suverénní uvolněnou malbu mladých autorů „Mojí tvorbou se prolíná více námětů, které různě střídám. Jedná se o motivy z každodenního života jako je příroda, auta, lidé nebo domy. Tyto náměty jsou „ochočeny“ okamžitou reflexí. Snažím se pomocí vlastní ikonografie a na ni navazujících metafor pojmenovávat těžko uchopitelnou současnost. Tedy, jaksi „punkově“ a ze subjektivního hlediska se vyjadřuji k širším otázkám doby a ke stavu společnosti a podobně. To se však neprojevuje popisně spíše útržkovitě a chaoticky,“ říká o své tvorbě Pavel Matyska.

Mikulenková reflektuje také současné dění, inspiruje se cestováním a řeší v malbě převážně formálně barvu, hledá harmonické nebo naopak kontrastní vztahy. „Snažím se nalézt ideu malby, malbu samu o sobě reprezentovanou stíráním hranic formátu. Malba je platforma, na které můžeme balancovat. Zúžením pole se nám otevírají možnosti komunikace – komunikace autora a uměleckého díla, uměleckého díla a diváka,“ doplňuje autorka Hana Mikulenková ve svém díle, které tvoří převážně velkoformátové malby, velmi intenzivně pracuje s barvami, které jsou hlavním médiem, jimiž komunikuje s divákem. Experimentuje i mimo pole závěsného obrazu jako site specific reakce na prostředí. Exploze barev, které z obrazů Mikulenkové na diváka doslova útočí, mu nedovoluje se od svého prožívání snadno odtrhnout. Divák je proti své vůli „nucen“ stále dokola prožívat fascinující příběh podmanivých barev. Autorka pracuje hravě, přirozeně a stále si otvírá možnosti k nalezení toho nejlepšího vyjádření, které malba nabízí.

Naopak děje v Matyskových obrazech nevypovídají o konkrétních viděných situacích nebo krajinách, ale odráží autorův myšlenkový svět s velkou dávkou ironie a sarkasmu. Obrazy maluje velmi rychle s důrazem na výrazovost a malířské gesto. Realitu silně stylizuje a zcela podmaňuje svému vnímání. Věci neživé jsou často zosobněny, zatímco živé bytosti jsou transformovány do pouhého znaku. V novějších obrazech často používá jednoduchou a silně nedokonalou kresbu štětcem , kterou následně narušuje, částečně přetírá nebo barevně upozaďuje. Pro oba autory platí používání symboliky, jako klíče k odkrývání významu malby, ale spíše než poznávání formální stránky je fascinující nechat se strhnout dějem malby, vstoupit do něj. Rozvolněný malířský rukopis rukopis a určitá záměrná nedokonalost tvarů působí neklidně, živelně. Obrazy Matysky i Mikulenková mají jednoznačně rozpoznatelný rukopis.

Hana Mikulenková se narodila v roce 1985 ve Valašském Meziříčí a po gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm studovala v ateliéru Ivana Csudaia obor Malba a jiná média na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Toto studium ukončila v loňském roce. Během studií pobývala na univerzitách v řecké Soluni a brazilském Salvadoru, absolvovala také půlroční pracovní stáž v galerii Zaumprojects v portugalském Lisabonu

Pavel Matyska

Se narodil v roce 1977 v Brně po Škole uměleckých řemesel studoval na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru ak.mal.Miroslava Bravence (1995-2002)

Vystavuje aktivně doma i v zahraničí.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *