Artalk.cz

Otevřený dopis členů Komise ministryně kultury pro otázky galerií zřizovaných MK ČR

Vážená paní ministryně,
v posledních dvou letech jsme se zabývali, z pozice členů Vaší komise pro otázky galerií zřizovaných ministerstvem kultury, především situací Národní galerie. Přesto jsme se o kvapném odvolání ředitele NG Vladimíra Rosela dozvěděli z tisku, stejně i o ustanovení grémia, které má 4. června rozhodovat o novém řediteli NG. Tisk pracuje s konstrukcí, že se bude vybírat z účastníků výběrových řízení z let 2010 a 2011, organizovaných Vašimi předchůdci.

Žádáme Vás tímto o ujištění, že ustanovení grémia není účelové, s cílem legitimizovat Vaše další kroky bez konzultací s širší odbornou veřejností, či členy komise, kterou jste se dosud při svém rozhodování o NG zaštitovala. Rovněž chceme mít jistotu, že k tomuto kroku jste se nerozhodla pod vlivem soukromých osob či subjektů, zejména obchodníků s uměním, v jejichž zájmu je usnadňovat, respektive umožňovat vývoz kulturních památek či přístup k informacím o církevních restitucích, které NG bude v nejbližší době řešit, případně možnost je ovlivňovat.

Pozice ředitele Národní galerie není pouhým manažerským postem jak zajistit rozpočet, provoz budov a programové aktivity největší sbírkové instituce v zemi, s posláním uchovávat a kultivovat estetické cítění občanů a vizuální kulturu země. Jde o instituci, která prostřednictvím svého ředitele ovlivňuje a formuje nejen kulturní úroveň naší společnosti ale díky svým pravomocím má přímý vliv na trh s uměním, aniž by se na něm směli ředitel či ředitelka, pracovníci a pracovnice NG podílet. Proto ředitel musí zaručit suverénnost a autonomii NG nejen pro uměleckohistorickou odbornou obec ale právě pro vztahy s obchodníky s uměním či se soukromými sběrateli, kteří přirozeně usilují o spolupráci, jež ze své podstaty nemůže upřednostňovat veřejně prospěšné cíle před obchodními, jakkoli je trendem obchodní zájmy přiřadit k veřejným.

Národní galerie se svým nedostatečným financováním ze strany státu je snadným cílem, přičemž vystavování soukromých uměleckých děl na půdě NG je nejen jejich dobrou propagací, marketingem a zhodnocením pro další pohyb na trhu. Podobně i zápůjčky státních uměleckých děl soukromým subjektům, zahrnují pro soukromníka vysokou přidanou hodnotu, která by měla být adekvátně vyvažována přidanou hodnotou pro NG.

Trh s výtvarným uměním přináší nejen rizika investic ale zároveň možnosti značných zisků, používá se k uložení kapitálu, investicím i praní špinavých peněz a silných zájemců, kteří od Národní galerie „něco“ potřebují, je v této zemi celá řada, přičemž často jsou úzce napojeni na politickou elitu, či jsou dokonce její součástí.

Současně je v naší republice stále velké množství obchodně zajímavých děl se statutem kulturní památky, přičemž povolení k vývozu uděluje právě ředitel Národní galerie. A bude to opět ředitel Národní galerie, který bude vydávat umělecká díla církvím v rámci nadcházejících restitucí.

Jsme velmi znepokojeni informacemi o netransparentních vtazích Vašeho náměstka Martina Sankota a obchodníka s uměním Jana Třeštíka, který se nechvalně proslavil snahou o neoprávněný vývoz kulturní památky, za což byl odsouzen, dále o zapojení Karla Srpa do nového grémia, který je odborné veřejnosti znám nejen jako bývalý ředitel GHMP ale současně jako konzultant sběratelů a obchodníků s uměním, což provozoval dlouhodobě zcela v rozporu s etickým kodexem Mezinárodní rady muzeí, které je NG členem, či zájem Muzea Kampa o vliv na chod NG, kterému byla před odvoláním ředitele Vladimíra Rosela zamítnuta zápůjčka ze sbírek NG a podle médií byla do grémia přizvána zástupkyně této instituce, která však ještě nedávno v Museu Kampa zajišťovala smlouvy o pronájmech a kontakt s veřejností, a tedy neměla ani dostatek času získat odborný kredit.

Vážená paní ministryně, chceme si být současně jisti, že při přípravě výběru nového ředitele NG jsou a budou zvažovány nejen odborné kvality kandidátů z hlediska manažerských a uměleckohistorických schopností, ale především jejich osobnostní a mravní integrita, která bude nejen české ale i mezinárodní komunitě zárukou, že zřizovatel udělal vše pro to, aby Národní galerie dokázala řádně plnit své poslání a v důsledku svých činů nepokřivovala trh s uměním v rámci dílčích a krátkodobých zájmů jednotlivců. Zdravý vývoj trhu s uměním, na který má klíčový vliv právě stabilita a autonomie centrální instituce, kterou NG je, by měl být jasně deklarovaným zájmem státu.

V Praze 3. června 2013

S pozdravem

Vlasta Čiháková Noshiro
předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

Mgr. Tomáš Fassati
ředitel Muzea umění a designu Benešov

Doc.Dr. Ladislav Kesner, Ph.D.
Masarykova univerzita Brno
Robert Arnheim Professor, Humboldt Universität Berlin

Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík
rektor Akademie výtvarných umění v Praze

Mgr. Tomáš Pospiszyl, PhD.
Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze

Marta Smolíková
ředitelka Knihovny Václava Havla o.p.s.
Masarykova universita Brno, Akademie múzických umění v Praze

Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
vedoucí Katedry teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *